Home

Engsnelle åkersnelle

Åkersnelle: Har fertil vårstengel som visner tidlig. Steril sommerstengel: Midt på skuddet er nederste ledd på greinene lengre enn bladkransen på hovedstengelen. Engsnelle: Mest vanlig på moldjord i skog og beitemark, og utgjør ikke noe vanlig ugras. Har fertil vårstengel som visner tidlig (jfr. åkersnelle) Her vokser åkersnelle og engsnelle sammen. Engsnelleplantene har tynnere og noe hengende greiner, mens greinene på åkersnelle peker skrått oppover. Åkersnelle (til venstre) og myrsnelle (til høyre) er også lett å forveksle. Her er det viktig at man ikke tar feil, da myrsnelle anses som temmelig giftig

Åkersnelle - Plantevernleksikone

Åkersnelle eller kjerringrokk (Equisetum arvense) er én av totalt 18 arter av sneller (Equisetum), stråliknende, leddede planter som er eneste gjenværende slekt av Sphenopsida, som i karbontiden dominerte jorden med arter opp til 30 meter høye. Rester av karbontidens arter utgjør store deler av jordens kullreserver Sneller en slekt av flerårige karsporeplanter som vokser mest på fuktig jordsmonn, noen arter til og med i vann. Slekten Equisetum har 16-29 arter, avhengig av taksonomisk systematikk.. Sneller har karakteristiske leddede stengler. Bladene danner uskinnbarlige slirer ved leddenes avslutninger. Noen arter har også kranser med sidegrener rett under slirene

Åkersnelle / Kjerringrokk (Equisetum arvense

 1. Folk har neppe skilt mellom åkersnelle, engsnelle og skogsnelle når plantene ble brukt til medisin. Myrsnelle er den snellearten i vår flora som er mest lik åkersnelle, og hvis man skal samle.
 2. Engsnelle, flerårig art i snellefamilien. 20-30 cm høy, enkelt grenet, grenene sitter i krans oppover stengelen. Det nederste leddet på grenene er som regel litt kortere enn bladkransen på hovedskuddet. Engsnelle vokser i skog og enger med god moldjord i hele landet.
 3. I Norge 9 arter, deriblant dvergsnelle, elvesnelle, engsnelle, fjellsnelle, myrsnelle, skavgress, skogsnelle og åkersnelle. Et annet navn på snelle er kjerringrokk. Våre arter er for det meste små planter, den største, elvesnelle, kan bli meterhøy eller mer. I Sør-Amerika vokser en art, Equisetum giganteum, som blir 10-12 m høy
 4. Engsnelle, Åkersnelle, Myrsnelle). Hos en art, Skogsnelle, er greinene også greinete. Noen arter (Skogsnelle, Åkersnelle, Engsnelle) har også vårstengel. De spirer før den grønne sommerstengelen . Vårstengelen er brunlig og kan ha rikelig med greiner (Skogsnelle) eller være uten greiner (Åkersnelle)
 5. Kjerringrokk fins i den norske faunaen som åkersnelle, som blir 10-20 cm høy. Åkersnelle må ikke forveksles med engsnelle eller skogsnelle, som begge inneholder giftige stoffer og kan være farlig. Kjerringrokk er i følge urtelisten ikke klassifisert som legemiddel,.
 6. Kjerringrokk, altså åkersnelle eller engsnelle eller skogsnelle, vokser som navnet sier, der det er tørt. Myrsnelle og elvesnelle ble sjelden kalt kjerringrokk og inngår ikke i folkemdisinsk bruk. De siste to vokser der det er vått. Myrsnelle er den eneste av snellene som er regna for å være dårlig eller skadelig dyrefor
 7. I urtemedisinen brukes snellenes grønne sommerstengler, og her er det bare små utseendemessige forskjeller mellom ulike arter. Folk flest har i tidligere tider neppe skilt mellom åkersnelle (Equisetum arvense), engsnelle (Equisetum pratense) og skogsnelle (Equisetum sylvaticum).men som urt bør bare åkersnelle benyttes.URTENS EGENSKAPER OG VIRKNIN

