Home

Klubbadmin fiks

KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag, bedriftsidrettslag, grupper og idrettsskoler KlubbAdmin versjon 5.6 ble sluppet 21.04.20, og er tilgjengelig for alle interesserte klubber i idretts-Norge som for eksempel fotballforbundets system FIKS Vi vil gjerne vise deg en beskrivelse her, men området du ser på lar oss ikke gjøre det KlubbAdmin er det nye systemet i norsk idrett for medlemsadministrasjon for idrettslag. Systemet er tett knyttet opp til Min idrett, der hvert enkelt medlem i norsk idrett enkelt kan administrere sin egen idrettshverdag. Både KlubbAdmin og Min idrett bygger på SportsAdmin, som er et nasjonalt idrettsadministrativt system for norsk idrett KlubbAdmin var tidligere NIF sin løsning for medlemsadministrasjon. Fremover vil KlubbAdmin være en portal der klubbene og særidrettsgruppene skal få samlet alle relevante løsninger og tjenester, slik at de kun forholder seg til ett nettsted. For at dette skal bli realisert må en del av modulene i SportsAdmin flyttes over til KlubbAdmin

KlubbAdmin - itINF

KlubbAdmin 5.1. Fra itINFO. Hopp til: navigasjon, søk. Oppdateringen ble sluppet onsdag 15 januar og inneholder ny funksjonalitet og bug-fiks i idrettens medlemssystem. Ny funkjsonalitet. Fakturering av enkle varelinjer - Idrettslaget kan nå velge om de ønsker å fakturere ved bruk av prismatrise eller enkle varelinjer Klubbene v/Klubbadmin (FIKS) må oppdatere alle sine lag med lagrollene Kontaktperson og Trener. Dette er viktig for at lagleder skal kunne utføre kamprapportering for sitt lag (brukerveiledning) Klubbene v/Brukeradmin (FIKS) må påse at alle sine lagledere (ungdom og opp) har brukertilgang til FIKS som Klubbruker (brukerveiledning Den/De i klubben med tilleggsrettighet som Klubbadmin (FIKS) skal utføre denne oppgaven. Det er to kilder for innhenting av Stamdata: 1. Registrering som krever at du er eller har vært medlem av et idrettslag: Når en klubb eller krets skal registrere deg i FIKS vil dine stamdata i dette tilfellet bli hentet fra ISD KlubbAdmin er et gratis elektronisk medlemssystem der ledere kan administrere medlemmer og behandle medlemskap, sortere på grupper og kommunisere med disse via SMS eller e-post. Fristen for å legge inn medlemmer er utgangen av året, 31. desember Det skal være enkelt og moro å drive idrettslag i Norge! Og dét har våre rideklubber skjønt, per 1. desember 2014 har 116 klubber tatt i bruk KlubbAdmin, det vil si over 30 % av rideklubbene, noe som gjør oss til et av de beste særforbundene i Norges Idrettsforbund. I idretten totalt har ca. 15 %

Fotball - Velkommen til Fiks

KlubbAdmin er en løsning for medlemshåndtering som er tilgjengelig og gratis å benytte for alle idrettsklubber tilknyttet Norges Idrettsforbund. Visma + integrasjoner - Velg blant våre funksjonelle programmer og tjenester, slik at vår løsning blir til din løsning Klubbadmin - Hvordan legge til medlem og tildele funksjon. En beskrivelse i 12 trinn hvordan du legger til et medlem i Klubbadmin og legger til funksjon Hjelp til Klubbadmin. Klubbadmin er klubbenes verktøy for medlemsadministrasjon, men klubbene er kanskje ikke klar over at idrettskretsene tilbyr kurs i bruk av Klubbadmin? Vi anbefaler alle klubber å melde på sine medlemsansvarlige på slike kurs. Her finner du oversikt over idrettskretser.Der det ikke er satt opp kurs enda, kan klubben ta kontakt med kretsen og etterlyse nye kurs, slik at. KlubbAdmin Medlemsregistrering . Du som bedriftsidrettslagsleder kan nå begynne med å registrere medlemmene. Dette er enkelt: 1. Gå til Min Idrett https://minidrett.nif.no/ og logg inn. Har du tilgang? Dersom du har glemt epost/brukernavnt, bruk glemt funksjon i påloggingsbildet Ny bruker? Opprett en ny bruker ved siden av logg inn knappen Minidrett / Klubbadmin; FIKS; English information. What to pay; Become a member; How to pay a membership; How to end your membership; Årshjulet Fløya; Politiattest; Fair Play; Nyhetsbrev; Aktiv på dagtid; Fotball Herrer. Fotball Herrer; Herrer A; Herrer C; Old Boys; Futsal Herrer; Fotball Damer. Fotball Damer; Rollebeskrivelser Damer; Damer.

