Home

Hvorfor er ozonlaget viktig

Ozonlaget er et gasslag av ozon som befinner seg i atmosfæren mellom ca. 10 og 50 kilometer (km) og som beskytter livet på Jorden mot ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra Sola. Det aller meste av ozonet befinner seg mellom 25 og 30 km over bakken (i stratosfæren), og økningen i temperatur som observeres i stratosfæren skyldes nettopp at ozonmolekylene absorberer energi i form av UV. Hvorfor er ozonlaget viktig? Mesteparten av ozonlaget (90%) befinner seg i stratosfæren mellom 10 og 30 kilometer over bakken. Her splittes oksygenmolekyler av ultrafiolett (UV-) stråling og forholdene ligger til rette for dannelse av ozon. Dette er en komplisert, kjemisk prosess som er avhengig av sollys Ozonlaget finnes i den delen av atmosfæren som kalles stratosfæren, omtrent i 10-50 km høyde. Der finnes mer enn 90 % av atmosfærens totale ozonmengde. Først og fremst er ozonlaget svært viktig fordi det beskytter oss for farlig ultrafiolett stråling (UV-stråling) fra sola, men ozon nær bakken er også en svært viktig drivhusgass Ozon (O 3) er en spesiell gass som har flere viktige egenskaper: Ozonlaget befinner seg i stratosfæren, et område fra rundt 12 til 50 kilometers høyde. Her bidrar ozon til å beskytte oss mot farlig ultrafiolett (UV) stråling fra sola. Når ozonlaget er tynt, vil mer av denne strålingen slippe gjennom og ned til bakken Det tynne ozonlaget er på det tykkeste i stratosfæren 10-40 kilometer opp. Gassen samler seg også nær bakken, i troposfæren, hvor den er giftig og forurensende. (Illustrasjon: Action on Ozone. UNEP 1993) Mest ozon finner vi i den delen av atmosfæren som kalles stratosfæren, og denne befinner seg fra ca. 10 - 40 km over bakken

Hvorfor er ozonlaget viktig? Økt UV-stråling kan føre til skader på planter og dyr. Skader på planter vil kunne gi reduserte avlinger og svikt i matvareproduksjon. Havets økosystemer vil også kunne skades. Reduksjon av havisen øker eksponeringen av marine organismer for UV-stråling og øker betydningen av ozonlaget Hvorfor behøver vi ozonlaget? Ozonlaget er vigtigt for livet på jorden, fordi det absorberer den farlige kortbølgede ultraviolette stråling fra solen. Ultraviolet stråling er farlig, fordi den skader planter og dyr. Observationer har vist, at i perioder, hvor ozonlaget er nedbrudt, stiger den ultraviolette stråling ved jordens overflade

Den lave ozonkonsentrasjonen over Sørpolen er blitt kalt et «ozonhull», selv om det ikke dreier seg om noe hull i ozonlaget. Forskerne mener at i stratosfæren over dette området foregår det en økt nedbrytning av ozon med kloratomer som katalysator. I denne høyden over Sørpolen er det ekstremt kaldt, ned mot -90 °C Dette er en fin balanse som er viktig for oss, for hva skulle vi gjort uten ozonlaget. Balansen mellom oksygen og ozon skrives som 3O 2 ­­ ß à 2O 3. Denne balansen forklarer at hvis pilen går mer mot venstre spaltes det flere oksygenmolekyler enn ozonmolekyler som blir brutt ned Lenger nede i atmosfæren, i en høyde av ca. 30 km, er ozonlaget. Fotonene med bølgelengder fra 200 til 320 nm har akkurat passe energi til å spalte ozonmolekyler til vanlige oksygenmolekyler og frie oksygenatomer. Når de ultrafiolette fotonene har gjort denne jobben, er energien overført til O 2-molekylene og O-atomene

Ozonlaget er sårbart. I nedre del av stratosfæren, ca 15-35 km over jordoverflata, blir ozon (O3) dannet ved at UVC-stråling fra sola spalter oksygenmolekyler (O2). Samtidig brytes ozon ned av UVB-stråling, og dermed er ozonlaget fra naturens side i balanse. Denne balansen er imidlertid skjør, og ozonmengden i atmosfæren er liten Ozonlaget er ekstrem viktig for jordas miljø. Ozonlaget absorberer den kortbølgede ultrafiolette stråling fra sola, og beskytter oss dermed mot farlige stråler. Det er særlig de skadelige UVB- og UVC-stråler ozonlaget fanger opp. Der hullene i ozonlaget befinner sig, er den ultrafiolette stråling høyere på bakken Ozonlaget beskytter alt liv mot farlig UV-stråling fra sola. På oppdrag fra Klif overvåker NILU utviklingen i ozonlaget over Norge. - 2010-dataene bekrefter den positive trenden vi har sett over flere år, og det ser ut til at ozonlaget over Norge har stabilisert seg etter at det var på det tynneste i 1998, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre ved NILU