Engsnelle er en vanlig flerårig art som blir rundt 20-30 cm høy. Den er enkelt grenet, hvor grenene sitter i krans oppover stengelen. En kan ofte se at engsnellen henger litt i bladene i forhold til de andre snelleartene. Engsnelle vokser på frisk-fuktig, næringsrik jord slik som rundt Mosvatnet Dimorfe stengler hos åkersnelle med atskilte brunfargede vårplanter og grønne sommerplanter fra samme jordstengel. Vårplante går over til å bli sommerplante hos E. silvaticum - skogsnelle og E. pratense - engsnelle. Equisetum hyemale - skavgras (ru stengel som har vært brukt til polering av metall og tre) Engsnelle (Equisetum pratense) Den korte tiden da alt spirer om våren viser former og farger som kun kan sees på denne tiden, og her er det engsnellen som fryder mitt øye. Den vokser ofte sammen med skogsnelle i området, og disse står i sørenden av plenen i Sandbukta. Åkersnelle (Equisetum arvense

Åkersnelle (NIBIO plantehelse) Men pass nøye på at du ikke forveksler kjerringrokk med andre snellearter som engsnelle, skogssnelle og myrsnelle. Den er forholdsvis enkel å skille på greinene fra engsnelle og skogssnelle, men den er svært lik myrsnelle,. åkersnelle, engsnelle, skogsnelle MONILOPHYTA er et fellesnavn for sneller og bregner som sam-men utgjør en formell gruppe. nærmere i slekt med snellene enn med de andre bregnene! BREGNEPLANTER (PTERIDOPHYTA) Sporehusene sitter i kanten eller på flata av vanlige blad eller noen ganger på egne blad. marinøkkel, einstape, skogburkne. Dette gjelder for eksempel åkersnelle, engsnelle og skogsnelle. Hva tror du poenget kan være med dette? Hva slags likheter og ulikheter ser du i generasjonsvekslingen hos karsporeplanter sammenlignet med moser og frøplanter? Karsporeplantene har stor variasjon i plassering av sporehus nn-NO Engsnelle se-NO Niitohoašša, Njoammelsuoidni Takson ID 63921 Vitenskapelig navn ID 103961 Listesøk innenfor Equisetum pratense Ehrh. Klassifisering; Planteriket Plantae Haeckel. Karsporeplanter Pteridophyta. Sneller Sphenopsida. Snelleordenen Equisetales. Snellefamilien.

02.05.2019 Blomstring skogsnelle 02.05.2019 Blomstring gravmyrt 02.05.2019 Blomstring engsnelle 02.05.2019 Blomstring forglemmege Åkersnelle Equisetum arvense Skog, eng og veikanter. Vanlig. Engsnelle Equisetum pratense Skog og beitemark. Nokså vanlig. Skogsnelle Equisetum sylvaticum Skog og beitemark. Vanlig. Myrsnelle Equisetum palustre Myr, grøfter, grunt vann. Nokså vanlig. Elvesnelle Equisetum fluviatile Grunt ferskvann. Ikke vanlig. Inntaksdammen. Ugstadelva. Engsnelle er 9 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 6 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp engsnelle i ordboka åkersnelle, Equisetum arvense Equisetum bogotense Equisetum diffusum Elvesnelle, Equisetum fluviatile Myrsnelle, Equisetum palustre Engsnelle, Equisetum pratense Skogsnelle, Equisetum sylvaticum Kjempesnelle, Equisetum telmateia U.slekt. Equisetum subg. Hippochaete Gigantsnelle, Equisetum giganteu Behov for synonymer til BREGNE for å løse et kryssord? Bregne har 59 treff. Vi har også synonym til plante, vekst og frøbregne