Nyheter Fotball

2. Stillingsinstruks for FIKS ansvarlig i BIL Ansvarlig for løpende oppdatering av roller og rettigheter i FIKS Ansvarlig for å rekruttere FIKS ansvarlige for alle lag som deltar i seriespill og gi opplæring til disse Ansvarlig for Oppfølging av Klubbadmin Senior og Yngres Ansvarlig for innmelding av arrangementer 5

Komme igang med Klubbadmin. Million Dollar Traders - Part 3 | British reality TV Series & Course created by Lex van Dam - Duration: 59:07. Lex van Dam Trading Academy Recommended for yo Klubbadmin; FIKS; Årsmøte Kvelde idrettslag 2020 Av Klubb dokumenter. Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Kvelde Idrettslag.Pga av situasjonen rundt koronavirus vil det være mulig å delta digitalt på årets årsmøte.De som ønsker å møte opp fysisk må melde seg p å Les mer. Nye tribuner på gressbanen.

KlubbAdmin er ikke eneste godkjente løsning og er ikke pålagt å bruke. § 1.Krav til føring av elektronisk medlems- og organisasjonsregister (1) Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister FIKS-ansvarlig har rollen «Klubbadmin» i FIKS. Denne gir rettigheter til alle funksjoner klubben trenger i FIKS. Konkrete arbeidsoppgaver * Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i hovedsak lagledere eller andre som er ansvarlig for elektroniske.

Verv. Navn. Telefon. Epost. Leder. Inge Brattås. 99001070. leder@kveldeil.no. Nestleder. Kari Anne Myrholmen. 90549737. nestleder@kveldeil.no. Styremedlem. Martin. Lover, adm. rutiner og referater Lov Eiker o-lag Ny lov Eiker o-lag 2016.pdf Ikke godkjent av Buskerud idrettskrets. Administrative rutiner. Administrative rutiner 2016.pd Har Rubic en kobling til KlubbAdmin? Ja, KlubbAdmin er integrert i Rubics system. Derfor vil en overgang til Rubic ikke by på utfordringer for deg og din idrettsklubb. Kan Rubic kobles mot FIKS? Ja, gjennom appen vår, LagetMitt, kan du koble deg opp mot FIKS. Har Rubic en inkludert betalingsløsning STILLINGSBESKRIVELSE FOR FIKSANSVARLIG I RAKKESTAD IF FOTBALL Klubben har en FIKS ansvarlig som har vært på opplærling hos Østfold fotballkrets. Oppgavene som FIKS ansvarlig i RIF fotball har er: Registrere nye personer, roller, spillere og gir nødvendig opplærling i bruken av FIKS. Registering av spillere, hvor dupplettkontroll blir brukt Opplærling av klubbrukere i hvordan man bruke KlubbAdmin er et IT-system som alle idrettslag og bedriftsidrettslag vil ha et forhold til. Her finnes medlemsregister, mulighet for fakturering av medlemskontingent og ikke minst den årlige rapportering. Systemet fungerer godt og med vårt introkurs blir det enklere å ha orden i bedriftsidrettslaget

