Home

Digitaliseringsrundskrivet 2021 pdf

Digitaliseringsrundskrivet 2015 - regjeringen

 1. Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder. Rundskrivet beskriver også prosessen knyttet til Kommunal og moderniseringsdepartementets (KMD) vurdering av IKT-relaterte satsingsforslag til 2017-budsjettet
 2. Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbe..
 3. Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder. Rundskrivet beskriver også prosessen knyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) vurdering av IKT-relaterte satsingsforslag til 2018-budsjettet
 4. [Digitaliseringsrundskrivet i pdf-format] Rundskrivet beskriver også prosessen knyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) vurdering av IKT-relaterte satsingsforslag til 2018-budsjettet. (2016-2017) Gul bok å utvide tilbakebetalingsperioden i ordningen fra tre til fem år,.

H-7/17 17/1819 14 08.09.2017 DIGITALISERINGSRUNDSKRIVET Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter Digitaliseringsrundskrivet 2019 - Sammendrag endringsforslag Author: Mellingen, Marit Lofnes Created Date: 6/15/2018 9:42:03 AM. Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder 2017. Departementene skal innen utgangen av 2018 gjøre en vurdering av hvilke tjenester som bør ses i sammenheng med andre virksomheters tjenester, og o

Digitaliseringsrundskrivet. Digitaliseringsrundskrivet gir føringer for hvordan virksomhetene skal digitalisere for å tilby bedre tjenester og effektivisere driften. Departementene skal innen utgangen av 2017 kartlegge potensialet for digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser,. Siste del av digitaliseringsrundskrivet handler om finansieringen av IKT-prosjekter i staten.De fleste IKT-utgifter i staten håndteres innenfor egen budsjettramme i virksomhetene, men når en virksomhet skal gjennomføre noe det ikke er rom for innenfor egen ramme er det tre andre måter å finansiere IKT-prosjekter, og som er omtalt i rundskrivet Digitaliseringsrundskrivet 2019 Skate 13.juni 2019. Hva er digitaliseringsrundskrivet? • Samlet oversikt over krav og anbefalinger på digitaliseringsområdet • Krav som ikke finnes andre steder, men som er regjeringsbehandlet • Difi gir innspill til KMD • Nye krav må behandles av regjeringe Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor. Rundskrivet gjelder for jf. også fellesføring i tildelingsbrevene for 2017. Departementene skal innen utgangen av 2018 ha gjort en vurdering av hvilke tjenester so Rundskriv | Dato: 08.09.2017 Mottager: Departementene Underliggende forvaltningsorganer Statsministerens kontor Nr: H-7/17 Vår referanse: 17/1819 Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger om digitalisering i offentlig sektor

Digitaliseringsrundskrivet - regjeringen

Last ned Acrobat Reader DC gratis. Dette er det eneste PDF-visningsprogrammet som lar deg lese, søke i, skrive ut og jobbe interaktivt med så å si alle typer PDF-filer begrenset merverdi. Til tross for at det i digitaliseringsrundskrivet stilles ulike krav til bruken av Altinn og digital postkasse til innbyggere, har de to løsningene overlappende funksjonalitet på flere områder. For eksempel ble skattemeldingen fra 2017 til innbyggerne for året før sendt ut både i Altinn og i digital postkasse. Dette. 01.08.2017 | RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN 7 1. Barnehagens verdigrunnlag Barnehagens verdigrunnlag skal formidles, praktiseres og oppleves i alle deler av barnehagens pedagogiske arbeid. Barndommen har egenverdi, og barnehagen skal ha en helhetlig tilnærming til barnas utvikling. Barne-hagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet politikk/Digitaliseringsrundskrivet_2013.pdf Rundskrivet bygger på regjeringens program for fremtidens digitale forvaltning og gir føringer for hvordan virksomhetene skal digitalisere for å tilby bedre og raskere tjenester og effektivisere driften

Digitaliseringsrundskrivet P-10/2012 Feide er gjort oppmerksomme på dette rundskrivet som er sendt ut fra Fornynings-, administrasjons- og kirkedepartementet, via Kunnskapsdepartementet. Avsnitt 1.2 Bruk nasjonale felleskomponenter henviser til bruk av ID-porten for digitale tjenester som krever innlogging og autentisering 2018 2017 2018 2017 Skattemessig egenkapital Sum eiendeler = Gjeld Sum ubeskattet egenkapital Sum skattemessig egenkapital Ubeskattet egenkapital Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld = = = = = = Korrigert egenkapital 1.1.2018 2018 Eiendeler 9950 1950 1920 1900 1895 1880 1869 1829 1780 1599 1595 1578 1577 1500 1495 1296 1295 1280 1239 1225 1221.