- Hurums flora

Jeg har laget dram av åkersnelle og engsnelle, og vet ikke om andre snellearter gir like godt resultat. Kjerringrokk er full av mineraler og har lang tradisjon i norsk folkemedisin. Det er likvel ikke eventuelle medisinske virkninger som gjør den fortjent til en plass i drammeglasset. Den smaker ganske godt Sikker åkersnelle. Legg merke til at leddslira er så og si svart, hos engsnelle er den mye lysere. Ellers er myrsnella veldig pjuskete lite greiner og få tenner på leddslira. Mens skogsnelle har sidegreiner som fordeler seg. mvh Alf Marius Min Wikipedia-brukersid Lusegras. Myk kråkefot. Stri kråkefot. Elvesnelle. Engsnelle. Myrsnelle. Skogsnelle. Åkersnelle. Einstape. Olavsskjegg. Svartburkne. Fugletelg. Lodnebregne. Skjørlo Vi fant 76 synonymer til BREGNE. bregne består av 2 vokaler og 4 konsonanter. Få kryssordhjelp med kryssordkjempen

Art Åkersnelle Equisetum arvense L. Underart Stor åkersnelle Equisetum arvense arvense. Varietet Equisetum arvense boreale (Bong.) Rupr. Equisetum arvense Art Engsnelle Equisetum pratense Ehrh. Art Dvergsnelle Equisetum scirpoides Michx. Art Skogsnelle. Art Åkersnelle Equisetum arvense L. Art Art Engsnelle Equisetum pratense Ehrh. Art Dvergsnelle Equisetum scirpoides Michx. Art Skogsnelle Equisetum sylvaticum L. Art Grussnelle Equisetum ×mackaii (Newman) Brichan. Art Equisetum ×littorale Kühlew. ex. Utvalget gir ikke en komplett oversikt over alle nyttevekster i norsk natur. Fokus er på grønne urter og blader fra ville planter og trær som hovedsakelig brukes til mat og drikke Åkersnelle, E. arvense, og engsnelle, E. pratense, er vanlege ugras i åker og eng. Vanlege er også skogsnelle, E. sylvaticum, og myrsnelle, E. palustre.Skavgras, E. hyemale, har ekstra stort innhald av kiselsyre og har vore brukt til reingjering av trekar og polering av trereiskapar.I folkemedisinen har tørka sneller vore brukte til te. Snellene var meir utbreidde i tidlegare tidsperiodar. dominert av 3-4 arter: myrsnelle i blanding med engsnelle, gulsildre og fiellfrøstjerne. Dertil kom bl.a. myrmaure, jåblom, perlevintergrønn, fielltistel; en god del mjødurt og sølvbunke. Rikmoser i bunnen. Sumog ble også sett bak rikmyra ved Skjelelva (se 2.3.) 4. Forekomst av påvekstsamfunn, gammelskog, læger o.a

Åkersnelle - Wikipedi

 1. Åkersnelle Equisetum arvense Engsnelle Equisetum pratense Mjødurt Filipendula ulmaria Markjordbær Fragaria vesca Kvitmaure Galium boreale Galium verum Geranium sylvaticum Enghumleblom Geum rivale Kratthumleblom Geum urbanum Fugletelg Gymnocarpium dryopteris Aurikkelsvæve Hieracium lactucella Skogsvæve Hieracium sect. Hieraciu
 2. Åkersnelle Engsnelle Fjelløyentrøst Sauesvingel Rødsvingel Skogstorkenebb Fugletelg Fjellsveve Rabbesiv Følblom Strandkjeks Greplyng Seterfrytle kråkefot Småmarimjelle Bukkeblad Finnskjegg Fjellsyre 22-0 -1
 3. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med to millioner brukere i måneden og 300 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling
 4. Den som kommer med spore-holder først er åkersnelle, den du har bilder av mener jeg er engsnelle. Alf Marius Biolog Norway 4436. nfoto - 24 Apr 2011 11:09. Tidlig stadium av engsnelle. Biolog 10584. janw - 24 Apr 2011 11:42. Enig, typisk engsnelle..
 5. Engsnelle Hengeving Ormetelg Sauetelg Skjørlok Skogburkne Skogsnelle Åkersnelle Gress: Beitestarr Bleikstarr Dunhavre Engfrytle Engkvein Engreverumpe Finnskjegg Fjellrapp Fjelltimotei Fjæresaltgras Flaskestarr Geitsvingel Gulaks Hengeaks Hundegras Hundekveke Hårfrytle Hårstarr Knereverumpe Kornstarr Kveke Lundrapp Marigras Rødsvinge
 6. a (skogburkne) Gymnocarpion dryopteris (fugletelg) Dryopteris filix mas (ormetelg) * Dryopteris expansa ssp. expansa (sauetelg) Pinus sylvestris (furu) * Picea abies ssp. abies (gran)
 7. snelle - substantiv (rund skive på) håndtein, rull, valse brukt til å vinde større lengder tråd, bånd, garn e.l. på, rull, valse til å ha sytråd rundt, trådsnell