Video: KlubbAdmin - idrettsforbundet

Ski styret

NIF bekrefter, ingen tvang om KlubbAdmin Det er kommet skriftlig bekreftelse på at ingen kampsportklubber kan tvinges til å bruke KlubbAdmin eller andre medlemsløsninger. Bekreftelsen kommer i et brev fra assisterende organisasjonssjef, Geir Johannessen og IT-sjef, Kjetil Bakke i NIF, sendt til. Det skal være enkelt og moro å drive idrettslag i Norge! KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon - enkel å bruke og gir deg full oversikt. KlubbAdmin er tett integrert med idrettens øvrige systemer (Min idrett, SportsAdmin, Online betaling) og den nasjonale idrettsdatabasen. KlubbAdmin forenkler idrettslagets håndering av medlemmer med muligheter for å sortere disse. Klubbhåndbok ÅPEN - RAUS - INKLUDERENDE - SAMLENDE - UTVIKLENDE Oppdatert 01.10.16 Klubbnavn: Rakkestad IF fotball Stiftet: 11.11.1914 Postadresse: Postboks: 172 1890 Rakkestad E-postadresse: riffotball@hotmail.com Internettadresse: www.rakkestadfotball.no Bankforbindelse: Marker Sparebank Bankkonto: 1050 13 32882 Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komite.

KlubbAdmin 5.1 - itINF

Idrettsanlegg i Finnmark har fått 36 millioner kroner i spillemidler. Finnmark idrettskrets har vedtatt anleggspolitisk dokument. Fem idrettslag i Finnmark har fått støtte fra anleggsfondet. Momskroner og lokale aktivitetsmidler står klare til å deles ut. Høstens Superhelg og FIKs 100 års feiring er under full planlegging. Med mange hyggelige nyheter og påminnelser ønsker Finnmark. Fra og med 2015 bruker OIF Klubbadmin som medlemsregister. Innmelding i OIF skjer derfor via Min Idrett. Spillere fra og med 13 år: Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen Verv: Navn: Telefon: Epost: Styreleder: Petter Grønnerød: 91681984: fotball@kveldeil.no: Nestleder: Stein Holt: 95009384: stein.holt@bilservice.no: Sekretær.

Kamprapport i FIKS - Norges Fotballforbun

FIKS ansvarlig (oppnevnt av styret) Ansvarlig Politiattester (styrets leder og nestleder) Dommerkoordinator (oppnevnt av styret) KlubbAdmin er gratis for idrettslag og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte Klubbadmin; FIKS; Årsplan langrenn mellomste gruppe (2009-2010) Her kan du lese om treningstider og praktisk info om treningsopplegg for den mellomste gruppen Skigruppa treningstider 2018/2019. Gruppene vi har i Kvelde Ski:Minste. Perfect if you organize football, rugby, cycling, cricket or other group activities for either children or adults. It's easy to invite people to events, write posts and share pictures. Everything in one place and free to use FIKS = Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem Leder i BSF Fotball er også FIKS-ansvarlig FIKS-ansvarlig har rollen Klubbadmin i FIKS. Denne gir rettigheter til alle funksjoner klubben trenger i FIKS. FIKS-ansvarlig sørger for: • Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i hovedsak lagledere eller andr Aktivitetsavgiften i Buvik fotball er pr 2020: 7 år xxx,- 8-10 år xxxx,- 11-12 år xxxx,- 13-16 år xxxx,- Junior (17-19 år) xxxx,- Senior xxxx,- Aktivitetsavgiften går blant annet til leie av Da-Tel Arena, (Buvik IL fotball leier baneanlegget av Buvik Idrettslag) utstyr (drakter, baller, førstehjelpsutstyr) osv. Fakturering Treningsavgiften faktureres i en termin, me

FIKS-ansvarlig (Arbeidsbeskrivelsen er foreløpig et utkast. Ikke vedtatt av styret) FIKS-ansvarlig har rollen Klubbadmin i FIKS. (FIKS står for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System og eies av NFF). Du finner mer informasjon om FIKS her FIKS ansvarlig. FIKS ansvarlig skal benytte FIKS til å melde på lag i seriespill, sikre at spillere er registrert og forsikret, og til å registrere elektroniske kamprapporter. Bærum SK skal ha minimum 1 person som innehar rollen FIKS-ansvarlig. Hovedansvarsområder; 1 * Ansvarlig for oppfølging i Klubbadmin og FIKS * Sørger for laglister i forbindelse med bestilling av drakter * Arrangerer foreldremøter, og sørge for at dugnader og øvrige inntektsbringende tiltak blir gjennomført * Jobber tett og kommunisere godt med klubben, spesielt daglig leder og leder for team lagleder