Norsk kalender 2017 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år Digitaliseringsrundskrivet for 2017 gir en tydeligere retning for samordnet og planmessig digitalisering av det offentlige Arbeidet med digitalt førstevalg skal styrkes. Alle offentlige virksomheter skal kartlegge potensialet for digitalisering av tjenester og arbeidsprosesser utarbeide planer for hvordan egnede tjenester ska Digitaliseringsrundskrivet 2015 •Bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre •Forvaltningens kommunikasjon med innbyggerne skal skje gjennom digitale, nettbaserte tjenester •Gjøre tjenestene digitale •Søknader, skjemaer og rapporteringer med volum over 3000 •Vurdere behov for skjem

Digitaliseringsrundskrivet 2016 - regjeringen

Select up to 20 PDF files and images from your computer or drag them to the drop area. Drag-and-drop file blocks to change the order. When you are ready to proceed, click COMBINE button I 2017 hadde 9 av 10 personer i Norge hatt kontakt med det offentlige via internett i løpet av det siste året (se figur 1.2 under). Få andre land i Europa har tilsvarende bruk av offentlige nettjenester. I 2018 hadde 88 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år brukt minst én av tre nettjeneste

håndhygiene. 2017. Title: Microsoft PowerPoint - bruk-av-hansker-i-helsetjenesten-vett-og-uvett-mars-2017 Author: uaj Created Date: 3/30/2017 1:38:30 PM. Riksrevisjonen legg med dette fram Dokument 3:4 (2016-2017) Riksrevisjonens undersøking av digitalisering av kulturarven. Riksrevisjonen, 7. februar 2017 For riksrevisorkollegiet Per-Kristian Foss riksreviso Last ned innholdet på nettsiden som pdf; Rammeplan - bokmål (pdf) Rammeplan - nynorsk (pdf) Rámmapládna mánájgárddáj - rammeplan lulesamisk (pdf) Mánáidgárddi rámmaplána - rammeplan nordsamisk (pdf) Maanagïerten mieriesoejkesje - rammeplan sørsamisk (pdf) Framework Plan for Kindergartens - rammeplan engelsk (pdf Download free Adobe Acrobat Reader DC software for your Windows, Mac OS and Android devices to view, print, and comment on PDF documents

Rapporten gjelder Eiendom/ byggested Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Detaljert sluttrapport med avfallsplan PLAN Postnr. Poststed Side 1 av 2 Bygningsnr PDF (1.7 MB) Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen - En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere. Rapport. PDF (2.3 MB) ↓ Vis flere. Nyheter. Ny rapport om innholdet i skolegårder. Nyhet. 05.12.2019. Fall hos eldre kan forebygges. Nyhet Egenerklæring om helse, bokmål (PDF, vegvesen.no) Egenerklæring om helse, nynorsk (PDF, vegvesen.no) Personal Health Statement, English (PDF, vegvesen.no) Annet relevant innhold. Førerkort etter hjerneslag. Anbefaling. Hentet fra: Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjernesla Her finner du alt av skjemaer og kontrakter, både for topp- og breddefotball Loven trådte i kraft 1 jan 2018, med unntak for § 9, som trådte i kraft 1 juli 2018. Jf. tidligere lover 4 mars 1983 nr. 7 og 23 mai 1997 nr. 31