ozonlaget - Store norske leksiko

 1. Klorholdige (KFK, HKFK) gasser opptrer både i drivhusdebatten og i spørsmålet om fortynning av ozonlaget. Det er viktig å være klar over at gassene spiller helt ulike roller i de to sakene. KFK-gassene kan avgi klor som deltar i ozonnedbrytingen, men de er samtidig sterke drivhusgasser
 2. Ozonlaget beskytter jorda mot skadelig stråling fra sola. Utslipp av ozonreduserende stoffer har svekket ozonlaget. Bruken av slike stoffer er nå kraftig redusert
 3. ner lukten om nellik, høy, klor eller nitrogenoksid. I atmosfæren er det et lag av ozon, ozonlaget, som beskytter livet på Jorden mot ultrafiolett stråling fra Sola

Ozonlaget - jordens egen «solkrem» - Y

Da er det fint at noen synes det er viktig å opplyse. Han forteller også at det kan være nyttig å vite at Montreal-protokollen er en internasjonal avtale for bevaring av ozonlaget, og ikke en. stråling. Det er viktig å gjøre seg kjent med dette for å forstå hvordan vi bør sole oss, og hvorfor vi bør unngå å bruke solarier. Vi skal forklare hva som menes med det elek-tromagnetiske spekteret. Bildet vi har av denne strålingen er at det er bølger, men at det også kan oppfattes som partikler som vi kaller fotoner

Det er veldig viktig å se på hvorfor vi har valgt ut de tingene, og hvordan vi tolker de. Og alle tolkninger er mangelfulle, så uansett hvordan vi tolker det sier det noe om oss. Man kan velge ut utallige måter å undersøke hvorfor første verdenskrig begynte, og det at skolebøker, i alle fall i min tid, valgte å si at den begynte på grunn av skuddene i Sarajevo, sier mest om skolebøkene For deres egen sikkerhet derimot, er nøkkelen å passe seg for sola. Selvom det blir sagt av ozonlaget er jordas solkrem, betyr det ikke at du er totalt beskyttet mot UV-stråling. Det er viktig å bruke solkrem og være forsiktig. På fjellet er UV-strålingen fra sola ekstra sterk, så selvom du er i Norge så er det viktig å bruke solkrem Rundt jorden ligger ozonlaget. Det beskytter oss mot farlige stråler fra solen. I mange år har ozonlaget blitt tynnere på grunn av forurensing, og noen steder har det til og med blitt hull i det. Det er fordi vi har sluppet ut gasser som ikke er bra for ozonlaget Tillit - viktig for samfunnet. Les artikkelen i Dagbladet og svar på spørsmålene. Oppgave. Hva er det uforklarlige med de nordiske landene? Hvorfor er tillit så lønnsomt? Bruk eksempler. Hva er Hells Angels - syndromet? Drøft hvor viktig tillit er for samfunnet. Drøft også om tiilliten er i fare Hvorfor barns hørsel er så viktig. Språkutviklingen vår begynner det øyeblikket vi blir født. Så, jo tidligere hørselstapet blir oppdaget og behandles desto bedre

Det er lett å blande ros, tilbakemelding og anerkjennelse til en flytende suppe slik at kraften i de ulike metodene vannes ut. Mange ledere er heller ikke bevisst på hvor viktige disse verktøyene er for å oppnå god ledelse og motivasjon. La oss starte med å skille de fra hverandre. Anerkjennels Bevegelsestrening er øvelser som gir varig økning av bevegelsesutslag, forklarer Sandstø. Når bør man tøye? Det er ikke uten betydning når man velger å tøye. Enkelte sverger til å tøye både før, under og etter en treningsøkt. Det mener Sandstø er unødvendig, og i visse tillfeller også ugunstig Vet du hvorfor bier er så viktige? Av Trine 2 år siden. Mange er redde for å bli stukket om bier om sommeren. Men biene er faktisk kjempeviktige for alt livet på jorda! Det kan være kjempevondt å bli stukket av bier. Likevel bruker mange barn og voksne fritida si på å passe på bier Det er også viktig for den som er syk at familien får støtte og hjelp. Vi vet nemlig at pårørende som føler at de strever alene har risiko for å bli syke selv. Men å bruke pårørende som ressurs er også en balansegang. Det er viktig at helsepersonell er lydhøre. Det er krevende å være pårørende til en som er psykisk syk Hvorfor er det viktig å vaksinere? Når vi får vaksiner aktiviseres immunapparatet uten at vi blir syke. Slik kan noen av de farlige smittsomme sykdommene forebygges på en enkel og effektiv måte. Innhold. Vaksiner er enkel og effektiv beskyttelse mot farlig sykdom Spedbarn tåler vaksiner god