FIKS - Norges Fotballforbun

FIKS er koblet sammen med Idrettens fellesdatabase (SportsAdmin / SA) og stopp i servicer hos NIF gjør at FIKS vil feile hver gang man gjør en endring i FIKS som også skal oppdateres i SA. Vi gjør det vi kan for at det skal bli minimalt med nedetid, men alle må ta høyde for at FIKS har samme nedetid som varslet for idrettssystemene Endringene gjelder: Fiks: RF-1030 viste feil sats i reisefradrag i ledeteksten i skjemaet Fiks: RF-1059 oppdatert skjermingsfradraget Fiks: Kostfradrag i post 3.2.7 har oppdatert sats daTax versjon 15.2.3450 Nyheter Nye skattesatser, regler og skjemaer for inntekståret 2015 Forslag til skattesatser og regler for inntekståret 2015 Nedlasting av forhåndsutfylt selvangivelse Altinn - klargjort. FIKS = Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem Leder i BSF Fotball er også FIKS-ansvarlig FIKS-ansvarlig har rollen Klubbadmin i FIKS. Denne gir rettigheter til alle funksjoner klubben trenger i FIKS. FIKS-ansvarlig sørger for: Opprette brukertilgang til andre i klubben som trenger det (i hovedsak lagledere eller andre som e FIKS-ansvarlig. Adm. leder i MFK Bredde er FIKS-ansvarlig. Oppgaver for FIKS-ansvarlig: Forankring Registrering av framvist politiattest i Klubbadmin . Fair Play-ansvarlig. Klubbens styre oppnevner en Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedle

Styret innkaller herved til årsmøte i Tjølling Idrettsforrening. Årsmøtet avholdes mandag 9 mars kl. 1800 på klubbhytta. Årsmøtepapirene finner du i artikkelen Koronaråd for bedrifter: Ta betalt med Vipps. Mange bedrifter trenger nå alternative betalingsmuligheter fordi varer skal leveres på døren. Vippsnummer kan brukes til det meste, også til betaling ved hjemlevering av varer

KlubbAdmin

Bjørnevatn IL benytter tjenesten KlubbAdmin som er idrettens løsning for medlemsadministrasjon i idrettslag. Ref. klubbhåndbok. Medlemskapsavgift. Medlemskontingent har for tiden følgende 2.4 FIKS-ansvarlig. 2.5 Kvalitetsklubbansvarlig. 4.1 Verdier. 4.2 Hjemmekampen. 4.3 Retningslinjer barn/ungdom. 4.5 Politiattest. 4.7 Skader og. Han oppretter en søknad i FIKS som må godkjennes av tidligere klubb; Hvis du har forpliktelser som ikke er oppgjort i tidligere klubb (ubetalt treningsavgift, utstyr som skal leveres inn el.l.), kan klubben avslå overgangen. Gebyr for overgangen blir belastet spilleren (gjelder ungdomsfotballen). Faktureres fra Klubbadmin. NB

KlubbAdmin Norges Rytterforbun

 1. Da inviterer vi til delkurs 2 i C-lisensen. Kursdager er 6-8 april. Kurset blir holdt på ungdomsskolen på Manger. Ørjan må sende deltakerliste før påskeferien, så han trenger navn, fødselsdato og e-post før kl.12.00 den 23.03.1
 2. Maiken Moen Web-ansvarlig Trude Mæhle Bookingkontakt (bane, møterom) Ola Haave MARKEDS- OG ØKONOMIUTVALG Leder Bjørgunn Uthus Kasserer Kjell Ofstad Medlem Ragnhild M. Størseth-Høiby Medlem Marit Ingunn Hoem Medlem Halbjørn Eidem Medlem Jo Inge Kyllotrø Medlem Knut Morten Stokke Medlem Hege Danielsen Medlem.
 3. Utmelding av medlem Dersom du er medlem for RMFK og ikkje lenger ønsker vera medlem, bruk dette skjemaet til å melda i frå til klubben
 4. Økonomiske prinsipp Den overordnede økonomistrategi er at drift og investeringer skal være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak, dugnader og egenandeler. Medlemskontingent Alle som spiller fotball i Buvik IL må ha betalt medlemsavgift i Buvik Idrettslag. For spillere er dette spesielt viktig, da de ved skader ellers ikke vil være dekket av forsikringer gjennom klubben (se punkt.