Føreord I samband med endringar av traseane til E6 i Midtre-Gauldal og E39 i Orkdal, fekk Viten- skapsmuseet i 1998 i oppdrag frå Statens vegvesen, Sør-Trøndelag vegkontor, å avdekkje om det finst vesentlege botaniske verdiar langs desse vegtraseane som kan gå tapt Resultater. Hovedside; Veiledning; Legg inn data; Resultater; Bakgrunnstoff; År Gyldendals norsdiske feltflora. 033-130 Feltflora:W & W, Inlaga· Florab.DI 17.06.10 06.56 Side 36. 36. Åkersnelle Equisetum arvense 10-50 cm. April-juni SNELLEFAMILIEN EQUISETACEAE Åkersnelle Equisetum arvense ssp. arvense Engsnelle Equisetum pratense Skogsnelle Equisetum sylvaticum Elvesnelle Equisetum fluviatile. ORMETUNGEFAMILIEN OPHIOGLOSSACEAE Høstmarinøkkel Botrychium multifidum. EINSTAPEFAMILIEN DENNSTEDTIACEAE Einstape Pteridium aquilinum ssp. latiusculum. SMÅBURKNEFAMILIEN ASPLENIACEAE Svartburkne Asplenium trichomanes ssp. Engsnelle Equisetum pratense x x Engsoleie Ranunculus acris coll. x x Engsyre Rumex acetosa coll. x x Finnskjegg/villstrå Nardus stricta x x Firblad Paris quadrifolia x x Åkersnelle Equisetum arvense x x Skogsundersøkelser-05 - planteliste Side8 Naturkonsulenten. Author

Equisetum arvense - åkersnelle (herba equiseti, kjerringrokk. Inneholder mye SiO 2, samt vannløselig og organisk bundet Si, mange flavonoider). Atskilte brunfargede vårplanter og grønne sommerplanter fra samme jordstengel. Vårplante går over til å bli sommerplante hos E. silvaticum - skogsnelle og E. pratense - engsnelle 01.06.2020 Sang for første gang trepiplerke 01.06.2020 Ankomst trepiplerke 01.06.2020 Blomstring tepperot 01.06.2020 Blomstring grasstjerneblo Elvesnella har innhul stengel. Stengelen har ei riflet overflate, forsynt med kiseltråder som tåler slitasje fra sandpartiklene i vannet. Vokser i hele landet, på grunne områder i tjern, innsjøer og elver. Hører til snellefamilien, som har 8 andre arter; dvergsnelle, engsnelle, fjellsnelle, myrsnelle, skogsnelle, skavgress og åkersnelle Kryssordkongen fant 35 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet snelle