- Hvorfor er det viktig med tverrfaglighet? Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart. Toppene om TVEPS. Produsent: Gunhild Agdesteen. Av Gunhild Agdesteen Oppdatert: 07.01.2020 (Først publisert: 10.10.2019) TVEPS - Senter for. Hvorfor Er Ozone Hole Over Sydpolen? Menneskeskapte forurensningen fortsetter å ødelegge en veldig viktig del av jordens atmosfære: ozonlaget. Ozonlaget har beskyttet jordens befolkning fra skadelige kosmiske stråler i milliarder av år. Historie I mai 1985 en British Antarctic Survey t For 25 år siden ble begrepet emosjonell intelligens (EI) for første gang definert i et psykologisk fagtidsskrift (Salovey & Mayer, 1990). Begrepet ble raskt populært, og enkelte har hevdet at EI er fire ganger så viktig som generell intelligens for å lykkes i karrieren, samt at EI er avgjørende for å være en god leder (Goleman, 1998a) Hvorfor er mangfold viktig? Forskning viser at selskap med høy grad av mangfold er mer innovative, kreative og bedre på problemløsning enn selskap med lav grad av mangfold. Selskap med høy andel mangfold er også bedre rustet i møte med sine kunder Dagens blogginnlegg er skrevet av Miriam M. M. Hlavatý - Restorative Exercise-spesialist i Nutritious Movement, Timanilærer, foredragsholder og musiker Nutritious Movement er et omfattende bevegelsessystem for hele kroppen, grunnlagt av Flux-forfatter og biomekaniker Katy Bowman . Gjennom navnet og begrepet Nutritious Movement bruker hun næringsstoffer (nutrients) for å tydeliggjøre.

For arbeidsgiveren er et HMS-system sentralt fordi det gjør jobben med HMS enklere, det gir deg full oversikt over arbeidet og samler det på ett sted, samtidig som du holder deg oppdatert og vet når dere skal gjøre oppfølginger. Her får du vite hvorfor du trenger et HMS-system Det er i 2019 bevilget over 23 millioner kroner til restaurering av våtmark i Norge. Forslag om et forbud mot nydyrking av myr vil kunne ta vare på artsrike områder som er viktig for mange insekter. Norge har et mål om å verne 10 prosent av skogen. Skogvern er viktig for å bevare norsk naturmangfold Siden forskerne opdagede nedbrydningen af ozonlaget, har de holdt nøje øje med det slidte lag. Og i 2019, 32 år efter Montreal-protokollen blev underskrevet, er der godt nyt.. Det menneskeskabte ozonhul over Antarktis ser ud til at blive det mindste i 31 år, fastslår EUs atmosfæreovervågning CAMS.. I de seneste 19 år - hvad angår ozonlagets genskabelse - er det kun gået i den rigtige. Hvorfor er det viktig å vaksinere? Publisert 25.02.2009 Oppdatert 09.08.2018 Når vi får vaksiner aktiviseres immunapparatet uten at vi blir syke. Slik kan noen av de farlige smittsomme sykdommene forebygges på en enkel og effektiv måte. Hvordan beskytter vaksiner?. Folkehelseinstituttet.

Ozonlaget UngEnerg

Dybdelæring er viktig i et samfunn der den digitale teknologien skaper store endringer. For eleven gir digital teknologi enkel tilgang på informasjon. Evnen til å finne, og kritisk analysere informasjon er viktigere enn å kunne fakta. Læring av faktakunnskap får derfor ikke den samme utdannelsesmessige betydningen Hvorfor er skolen så viktig? Jeg er ikke så flink i all den teorien som er i skolen, så jeg får dårlige karakterer. De dårlige karakterene kan gjøre sånn at jeg kanskje ikke kommer inn på den skolen jeg vil neste år. Kommer jeg ikke inn på den skolen jeg vil, får jeg ikke utdannet meg til å jobbe der jeg vil. Det jeg mener med alt dette er: Hvorfor er skolen SÅ JÆVLA VIKTIG??