Digitalisering og samordning Digitaliseringsdirektorate

Merverdiavgiftshåndboken 2017 - 13. utgave (PDF) Merverdiavgiftshåndboken 2016 - 12. utgave (PDF) Merverdiavgiftshåndboken 2015 - 11. utgave (PDF) Merverdiavgiftshåndboken 2014 - 10. utgave (PDF) Merverdiavgiftshåndboken 2013 - 9. utgave (PDF) Merverdiavgiftshåndboken 2012 - 8. utgave (PDF Utskrift fra Lovdata - desember 2017 Statens personalhåndbok 2017 Side 6 Innledning Statens personalhåndbok - 2017-utgaven Til brukerne av Statens personalhåndbok (SPH) Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen

Følg denne fremgangsmåten for å bruke Adobe Acrobat til å kombinere eller slå sammen Word-, Excel-, PowerPoint-, lyd- eller videofiler, nettsider eller eksisterende PDF-filer. Kombiner filer til én enkelt PDF-fil, sett inn en PDF-fil i en annen PDF-fil, sett inn et utklippstavleutvalg i en PDF-fil eller plasser / sett inn PDF-fil som en kobling i en annen fil Select multiple PDF files and merge them in seconds. Merge & combine PDF files online, easily and free Kalender PDF, gratis enkel utskrift. Ulike format og design: Helt år, en måned, uke eller dag per side. Velg blank kalender eller legg til helligdager eller egne hendelser før du lagrer krever deltakerfastsetting i 2017, skal ikke fylle ut RF-1224 Beregnet personinntekt fra enkeltpersonforetak. Disse skal skatterettslig behandles som selvstendige deltakere og levere RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting 2017

Chaffeys blogg: Digitaliseringsrundskrivet

2016 og 2017 Overgang til temabasert skattemelding - Betydelig skjemaforenkling for norske og utenlandske næringsdrivende Strategisk retning 31.03.2016. Title: PowerPoint-presentasjon Author: Erik Teigen Created Date Ryssdal-seminaret, Oslo 30. november 2017 1. De rådende livs- og samfunnsforholdene kommer i betraktning ved tolking og anvendelse av traktater. Dette gjelder også for menneskerettstraktater, slik som Den europeiske menneskerettskonvensjon fra 1950 (EMK). 2. Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) slo a

Publisert dato: 30.05.2017. Saksfremlegg. REVISJON AV PARKERINGSNORMER FOR BOLIG, NÆRING OG OFFENTLIG TJENESTEYTING - HØRING (PDF 37KB) Vedlegg. 1. parkeringsnormer - brev pbe 11.05.2017 (PDF 308KB) 2. parkeringsnormer - høringsforslag (PDF 2,5MB) 3. parkeringsnormer - vedlegg til høringsforslag (PDF 5,9MB Finn ut hvordan du slår sammen PDF-filer ved hjelp av Adobe Acrobat DC. Slå flere filer sammen til ett PDF-dokument på en enkel måte. Begynn med en gratis prøveversjon Brannrådgivning TekØk AS - 26.10.2017. Eksempel på utforming 26 TkØkASTekØk AS Teknisk-Økonomisk Brannrådgivning TekØk AS - 26.10.2017. Markeringsskilt, henvisningsskilt og 27 utggg gangsmarkeringsskilt Det må installeres markeringsskilt plassert over alle utganger til og Adobe Acrobat Pro DC gjør det daglige arbeidet enklere med det anerkjente verktøyet for PDF-konvertering. Acrobat Pro er den komplette PDF-løsningen for arbeid hvor som helst 2017 var for Stortingets del først og fremst et valgår, noe som betyr hektisk aktivitet for administrasjonen og ikke minst politikerne. Ved stortingsvalget gikk 69 representanter ut og like mange nye kom inn. Fjorårets valg ble også historisk, da vi fikk et nytt parti på Stortinget

Rusmidler i Norge 2016 Alkohol, tobakk, vanedannende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet Redaktører: Astrid Skretting, Tord Finne Vedøy, Karl Erik Lund og Elin K. Bye Øvrige bidragsytere: Ellen J. Amundsen, Daniel Bergsvik, Ola Røed Bilgrei, Marit Edland-Gryt, Elisabeth Kvaavik, Grethe Lauritzen, Ingeborg Lund, Marianne Lund, Thomas Anton Sandøy Side 2 av 2 Erklæring og underskrift Navn Adresse Postnr. Underskrift Telefon (dagtid) Dato Gjentas med blokkbokstaver Vedlegg Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - ti