Larvene til D. gilvipes er oppgitt å leve på engsnelle og skogsnelle, mens D. pratorum er oppgitt å gå på engsnelle og åkersnelle. D. Mar. 4. Winter Workshop on Sawflies i Müncheberg. Av: Ole J. Lønnve. Fra den 21. til 24. Februar deltok Trond E. Barstad og Ole J. Lønnve på den 2 Equisetum pratense Ehrh., 1784 Engsnelle (NO), Niitohoašša, Njoammelsuoidni (SAM), Ängsfräken(SE), Lundpadderok (DK), Lehtokorte (FI), Vallelfting (IS), Meadow. Kryssordkongen fant 46 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet snell. Du søkte etter snell i kryssord-ordboka. Vi fant 46 løsningsforslag som matcher kryssordsvaret snell Dette gjeld til dømes åkersnelle, engsnelle og skogsnelle. Kva trur du poenget kan vere med dette? Kva slags likskapar og ulikskapar ser du i generasjonsvekslinga hos karsporeplantar samanlikna med mosar og frøplantar? Karsporeplantane har stor variasjon i plasseringa av sporehus

Sneller - Wikipedi

Skogsnelle - Plantevernleksikone

 1. Equisetum arvense åkersnelle 1981 (TXLVHWXP ÀXYLDWLOHelvesnelle 1872 Equisetum pratense engsnelle 1981 Erigeron acer bakkestjerne 2004 Erodium cicutarium tranehals 2006 Erophila verna vårrublom 2006 Erysimum cheiranthoides åkergull 1932 Erysimum hieracifolium berggull 2005 Euphorbia cyparissias sypressvortemelk 200
 2. Engsnelle Niitohoašša Equisetum pratense Kan brukes i te, men har ikke samme medisinske virkning som åkersnelle. Sporehus kan spises. Skogsnelle Čuotnjátborran Equisetum sylvaticum Kan brukes i te, men har ikke samme medisinske virkning som åkersnelle. Sporehus kan spises. Myrsnelle Jeaggehoašša Equisetum palustre Er regna som giftig og.
 3. Equisetum pratense Ehrh. engsnelle engsnelle Equisetum scirpoides Michx. dvergsnelle dvergsnelle Equisetum sylvaticum L. skogsnelle skogsnelle Equisetum variegatum Schleich. ex Weber & Mohr fjellsnelle fjellsnelle Equisetum ×litorale Kühlew. ex Rupr. strandsnelle strandsnelle Equisetum ×trachyodon A.Braun grussnelle grussnell
 4. Kråkefotfamilien Lycopodiaceae Åkersnelle Equisetum arvense Myrsnelle Equisetum palustre Engsnelle Equisetum pratense Skogsnelle Equisetum sylvaticum Fjellsnelle Equisetum variegatum Dvergsnelle Equisetum scirpoides. Ormetungefamilien Ophioglossaceae.

Åkersnelle - NRK Viten - Nyheter innen vitenskap og forsknin

Åkersnelle Equisetum arvense Engsnelle Equisetum pratense Skogsnelle Equisetum sylvaticum. Ormetungefamilien Ophioglossaceae: Fjellmarinøkkel Botrychium boreale Marinøkkel Botrychium lunaria Ormetunge Ophioglossum vulgatum. Hestesprengfamilien Sinopteridaceae:. Årboka for 2002 er Verdifull kulturmark Blankvann, Maridalen og Slåttemyra, av Stein Flatby og Tor Øystein Olsen. Frances Dodman og Målfrid Voll har illustrert med tegninger

ARTSLISTE for Spåkenes De gule linkene viser et bilde av arten men ikke nødvendigvis fra den aktuelle lokaliteten : Lusegras Huperzia selago Åkersnelle Equisetum arvense Myrsnelle Equisetum palustre Skogsnelle Equisetum sylvaticum Engsnelle Equisetum pratens Engsnelle Equisetum pratense : Fjellsnelle Equisetum variegatum : Grussnelle Equisetum variegatum x trachyodon : Myrsnelle Equisetum palustre : Polarsnelle Equisetum arvense ssp boreale : Skavgress Equisetum hyemale : Skogsnelle Equisetum sylvaticum : Åkersnelle Equisetum arvens Åkersnelle Equisetum arvense ssp. a. Polarsnelle Equisetum arvense ssp. alpestre . Engsnelle Equisetum pratense . Myrsnelle Equisetum palustre . Elvesnelle Equisetum fluviatile . Skogsnelle Equisetum sylvaticum . Kjempesnelle Equisetum telmatei