FORSKNING ER VIKTIG: Kunnskap er en viktig innovasjonsdriver, sa direktør Øyvind Skogvold, TFoU, på et næringstreff i Namdalen. (Foto: Ragnar Prestvik.) - Forskning gir kunnskap og kunnskap er en viktig innovasjonsdriver, var direktør Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling, sitt budskap til de kommunale næringslivsrådgiverne i Namdalen Skole er veldig viktig - der lærer man ting som man trenger både som barn og senere i livet. Derfor har man ikke bare en rett til å gå skolen i Norge, det er faktisk en plikt. Derfor kan du ikke bli hjemme selv om skolen av og til er kjedelig. Du skriver ikke hvorfor du synes det er kjedelig å gå på skolen - Men hvorfor er det så fryktelig viktig å fullføre en utdannelse? spør Caplan og svarer selv: - Jo fordi du kan sette en merkelapp i panna der det står: «Jeg har fullført fire års høyere utdanning». Det er altså signaleffekten som er det viktige. Ikke utdannelsen i seg selv Hvorfor er barnas søvn viktig? Søvn spiller en sentral rolle i forhold til barnas utvikling, deres psykisk helse og atferd, og evne til læring og konsentrasjon. Søvn har også betydning for Det er også viktig å vite at medikamenter sjeldent er aktuell behandling

Så hvorfor er omsorgsrelasjonen mellom barnehageansatte og barnet er så viktig? Ikke bare er vi pålagt å vise omsorg, men omsorg i seg selv skaper trygghet for barnet. Det bidrar til en trygg og mindre skummel start i barnehagen, og som vil skape trygge rammer for en ny hverdag Medvirkning er en så viktig del av utformingen av tjenestene og systemene, for det er vi som har erfart systemet på kroppen som best kan fortelle hvordan det oppleves. I Landsforeningen for barnevernsbarn jobber erfaringskonsulentene og styret aktivt med medvirkning og den kommende måneden skal vi altså sette et ekstra fokus på dette ved å vise dere hvordan vi gjør det og hvorfor dette. Jobb er viktig for selvfølelse. Arbeid gir følelsen av herredømme over eget liv, og det er psykologisk og moralsk verdifullt. Følelsen av mestring og kontroll er et sentralt motiv i et godt liv og avgjørende for selvfølelse. Hvorfor

Ozonlaget og drivhuseffekten - CICER

Hva er ozon - Returgas

Det er et forum på rådmann- og ordførernivå, og er leddet over Samhandlingsutvalget (SU). Helga Arianson, Fylkeslege i Hordaland, sa da at hun oppfatter at det er en stor terskel for å melde avvik og at partene må arbeide for åpenhet på de områder som svikter. Les om det her, om du er interessert. Kontakt PK Ozonlaget er ein del av jorda sin stratosfære som inneheld høgre konsentrasjon av ozon enn resten av atmosfæren. Vern. Laget er kjend for å redusera UV-stråling frå sola. Dette skjer ved at stråling som treffer ozonmolekyl (O 3) spaltar som kan leia til hudkreft, og det vernande ozonlaget er derfor svært viktig for livet på. Hvorfor du bør vaske hendene dine. Å vaske hendene regelmessig er en god vane som enkelt og effektivt kan sørge for at du holder deg frisk. I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke gunstige helsefordeler god håndhygiene gir Ja, hvorfor er det viktig? Trenger du å bry deg om dette? For det berører vel bare en veldig liten del av oss? - Eller? Dette innlegger er vårt aller mest leste,- og med god grunn. Universell utforminger berører oss alle, - på flere ulike områder i hverdagen

- Ozonlaget har stabilisert seg - forskning

Hva og hvorfor er det viktig? Oppdatert 7. feb. 2020. Risikostyring av informasjonssikkerhet. For å løse sine oppgaver og nå sine mål må en virksomhet styre risiko knyttet til gjennomføring av oppgaver og leveranse av tjenester, dette inkluderer å vurdere og håndtere risiko, og følge opp arbeidet Alle har behov for å sove og det er en viktig del av livet vårt. Søvn er en tilstand som mennesker og dyr periodisk inntar for hvile, en tilstand med sterkt nedsatt bevissthet. Vi legger oss rett og slett på lading. Omfattende studier viser at det selvrapporterte gjennomsnittet er 7,5 timer i døgnet Kompetanse er viktig for dem, men ikke nødvendigvis selve utdannelsesnivået, det aller viktigste er at de ansatte har kunnskap om barns utvikling og er tilstede for dem, sier Jensen. Beliggenhet, beliggenhet og beliggenhet. Beliggenheten og nærhet til hjemmet er det aller viktigste for foreldrene når de skal velge barnehage Det er viktig å huske at en brannmur ikke er det samme som et antivirusprogram, men de to kan og bør jobbe sammen for å sikre ditt nettverk og enhetene i det. Er man på innsiden av brannmuren, kalles det «sikker sone». Er man på utsiden av brannmuren, kalles det «usikker sone» Hvorfor er det ofte slik at de som liker utfordrende bøker som krever ettertanke ofte også liker mer utfordrende filmer og teaterforestillinger, mens mange som liker underholdningsbøker også.