Sammenlign Acrobat-versjoner og oppdag verdien av Acrobat-abonnementer. Acrobat Pro DC inkluderer Adobe Document Cloud-tjenester. Det betyr at du nå enkelt kan få tilgang til de PDF-verktøyene og -filene du trenger - fra hvor som helst Rammeplanen trer i kraft 1. august 2017. Frå det same tidspunktet blir forskrift 1. mars 2006 nr. 266 om rammeplan for barnehagens innhald og opp­ gåver oppheva. Heimel: Fastsett av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 2 sjuande ledd. Endra ved forskrift 8. mai 2017 nr. 58 2017 2017 Skattemessig egenkapital per 31.12.2016 fra post 9960 Årsresultat fra post 9940 + ÷ Privatkonto (spesifisert ovenfor) fra post 2079 ÷ Næringskostnader uten fradragsrett (spesifisert ovenfor) fra post 2060 ÷ Sum skattemessig egenkapital per 31.12.2017 - Skal være lik post 9960 = Egenkapitalavstemming Sted og dato Underskrif Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune - 2017 Side 3 av 14 1 Innledning Lønnspolitisk plan for Grimstad kommune har sitt utgangspunkt i og er et viktig element i kommunens arbeidsgiverpolitikk. Lønnspolitikken i Grimstad kommune skal bidra til å utvikle, beholde og rekruttere kvalifisert personell

Nr. 700391e Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 1-2017 PDF. Side 1 av 2. Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Er du bilfører eller passasjer og har særlig problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse fo Arbeidstilsynet har utarbeidet en standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold i en arbeidsavtale 2016 2017 Kundefordringer per 31.12.2017 2017 2016 Næringsoppgave 2 for 2017 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter Foretaksopplysninger Navn Forretningsadresse Postnummer og poststed Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner Varelager Varer under tilvirkning Råvarer og innkjøpte halvfabrikata Ferdige egentilvirkede vare 2017-07-01 Tilbaketrukket: 2018-03-08 ICS: 75.180.01 - Utstyr for petroleums- og naturgassindustri generelt 913.12 - NORSOK del R - Lifting Equipment/Mechanical: De som kjøpte denne kjøpte også: NORSOK R-002:2017. NS-EN 13852-1:2013. NORSOK Z-006:2015. Liknende dokumenter: NORSOK R. Last ned PDF (14,1MB) Vis blabar PDF ISBN-nummer 978-82-450-1984-1 Utgitt januar 2017 >> Endringer til ADR/RID 2017. Bestille trykket utgave. Teksten foreligger også i en trykket utgave som kan bestilles hos ordre@fagbokforlaget.no (tlf: 55 38 88 38, faks: 55 38 88 39) Om ADR/RID

Digitaliseringsrundskrivet helse-I

Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region midt, 23.03.2017 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 § 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk avkjøretøy § 5 - 3 nr.2 bokstavene a og b Hovedavtale KS 2020-2021 (pdf) Her finnes bestemmelser om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt arbeidsgivers og tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Ny hovedavtale for KS-området fra 01.01.2020 til 31.12. 202 Teoribok moped 2017. 298,- Kjøp. Nytt i nettbutikken. Refleksvester til trafikkopplæring 795,- Info. Theory Book Passenger Car. 498,- Kjøp. Teoribok lett lastebil C1 og C1E. 398. Riksavtalens satser fra 1. april 2017 § 3 - LØNNSBESTEMMELSER - FASTLØNTE: § 5 - PROSENTLØNN: GARANTIBESTEMMELSER Kr. pr. md. Pr. time § 5.3-3.7 Servitør med fagbrev 25 217,10 163,75 § 5.3-3.7 Begynnersats uten fagbrev 24 193,10 157,10 § 5.3-3.7 Med minimum 2 års praksis uten fagbrev 24 237,76 157,3