Kjerringrokk (åkersnelle) Vokser langs veikant, kan forveksles med engsnelle og skogsnelle, men disse har hengende grener. Alle er blitt samlet til medisinsk bruk. Inneholder kiselsyre og en del stoffer som øker urinmengden. Kjerringrokk er en av de medisinplantene som det i dag brukes mest av i Norge åkersnelle: oppdatert av Halvard Hiis (SNL) 7 måneder siden bregner: oppdatert av Trym Torson. 10 måneder siden bregner: oppdatert av Kjell-Olav Hovde (SNL) over 1 engsnelle: oppdatert av Øystein Lofthus (UiO) over 5 år siden elvesnelle: oppdatert av Øystein Lofthus (UiO D. gilvipes har svart bakkropp, mens hos D. pratorum er store deler av bakkroppen rød. Ellers er de svært like. Artene er knyttet til litt fuktige steder der det vokser sneller. Larvene til D. gilvipes er oppgitt å leve på engsnelle og skogsnelle, mens D. pratorum er oppgitt å gå på engsnelle og åkersnelle. D Fremstad, E. 1992 Vegetas jon og flora langs Gråelva i Stjørdal, Nord-Trøndelag. - NINA Oppdrags-melding 155: 1-22. ISSN 0802-410 This page was last edited on 24 December 2019, at 23:33. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

engsnelle - Store norske leksiko

94. åkersnelle (Equisetum arvense) 95. elvesnelle (Equisetum fluviatile) 96. engsnelle (Equisetum pratense) Moser 97. storkransmose (Rhytidiadelphus triquetrus) Sopp 98. skarlagen vårbeger (Sarcoscypha austriaca) 99. rødvorte (Nectria cinnabarina) 100. våråkersopp (Agrocybe praecox) 101. stubbeskjellsopp (Kuehneromyces mutabilis Noen typiske planter for Máze naturreservat: åkerbær, tyttebær. åkersnelle, stri kråkefot (Foto: Svein Lund) innslag av slirestarr og engrapp. Av urter opptrer engsnelle, krypsoleie og storveronika vanligst. I tillegg er enghumleblom, kvitmaure og skogstjerneblom karakteristiske. Skogstorkenebb og ballblom er sparsomt representert Engsnelle Engsoleie Engsyre Fjellarve Fjelleiner Fjellfiol Fjellfrøstjerne Fjellkattefot Fjellmarikåpe Fjellminneblom Fjellpryd Fjellrapp Fjellsmelle Fjellsnelle Fjellsveve Fjellsyre Fjelltistel Åkersnelle Sopp: Myrvokssopp. Title: Artslister Vågå Author: 512trs Artene skogfiol, enghumleblom og engsnelle ble registrert. Naturtypen har noe både stående og liggende død ved, åkersnelle, blåveis, brunrot, gjerdevikke, skvallerkål og korsknapp. Reguleringsendring med foreslått tiltak er på denne strekningen innenfor markagrensen

sneller - Store norske leksiko

 1. - Naturtypekartlegging i Løten kommune 2013 - - BioFokus-rapport 2013-34, side 7 - 3 Resultater 3.1 Oversikt over kartlagte naturtyper Totalt ble 68 lokaliteter avgrenset ved undersøkelsene i 2013
 2. agerpadderokke - åkersnelle agern - eikenøtter ahorn - lønn akkumulator - batteri akku-verktøy - oppladbart verktøy Algeriet - Algerie lundpadderokke - engsnelle luv - lo eller luv lystfisker - sportsfisker løje - laue løsholt - losholt (i bindingsverk), tverrligge
 3. Åkersnelle Equisetum arvense ssp. arvense U vanlig - Polarsnelle Equisetum arvense ssp. alpestre U vanlig - Elvesnelle Equisetum fluviatile U vanlig - Myrsnelle Equisetum palustre U spredt - Engsnelle Equisetum pratense S sjelden 1882. Dvergsnelle Equisetum scirpoides S, D spredt - Skogsnelle Equisetum sylvaticum U vanlig
 4. Equisetum arvense Åkersnelle. Equisetum pratense Engsnelle. Equisetum sylvaticum Skogsnelle. Equisetum fluviatile Elvesnelle. Dennstaedtiaceae Einstapefamilien. Pteridium aquilinum Einstape. Thelypteraceae Hengevingfamilien. Phegopteris connectilis Hengeving. Aspleniaceae Småburknefamilien. Asplenium trichomanes Svartburkne. Woodsiaceae.