Ozonlaget - Miljøstyrelse

Derfor er venner så utrolig viktig - For de fleste er ensomhet noe av det verste man kan oppleve, sier ekspertene. Malini Gaare Bjørnstad. Publisert søndag 27. september 2015 - 06:00. kk er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter Det er viktig for barn å ha en voksen som ser dem, støtter og som de kan gå til når barnet trenger hjelp, motivasjon eller trygghet. En voksen som utfordrer, legge til rette for medvirkning, motiverer og stimulerer til lek og læringsfremmede aktiviteter. Det er ikke snakk om enten eller, men både og Hvorfor er meta title og description viktig? Meta Title er det første som møter brukeren i søkeresultatet. Meta Title er, som ordet antyder, den respektive nettsidens tittel slik man ønsker å presentere den for brukere Her er det viktig å passe på å få i seg litt proteiner i form av egg, ost, kylling, laks osv. Proteiner metter godt og er viktige byggesteiner i kostholdet. Alle måltider bør inneholde en proteinkilde av for eksempel 100 gram kjøtt, fisk, egg eller ost

Naturfag - Nedbrytning av ozonlaget - NDL

Hva er arbeidskapital, og hvorfor er det viktig? Av Endre Dahle 7. august 2019 Faktisk er et av kjennetegnene på god ledelse evnen til å bruke arbeidskapitalstyring som et aktivt tiltak for å kunne vokse lønnsomt samt opprettholde en solid balanse Riktig bruk av tanntråd bidrar til viktig tannpuss. Fluor finnes i en god del tannkremer, og i munnskyll. Fluor er viktig å ikke skylle etter en tannpuss. En typisk feil mange gjør er å skylle munnen etter tannpuss. Det er viktig å ikke gjøre dette, da mister man full effekt av tannpastaen - Det er veldig viktig å ta vare på regnskogen. Vi har det bra når skogen er der, forteller Toto Yanomami. Toto Yanomami viser frem de forskjellige pilene han bruker på jakt Viktig å få nok jod. Personer som spiser lite hvit saltvannsfisk og lite meieriprodukter som melk, syrnet melk, yoghurt og brunost, vil ikke få dekket behovet for jod gjennom kosten. Særlig gravide og ammende bør være påpasselige med få i seg nok jod. Innhold. Jod særlig viktig for gravide og ammende Hvorfor er jod viktig

Ozonlaget og drivhuseffekten - Klimaendringe

Hvorfor er det viktig å ha et sunt kosthold? Publisert den desember 7, 2014 av vespalady2. Det er mange grunner til at du bør ha ett sunt kosthold, en av grunnene til det er fordi kroppen din trenger ulike næringsstoffer. Maten du spiser er drivstoffet for kroppen din Skolebibliotekarer er dyktige formidlere av skjønnlitteratur og sakprosa. Skolebibliotekene er sentrale i arbeidet med å utjevne sosiale og digitale forskjeller blant elever og en viktig arena for læring og lesing i alle fag. Et godt skolebibliotek kan utgjøre en enorm forskjell for enkeltelever Er dybden 100 m, vil bølgen forplante seg med om lag 115 km/t - og er dybden 1000 m, øker hastigheten til 360 km/t. Kelvinbølger. Et annet viktig fenomen er at en bølge som forplanter seg på den nordlige halvkulen med en kyst på høyre side av bevegelsesretningen, vil få større bølgehøyde ved kysten enn lenger ut fra kysten Vi har laget et undervisningsopplegg tilknyttet tema «Hvorfor er skole så viktig» - med utgangspunkt i Speed School-arbeidet vårt i Niger. Last ned undervisningsopplegget her (pdf). Vi hjelper folk i gang Kontakt oss. 38 12 75 00. Strømmestiftelsen Skippergaten 3 4611 Kristiansan

Hvorfor skal jeg spise frokost? Mange hopper over frokosten for å spare litt kalorier, særlig hvis de skal slanke seg. Dette er en dum idé. Undersøkelser viser at de som hopper over frokosten, kompenserer ved å spise mye, og usunt, senere på dagen Hvorfor er problemstillingen viktig? Hvordan man formulerer problemet vil, enten man liker det eller ikke, virke styrende inn på resten av analysearbeidet. En god problemformuleringen er derfor selve kjernepunktet i enhver analyse. Av. Kjetil Sander, ansvarlig redaktør-29/09/2019 Hul i ozonlaget. Nogle steder i Verden er koncentrationen af ozon over os så lav, at man taler om hul i ozonlaget. Det er ikke et rigtigt hul men et område med så lav koncentration af ozon, at UV-stråling kan ramme Jorden med meget højere intensitet Hvorfor bruke sykkelhjelm. Å bruke sykkelhjelm er det beste og viktigste verktøyet du har for å unngå større og mindre skader mot hodet når du sykler. Her finner du de viktigste grunnene til hvorfor sykkelhjelmen skal og må på plass når du ligger på to hjul Riktig ventilasjon er viktig. Bad. Ser badet lekkert og flott ut, blir vi ofte imponert. Men få tenker på ventileringen av boligen når badet pusses opp. Tekst: Dag Erik Kongslie Foto: Bulls Press. Først publisert: 25.01.2012. Oppdatert: 24.01.2012 - Det som er.