Visma + integrasjoner - KlubbAdmin

I samråd med Klubbadmin, følge opp manglende innbetalinger fra medlemmer. Hovedansvarlig for klubbens trenere, lagledere, trenerveileder, rekrutteringsansvarlig, Fair Play ansvarlig og tilhørende rutiner og rollebeskrivelser. Påse at klubben drives iht klubbens rutiner og NFF's retningslinjer for barn og ungdom Norges største nettavis for økonomi og næringsliv. E24 gir deg det aller siste fra aksjemarkedet og tar pulsen på norsk og internasjonal økonomi, sammen med de ferskeste nyhetene fra felter som IT, ledelse, bil og personlig økonomi S2S er et online treningsverktøy for å støtte kvaliteten på treningsarbeid og trening i ungdoms- og breddefotball

- Registrere nye personer, roller, spillere og gir nødvendig opplærling i bruken av FIKS. - Registering av spillere, hvor dupplettkontroll blir brukt - Opplærling av klubbrukere i hvordan man bruker kamprapport og resultatregistrering - Opplærling av klubbrukere i godkjenning av overganger dersom kompetansen er der hos klubbadmin Eposter lagres i vårt kommunikasjonssystem som brukes til medlemskommunikasjon, KlubbAdmin og på servere hos Webcraft AS (e-poster sendt til @justil.no adresser). Fakturerings- og betalingshistorikk lagres i vårt betalingssystem KlubbAdmin. Kontaktinfo for fotballspillere, trenere og lagledere legges inn i NFF sitt medlemssystem FIKS Det er et krav at spilleren er registrert i klubbens spillerregister (Klubbadmin) og fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS). Denne registreringen er lagleders ansvar, men foresatte/spilleren selv har krav på å følge opp at det faktisk er gjort FIKS . Klubbinformasjon. Vedlikehold av klubbadresse. Personer i styret. Påse at riktig anlegg/bane ligger registrert på klubb. Opprette nye klubbrukere i FIKS. Personer i klubb som skal ha utvidet rettighet må meldes til krets /overganger til NFF forvaltning. Avslutte gamle klubbrukere - Husk å rydde. Lagspåmelding. Ny påmeldingsmodul.

| Side 2

Klubbadmin - Hvordan legge til medlem og tildele funksjo

Den 25. juni til 27.juni, fra klokken 10.00-14.30, blir det igjen masse gøye fotballøvelser med Tine Fotballskule og Radøy/Manger FK. Dette vil foregå på Manger.Kunstgress Godt kjennskap til FIKS, KlubbAdmin, Sportsadmin m.m; Hans klubb Lia IL ble kunde hos Spoortz AS før ansettelsesprosessen startet, og vi ser frem til å se Lia IL som en mønsterklubb på Sørlandet i effektiv klubbdrift MinIdrett. Enebakk Idrettsforening benytter seg av systemet KlubbAdmin fra Norges Idrettsforbund, hvilket er et elektronisk medlemsregister som skal gjøre det enklere for oss som idrettslag å kunne organisere og ha oversikt over våre medlemmer

Frå og med 2015 brukar Førde IL Klubbadmin som medlemsregister. Innmelding i Førde IL skjer derfor via Min Idrett. Spelarar frå og med 13 år: Spelarar som har fylt 13 år må vere registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneverande sesong for å vere dekka av forsikringsordninga ←COOP sponsar draktsett til Norway cup lag. Cup-kostnader 2013 →. Avdelingsoppsett ungdomsklassane 2013 er klart

Klubbadmin Norges Luftsportforbun

 1. er eksempler på løsninger som bygger på SportsAd
 2. 1. runde i Norgesmesterskapet for herrar, startar opp denne helga. Radøy Manger sitt A lag, skal spela borte mot Sotra, søndag 17/3 2013, kl. 1300 på Straume idrettspark
 3. Lørdag 9.4.16 inviteres det til kompetanselørdag for trenere og støtteapparat. Vi starter opp på Årvoll gård klokken 10:00 og har satt sammen et godt program. Se invitasjonen til venstre. Påmelding gjøres ved å fylle ut påmeldingsskjemaet. Program for dagen 09.45-10.00 Registrering og kaffe 10.00-10.30 Velkommen og informasjon om nyheter, prioriteringer og utviklingsarbeid i klubben.
 4. ved lisensregistrering. Kontaktinfo for medlemmer legges inn i NIF sitt system KlubbAd
 5. . Purre opp utestående medlemskontigent og treningsavgifter. Ajurhold av medlemsregister. Registering av nye.
 6. Oversikt hvilke lag som har dugnadsvakter i kiosken 2020. Skedsmo Fotballklubbs vaffeloprift. Kioskansvarli