Kjerringrokk NAFKA

Hagepraten • Se emne - Åkersnelle vs

åkersnelle urt urter Din helse ~ ditt ansva

mitt dance crew Forsiden; hurtta sele størrelsesguide Spør en ornitolog; alle pilzsorten in norwegen Fugleforing; mint in bengali Vårtegn; louvre abu dhabi Fuglekasse NoAllk X: Norsk Allkunnebok X. Bandet: 1 - 499 Redaktør Arnulv Sudmann Fonna Forlag, 1954. Av i alt 83786 ordformer var 15265 nye i nynorskkorpuset (Bok) Lid, J. & Lid, D.T. 2005: Norsk flora. 7:e uppl, Det Norske Samlaget, Oslo. Kopplade växtnamn [676 Synonym of Horse-tail: English Wikipedia - The Free Encyclopedia Horse tail The terms horse tail, horsetail or horse's tail may refer to the following:The tail of a horseEquisetales, the order of pteridophytes that includes extinct species known in the fossil recordEquisetum, a genus in the Equisetales that includes: Equisetum arvense, o NETTSIDER FOR ØSTFOLDS FLORA . Norsk Botanisk Forening. Her vil du finne materiale om karplantene i Østfold. om disse nettsiden

Engsnelle / Snelleordenen / PLANTER / Hjem-Mosvatnet

åkersnelle Equisetum fluviatile L. elvesnelle Equisetum hyemale L. skavgras Equisetum palustre L. myrsnelle Equisetum pratense Ehrh. engsnelle Equisetum scirpoides Michx. dvergsnelle Equisetum sylvaticum L. skogsnelle Equisetum variegatum Schleich. fjellsnelle Eragrostis Wol Equisetum arvense ssp. arvense Åkersnelle x x x Equisetum arvense ssp. boreale Polarsnelle x I x Equisetum fluviatile Elvesnelle x x x Equisetum hyemale Skavgras D I x x Equisetum palustre Myrsnelle x I x x Equisetum pratense Engsnelle x I Equisetum scirpoides Dvergsnelle x x Equisetum sylvaticum Skogsnelle x x Blyttia_201304_SKJER.. - Nhm2.uio.n 4 FORORD Dokkadeltaet naturreservat ble opprettet i 1990 som et resultat av verneplanen for våtmarker i Oppland. Allerede på 1970-tallet var Dokkadeltaet utpekt som et viktig område for fuglelivet som måtte sikres fo

Snelleplanter - Institutt for biovitenska

acetosella)#, åkersnelle (Equisetum arvense)*, hvitkløver (Trifolium repens), engsoleie (Ranunculus acris), gulmaure (Galium verum), rødsvingel (Festuca rubra) og gulaks (Anthoxantum odoratum). Karve (Carum carvi)*# var vanlig, og vi noterte oss en liten bestand av blåkoll (Prunella vulgaris) Family Genus Species sub species Authority Norwegian name Use-according to GRIN type of CWR Annex 1 Pinaceae Abies alba vanlig-edelgran environmental, essentail oils, woo 1 Utgreiing upplerande kartlegging av biologisk mangfald i jordbruket sitt kulturlandskap, inn- og utmark i Hordaland, m.. ARTSLISTE: Marianøklebånd (Primula veris ) Agnorstarr (Carex microglochin ) Agurkurt (Borago officinalis ) Akeleie (Aquilegia vulgaris ) Aksfrytle (Luzula spicata ) Aksveronika (Veronica spicata ) Alm (Ulmus glabra ) Alperips (Ribes alpinum ) Alsikekløver (Trifolium hybridum ) Amerikamjølke (Epilobium ciliatum ssp ciliatum) Andemat (Lemna minor ) Ask (Fraxinus excelsior Siste oppdateringer: 04.08.2016: Småvassoleie (Ranunculus aquatilis ) 03.08.2016: Fjæresøte (Gentianella detonsa ) 03.08.2016: Bleiksøte (Gentianella aurea ) 02.