Hvorfor er såpe så viktig? Det finnes mange ulike typer kroppssåper på markedet, som blant annet dusjoljer, dusjkremer, dusjgeleer og såpestykker. De har alle til felles at de ofte er utviklet primært for å rense huden ved å fjerne smuss og bakterier, og såpe er viktig for å holde huden ren og frisk Hvorfor er kulturen så viktig at den nødvendiggjør offentlig støtte i milliardklassen? Noen mener at svaret på dette er at kulturen har egenverdi. Andre legger vekt på kulturens samfunnsbetydning. Debatten om hvilket av disse to hensynene kulturpolitikken skal prioritere kan ofte være en blindgate Hvis vi ikke kan påvirke Gud, hvorfor skal vi da be? Svar: For en kristen så er det å be som å puste. Det er lettere å gjøre det enn å ikke gjøre det. Vi ber av en rekke grunner. En av disse er at det å be er en form for å tjene Gud (Lukas 2:36-38) og adlyde Ham. Vi ber fordi Gud befaler oss å be (Filipperne 4:6-7) Hvorfor sagde man tidligere, at freon var så ufarligt som mælk? Ændringer gemt Hvor fandt man ud af, at alle CFC-gasserne var endt henne? Og hvad Hvor lang tid vil det tage, før hullerne i ozonlaget er helet? Ændringer gemt 2. Forrige Næste Eksemplarfremstilling, herunder. Protein er et veldig viktig næringsstoff, og noen grønnsaker kan være en god proteinkilde for folk som har et vegetarisk eller vegansk kosthold. Proteiner er viktig for vekst, vedlikehold og reparasjon av kroppen, og hvor mye protein vi trenger varierer avhengig av faktorer som kroppsvekt og alder

Naturfag - UV-stråling og ozonlaget - NDL

forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter. UNG.forskning.no er nyheter om forskning for barn og unge. forskning.no gis ut under Redaktørplakaten. Ansvarlig redaktør / daglig leder: Nina Kristiansen, tlf 414 55 513 / [email protected] Redaksjonssjef Bjørnar Kjensli, tlf 942 43 56 Rapporten er skrevet av Berit Berg, Kristin Thorshaug, Marianne Garvik, Stina Svendsen og Susanne Hellan Øiaas. Rapporten er en del av NTNU Samfunnsforskning sin interne strategiske satsning Mangfold i arbeidslivet. Gjennom en toårsperiode har vi fokusert på inkludering og ekskludering i arbeidslivet, med et særlig fokus på innvandrere o Hvorfor? En av årsakene er at det kan knyttes usikkerhet til offentlig tjenester. Det er ikke lett å måle hva vi yter, og særlig ikke når Derfor er brukerundersøkelser viktige for å være i tråd om brukermedvirkning og kvalitetssikring og forbedringsarbeid i og av tjenesten hvorfor er trygg tilknytning viktig? episode 2. og hvordan kan trygghetssirkelen hjelpe oss? #tilknytning #tryggtilknytning #trygghetssirkelen. folkOm barn; Siste innlegg Se alle. verdens vanskeligste oppgave, episode 1. Skriv en kommentar. større, sterkere, klokere, og god, episode 3

Ozonlaget og påskesola - Y

Hvorfor er det viktig? Selvutvikling er svært viktig fordi, gjennom vår egen innsats og handlinger, kan vi lære å gjenkjenne og deretter realisere vårt potensial. Vi kan lære en ny, mer positiv måte å tenke på oss selv. Selvutvikling er viktig fordi det lærer oss å endre den negative selvfølelsen over til noe som er positivt Hvorfor er ikke kritisk tenkning like viktig som å lese, skrive og regne? Det er lite sannsynlig at foresatte vil saksøke skolen for at de ikke har trent elevene i kritisk tenkning. Publisert Publisert . 15. april 2018. TRENGER TRENING: Tanker vi har i hodet er ikke det samme som å tenke bevisst og kritisk Hvorfor grovt korn er sunt Det viktige er at alle deler av kornet er tatt med - også skall og kim. Det er nemlig her de fleste fibre, vitaminer og mineraler er. Forskere fra universitetet i Øst-Finland har gjort nye funn som kan forklare helsefordelene ved å spise mat med mye fullkorn Det er flere positive effekter av tillit i samarbeidsrelasjoner. Forskning viser at tillit fører til åpen kommunikasjon og utveksling av informasjon,(3) engasjement og innsatsvilje,(4) fleksibilitet;(5, 6) læring,(7) lettere konflikt­løsning(8) og høyere grad av samarbeid og ytelse.(9) Det er også en klar sammenheng mellom tillit og hvor god samhandlingen blir