KlubbAdmin - Akershus Bedriftsidrettskret

 1. Veksle navigering. Sauda IL Sauda Idrettslag ; Sauda IL - Alpint; Sauda IL - Fotball; Sauda IL - Freeski & Snowboar
 2. Fotballgruppa har følgende roller og personer pr 20. mars 2018: Styreroller. Leder - Richard Stokkedal - Rollebeskrivelse Nestleder - Jøran Glittum - Rollebeskrivelse Styremedlem - Gisle Melaas - Rollebeskrivelse Styremedlem - Even G. Andersen - Rollebeskrivelse Styremedlem - Nils Tony Rønningen - Rollebeskrivelse Varamedlem - Rollebeskrivels
 3. Maiken Moen Web-ansvarlig Trude Mæhle Bookingkontakt (bane, møterom) Ola Haave MARKEDS- OG ØKONOMIUTVALG Leder Pia Bogen Kasserer Andreas Hægstad Medlem Anne Grete K. Flakne Medlem Marit Ingunn Hoem Medlem Halbjørn Eidem Medlem Jon Inge Kyllotrø Medlem Thomas Haarstad Medlem Tonje Hårstadstrand Medlem Thomas.
 4. og i FIKS. Ved overgang fra Stridsklev Fotball o Sjekke med økonomiansvarlig om spiller har uoppgjort
 5. ved lisensregistrering. Kontaktinfo for styremedlemmer legges inn i NIF sitt system KlubbAd
 6. ). 2.2.2 Informasjonskanaler På de følgende måtene kan du få tak i informasjon i klubben: o Via hjemmesiden, som er klubbens hovedoppslagverk / database. o Via nyheter pr. e-post fra Styret eller leder . o Via informasjons-møtene
 7. økonomistyring, en dommerkoordinator og en FIKS-ansvarlig. Det er også krav til at flertallet i klubbens styre skal ha NFFs leder 1-kurs og at klubben skal tilby alle trenere å utvikle trenerkompetanse. Men viktigst av alt er at klubben dokumenterer og er tydelig bevisst sitt samfunnsansvar gjennom e

Betale kontingent - Fløya I

Antall medlemmer som er registrert i klubbadmin per 31.12.2017 omfatter automatisk også tidligere medlemmer som har en konto i FIKS og eller minidrett.no men muligens ikke er aktive medlemmer lengre. I tillegg er alt støttepersonell som lagledere, trenere lagt inn automatisk i klubbadmin.no på grunn av overføring fra FIKS systemet Lagledelsen består av en gruppe med lagledere og trenere på hvert alderstrinn som trener sammen og har egne lag, jenter som gutter. Ofte er det én oppnevnt lagleder og én trener per påmeldt lag men det kan være flere trenere i gruppen, også uavhengig av om det er ett eller flere lag i treningsgruppen Kontaktinfo for fotballspillere, trenere og lagledere legges inn i Norges Fotballforbund sitt medlemssystem FIKS. Kontaktinfo for utøvere og styremedlemmer legges inn i Norges Idrettsforbund sitt system KlubbAdmin. Hvordan slettes opplysningene? Informasjon kan slettes på oppfordring fra medlem

2.4 FIKS-ansvarlig - Bjørnevatn Idrettsla

Fløya I

Klubbadmin Komme igang Klubb Avdeling/Lag - YouTub

Kvelde Idrettsla

KlubbAdmin tvinges frem - Norges Kampsportforbun

Klubben benytter Klubbadmin - idrettens eget innkrevingssystem - for innkreving av treningsavgift. Innkreving gjøres kun til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkonto. Man bruker ikke private konti. Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen Klubbadmin ansv. Styremedlem Sponsoransvarlig Aktivitetsdagansv. Nettbank administr. Kalenderansvarlig Varamedlem Regnskapsfører. Trenerkoordinator Materialansvarlig Banemannskap Kioskansvarlig Dommerkoordinator FIKS ansvarlig Styremedlem Banedisponering ansv. Overgangsansvarlig Utdanningsansvarlig Spillerutvikler Sportslig leder Trener.