Morten Ross Category Archive Snellefamilie

 1. eraler, som åkersnelle (Equisetum arvense), engsnelle (Equisetum pratense) og skogsnelle.
 2. eraler, som åkersnelle (Equisetum arvense), engsnelle (Equisetum pratense
 3. 7 FAGRAPPORT NATURMILJØ 7 1 Innledning I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bingeplass på Gomsrud i Kongsberg kommune er det blitt avdekket behov for å undersøke naturmiljøet innenfor planområdet. Området skal reguleres til ulike formål som bolig, barnehage og industri. Store deler av arealet vil bli terrengbehandlet og utbygd
 4. Botanisk kartlegging av NGU-eiendommen på Lade, Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Trondheim l. q L. i'.. t r) l Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmusee

Frisjel: Kjerringrokk - Hvor ble det av kjerringa med rokken

Åkersnelle Equisetum arvense : Polarsnelle Equisetum arvense ssp boreale : Engsnelle Equisetum pratense : Skogsnelle Equisetum sylvaticum : Elvesnelle Equisetum fluviatile : Dvergsnelle Equisetum scirpoides : Myrsnelle Equisetum palustre : Soleiefamilien: Muserumpe (Soleiefam) Starrfamilien - Cyperaceae: Hvitmyrak Rhynchospora alba : Brunmyrak. Beskrivelser av enheter for kartlegging i målestokk 1:5000 etter Ni NiN kartleggingsveilede Upload No category Rapport 1 2012 i pd

Biologi - Refleksjonsoppgaver til Formering hos

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet ISBN 978-82-7126-962-3 ISSN 0804-0079 Botanisk notat 2012-7 Dag-Inge Øien og Asbjørn Moen Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vitenskapsmuseet Botanisk notat 2012-7 Sølendet naturreservat Årsrapport og oversyn over aktiviteten i 2012 Dag.

Norsknavn_ASneller – WikipediaPlanter Langs KjemaaEinars herbarium
 • Canadiens dunjakke.
 • Euromobile husbil.
 • Offline übersetzer iphone.
 • Ihk dresden rahmenlehrplan.
 • Sovekarin erfaringer.
 • Kringla bakeri svolvær.
 • Gammel tatovering klør.
 • Volatile aksjer.
 • Mini tastatur med touchpad.
 • A10 bowling telefonnummer.
 • 2 zimmer wohnung bonn.
 • Cube reaction hybrid race 2018.
 • When will thor ragnarok be released on dvd.
 • Amerikanische maler der gegenwart.
 • Cappelen kontakt.
 • Hatha yoga moers.
 • Liftmaster lm80ev.
 • Uni bremen bewerbung wintersemester 2018.
 • Gjeng oslo 2018.
 • Dialyse alkohol trinken.
 • Das tolle haus am edersee eintritt.
 • Tysklands jul.
 • Core øvelser hjemme.
 • Big tasty bacon pris.
 • Fire demon name.
 • Rick fox imdb.
 • Skjevdeling av arv mellom søsken.
 • Best teeth whitening powder.
 • Barnas mesternes mester.
 • Linicin solution.
 • Hodenentzündung dauer.
 • Kieferer see.
 • Osk ravensburg babygalerie.
 • 365 ice hotel.
 • St meld 30 kultur for læring.
 • Baltimore tesla.
 • Brunello di montalcino 2008.
 • Gleitschirm gutschein.
 • List of deaths isle of man tt.
 • Veteran motorsykkel forsikring.
 • The whippet archives.