Ozonlaget: Jordens skjold mod solens UV-stråler illvit

 1. - Å ha mye tid til lek er det viktigste av det viktige. Da styrker vi læringsarenaen for barn og ruster barna best mulig for fremtiden, sier Heger. Intervjuet over 100 barn. Forarbeidet til prosjektet startet allerede i 2014. - Vi har brukt tid på å kartlegge voksne og barns syn på lek, forteller utviklingssjefen
 2. Dagslys er viktig. K1s professor Jutta Dierkes forteller i BT at vi må sørge for litt dagslys, også i dette gråværet
 3. Hvorfor er vannet så spesielt? Visste du at mengden av vann på jorda alltid er den samme? Vi kunne sagt at vi drikker det samme vannet som dinosaurene drakk. Dette er ikke helt riktig. De samme kapillærkreftene er også viktig for transport av blod i blodårene våre
 4. Det er et samarbeid mellom maskiner, teknologi og mennesker, og samarbeidet skal dele gevinstene fra den økonomiske veksten. I podkastepisoden går de to økonomene nærmere inn på hvorfor lønnsoppgjøret er en viktig forklaring på at Norge er et av verdens beste land å bo i, ifølge FN

Hvorfor er søvn så viktig, og hvor mye behøver vi? KATEGORI: Livsstil og helse. Gjennomsnittsmennesket bruker en tredjedel av livet til å sove. Det er merkelig at søvnen ikke har høyere prioritet. Søvn er blitt en salderingspost for travle, stressede mennesker Ozonlaget i stratosfæren ødelegges. Mer UVB og til og med UVC når derved jordoverflaten. UVB tar blant annet knekken på plankton som er føde fisk, etc. Været forstyrres med tørke og oversvømmelser som resultat. Jordsmonnet og alt liv utsettes for en langsom forgiftning Hvorfor er det så bra og hvor finner du de beste kildene til kostfiber? Nordmenn spiser i gjennomsnitt cirka 10 gram fiber per dag, men det er anbefalt å øke inntaket til 25-30 gram for å utnytte de gunstige effektene fiber ser ut til å ha både i forebygging og behandling av sykdommer og ulike ugunstige tilstander som kroppen kan utsettes for Hvorfor er det så viktig å holde seg i form? Det å være i aktivitet har flere gunstige virkninger på kroppen vår. Regelmessig fysisk aktivitet gir oss bedre kondisjon, økt muskelstyrke, bedre leddfunksjon, økt bevegelighet, bedre søvnkvalitet og et sterkere immunforsvar

Ozonlaget over Norge har stabilisert seg NIL

Hvorfor er banker så viktige? Et velfungerende finansielt system er grunnleggende for en moderne økonomi, og bankene utfører viktige funksjoner for samfunnet. Derfor må de være sikre. Bankene skal kunne låne ut penger til personer og bedrifter i både gode og dårlige tider Hvorfor er bærekraft viktig? Bilde • apr 11, 2019 07:30 CEST. Last ned høyoppløselig bilde. Tabell som viser noen av miljøutfordringene vi står ovenfor. Lisens: Bruk i media. Førstehjelurs er viktig. De fleste som får bruk for førstehjelp må gi hjelp til en de kjenner. Det er derfor alltid en god investering å ta førstehjelurs, slik at du kan redde en du er glad i.Ofte er det ikke så mye som skal til for å begrense skade omfanget, du må bare vite hva du skal gjøre.. Velg et praktisk førstehjelur

Hvorfor skal vi fortelle eventyr i barnehagen? Hvorfor skal vi fortelle eventyr i barnehagen? men en ting som kanskje ikke har forandret seg så mye er eventyrenes evne til å begeistre og berøre barn når de blir formidlet på en god måte. Den umiddelbare opplevelsen, gleden og spenningen ved å bli fortalt for er viktig i seg selv Vi er for friheten til å praktisere den religionen man ønsker så lenge den ikke er til skade for andre, men samtidig er det også viktig at folk skal få leve sine liv i frihet fra religion. Kritikk som støter. Vi forstår at religionskritikk kan være støtende og sårende for enkelte Hvorfor er lesing viktig? Lesegleden kommer sjelden av seg selv, den må stimuleres. Av Ann Berit Hulthin Generalsekretær i Norsk Bibliotekforening , 1 innlegg . Debatt. En annen viktig del av øvelsen er å trene på alliert mottak, noe Forsvaret gjør i samarbeid med mange sivile aktører. Dette gjøres ut fra totalforsvarskonseptet som stadig videreutvikles. - Sikkerheten til deltakerne og lokalbefolkningen kommer alltid først når vi skal gjennomføre årets vinterøvelse Arkiv er vår felles hukommelse, og kan på mange måter være et oppslagsverk over fortiden.. Arkiv er makt - selve ordet arkiv er knyttet til styresmakter og de som bestemmer i samfunnet. Arkiv kan også gi oss tilknytning til vårt hjemsted og til vår slekt. Arkiv har betydning for identitet. Arkiv kan også være avgjørende i å slå fast rettigheter, arkiv er bevis