KlubbAdmin er idrettsforbundets datasystem for medlemshåndtering. Spilleren må være medlem og registrert i FIKS for å være dekket av forsikringen. Det betyr at fotballgruppa har et stort ansvar for å sørge for at alle spillere er forsikret. For alle spillere er det mulig å tegne individuell utvidet forsikring Det er nå ledig stilling som administrasjonssekretær i vår administrasjon. Vi søker en engasjert medarbeider i 75 % stilling for snarlig tiltredelse. Arbeidsoppgaver: Førstelinjekontakt med medlemmer.. klubbadmin, minidrett, Fiks. Linka saman. Viktig at alle spelara er registrert der, særleg med tanke på forsikring. Hovudstyret bør ta dette opp på sitt møte fk onsdag. OK økonomi i fotballgruppa, skal også søke refusjon av innkjøp mål frå spelemidlar

Nesodden IF Turn. 295 liker dette · 1 snakker om dette. Nesodden IF Gym & Tur Økonomistyring i Rakkestad IF Fotball 1. Økonomisk prinsipp Overordnet økonomistrategi i Rakkestad IF Fotball (RIF); drift og investering skal i hovedsak være selvfinansiert gjennom inntektsbringende tiltak. Inntektsgrunnlaget stammer i hovedsak fra sponsorer, medlemmer og offentlige tilskudd. 2. Budsjett Klubben skal hvert år utarbeide budsjett for kommende år. Det budsjetteres på. Arbeidet vil bestå av telefonhenvendelser, medlemsregistrering gjennom KlubbAdmin, Fiks og Mysoft, vedlikehold av databaser / nettside, fakturering, og annet kontorarbeid. Personen vi søker er serviceinnstilt, strukturert og kan takle stress Disse begrensningene gjelder alle systemer som er integrert mot NIFs sentrale database inkludert NIFs egen løsning, KlubbAdmin. Vi beklager at denne låsingen av felter kan virke hemmende for dere som brukere av løsningen men det er gjort for at vi skal kunne jobbe mot en duplikatfri og validert medlemsmasse AIL har det siste året vært pilotkunde på Idrettsforbundets nye løsning KlubbAdmin. Det betyr at vi har vært en av klubbene som har testet systemet og kommet med inspill til utformingen. Det vil kreve litt ekstra insats fra oss alle i år å komme igang med den nye løsningen, men idrettslaget vil ha en stor geveinst av dette

 • Mastercard kuba.
 • Aksjefond sparebank1.
 • Nikon d5200 manual svenska.
 • Nm ørlandet 2016.
 • Thule chariot lite.
 • Findvessel.
 • Kinox beverly hills 90210.
 • Dekk1 lade trondheim.
 • København cruise.
 • Gina tricot torgallmenningen.
 • Bisoprolol alkohol.
 • Stenbuk stjernetegn passer med.
 • Ine marie eriksen søreide egil eriksen.
 • Parkett fugemasse.
 • Das perfekte online dating profil.
 • Bumble dating app.
 • Tandberg tr 1000.
 • Videopad code.
 • Imax speyer programm.
 • Ny elev i klassen.
 • Omega watches.
 • Smartboard download for windows 10.
 • Keith haring werkstatt.
 • Redd for å være singel.
 • Illustrert vitenskap junior abonnement.
 • Tegninger til hundehus ute.
 • Svømming intervall.
 • Romanesco rezepte vegetarisch.
 • Salbe gegen hautpilz genitalbereich.
 • Ekofisk historie.
 • Randsfjorden vannstand.
 • The biggest loser.
 • Børge pedersen kjæreste.
 • Lower back workout.
 • Ansiktsrens sensitiv hud.
 • Digitale tidslinjer.
 • Hauger no.
 • Sentrumsgavekortet.
 • Handball bundesliga ergebnisse heute.
 • Union bochum preise.
 • Pumpernickel brød sunt.