Den globale oppvarmingen og drivhuseffekte

 1. -barna skal utvikle trygg tilknytning til sine nærmeste -få en grunnleggende tillit til mennesker - utvikle språket for å uttrykke sine behov og ønsker -skal kunne kontrollere adferden sin og følge regler -knekke lesekoden -skrive -regne -følge skolens regler - få nære venner
 2. Ozonlaget 1984-2016. Hopp ned til navigasjon Hopp ned til innhold. Blogg Kontakt oss English. Vi hjelper med. Vi hjelper med. Økonomisk støtte Spinn-inn-forprosjekter.
 3. er gir ikke energi, slik som karbohydrater, proteiner og fett gjør, men de er viktige forbindelser som hjelper kroppen med å vokse og til å fungere optimalt. Noen av de viktigste funksjonene de 13 vita
 4. psykiater i dag, om flere ting, men jeg har stort behov av å fortelle mer om empatien, for jeg mangler den, og forstår nå nødvendigheten av den
 5. Hvorfor er det så himla viktig med utdanning? Frafall fra utdanning er et hyppig debattert tema både i Norge og andre steder. Denne opptattheten av å redusere frafallet har blant annet bakgrunn i de mange positive konsekvensene utdanning har for helse, jobbstatus og økonomi
 6. Hvorfor er åpen kunnskap viktig? Det er bra at Forskningsrådet fører an med et arbeid for å åpne forskningen ytterligere, men vi er bekymret for at policyen er basert på og låser «åpen forskning» til en instrumentell forståelse av hva forskning er og betyr
 7. Vi gir deg hvorfor og hvordan. Skill deg fra miljøgiftene. Det finnes miljøgifter i mer enn du tror. De fleste produkter er ikke farlig å bruke, men det er det viktig å leverer dem inn riktig. Redd et tre (eller fire) Reisen til kartongen er ikke over når melka er drukket og frossenpizzaen er spist,.

Ozonlaget Miljøstatu

Det er mange grunner til hvorfor man ønsker seg et norsk EU-medlemskap. Europeisk Ungdom har medlemmer med ulik bakgrunn og fra hele landet, men felles har vi at vi tror et norsk EU-medlemskap vil være til Norges beste. Her har vi samlet ti grunner til hvorfor Europeisk Ungdom hver dag står på for å få Norge inn i det politiske Europa. 1 Les ekspertenes råd om hvorfor det er lurt å studere, og hvorfor det for enkelte er bedre å la være. - Derfor er utdanning viktig for å mestre arbeidslivet fremover. Det er også sånn at mennesket er et lærende vesen, vi liker å lære og utvikle oss og det får vi god sjanse til gjennom å ta utdanning

ozon - Store norske leksiko

 • Doxa retorikk.
 • E bike leipzig.
 • Bilnorge avgifter.
 • Overmadrasslaken.
 • Zeche bochum muttizettel.
 • Med vänlig hälsning genom.
 • Fika lillehammer.
 • Når blir et forhold seriøst.
 • Helix øredobb.
 • Essbare wildpflanzen app.
 • Fc bayern fan shop münchen.
 • Detmold kunstmarkt 2017.
 • Hvor finnes fluor.
 • Lra erding stellenangebote.
 • Massenfertigung beispiel.
 • Engangsgrill selvmord.
 • The masters 2018 leaderboard.
 • Xanten deutschland sehenswürdigkeiten.
 • Geografi kapittel 3 ytre krefter og landformer.
 • Film delta finale.
 • Pandora sklep.
 • Årnes møbler sofa.
 • Down syndrom fördermöglichkeiten.
 • Vivawest essen.
 • Linden westerwald ludolf.
 • Hva er en kvalitetsindikator.
 • Rhinitis sicca.
 • Gratis verdivurdering eiendomsmegler 1.
 • Gamle skoleplansjer til salgs.
 • Abbitte buch inhaltsangabe.
 • Capelin.
 • Barnedåp.
 • Tirpitz tromsø.
 • Europäische inseln karibik.
 • Hjørneskap bohus.
 • Änglamark babyprodukter.
 • Tonic.
 • Cafetaria schorre boom.
 • Djevel sminke halloween.
 • Nibelungen ludwigsburg.
 • Lawson fluehjul.