BETONGELEMENTBOKEN PÅ NETT © Søk i betongelementbøkene: Tittel Innst. 239 L - 2016-2017 3 et lovpålagt ansvar til å yte omsorg. Det er likevel er-kjent at familier som har barn med nedsatt funksjons-evne, trenger støtte utover det som ytes til familier flest. Hjelpeapparatet er en nødvendig forutsetning for et så vanlig familieliv som mulig, og for at begge foreldre kan være yrkesaktive. For. Husleiekontrakt, sist oppdatert 01.06.2018 6 2. Eiendommen 3. Leieavtalen gjelder Kryss av for ett alternativ (les utfyllingsveiledningen): A: Hus eller leilighet B: Lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig der utleier bor i samme hu

PDF-leser, PDF-visningsprogram Adobe Acrobat Reader D

Digitaliseringsrundskrivet P-10/2012 Feid

Norsk Kalender 2017 - med helligdage

Gratis Sinus 1P-Y (2017) nettsted for grunnkurset matematikk 1P-Y, yrkesfaglige utdanningsprogrammer Sinus 1P-Y består av: lærebok med teoridel og oppgavedel med fasi Søk, nyheter og nyttige nettsider samlet på ett sted. Startsiden gir deg det beste innen Reise, Motor, Økonomi, Sport og Mat & Drikke. Vi gjør nettet nyttigere FORRETNINGSPROSESSER 6 COOP 2017 ÅRSRAPPORT 7 DELINGSØKONOMI I 150 ÅR 1911 Coops egen vareproduksjon starter med Margarinfabrikken Norge 1916 Coop starter eget kaffebrenneri 1918 En felles innkjøpsorganisasjon, Nordisk Andelsforbund, stiftes 1923-29 Produksjon av egne varer utvides med sko, mel og grønnsåpe 1930 NKL stifter Livsforsikringsselskapet Samvirk Breed Specific Instructions (BSI) 2018 (PDF, 697KB) Etiske retningslinjer på utstilling og i konkurranse (PDF, 141KB) Klassediagram (PDF, 456KB) Raser uten krav til storcert (01.01.2017) (PDF, 84KB) Regler for uoffisielle utstillinger (PDF, 51KB) Tittelregistrering (2017) (PDF, 229KB) Statutter NKKs årskonkurranser (PDF, 288KB

Prosent. 1. kvartal 1997 - 2. kvartal 2017. Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank. Det er flere mulig forklaringer på den observerte samvariasjonen mellom boligpriser og konsum. Endringer i boligprisene har betydning for verdien av husholdningenes samlede formue Skoleruten for 2016-2017 Haukeland skole Første dag i SFO 01.08 Første skoledag 18.08 Ferie/fridag Fra og med - til og med Planleggingsdag (SFO åpen 12.09) 12.09 Høstferie (SFO åpen 10.10 - 14.10) 10.10 - 14.10 Planleggingsdager (SFO stengt) 10.11 - 11.11 Juleferie. Dummy PDF file. Author: Evangelos Vlachogiannis Created Date: 2/23/2007 5:56:37 PM. Fellesoverenskomsten for byggfag mellomoppgjør 2019.pdf (Last ned) Fellesoverenskomsten for byggfag tariffoppgjør 2018.pdf (Last ned) Kontakt oss. Ta direkte kontakt med din avdeling for raskere svar . Sentralbord: (+47) 23 06 31 00. E-post: post@fellesforbundet.no.. (2017-2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2018 Statsbudsjettet Tilråding fra Finansdepartementet 29. september 2017, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Hovedtrekk og prioriteringer i budsjettet for 2018 1.1 Hovedtrekk Norge er et land med store muligheter. Mang

Med dette bakgrunnsmateriale følger et nettbasert materiale som lanseres 21.9.2017. Her vil du få et nærmere innblikk i Trøndelag Teaters produksjon og tolkning av Vildanden. Håper det samlede materialet vil være nyttig og underholdene for både elever og lærere, samt de som måtte komme over dette mer eller mindre tilfeldig. Med beste. Minstelønnssatser fra 1. april 2017 I. (§ 3) Lønnssatser (RIKSAVTALEN) 3.1 Minstelønn for unge arbeidstakere Lærlinger/lærekandidater lønnes ikke etter satser for unge arbeidstakere i de tilfeller lærlingen/lærekandidater arbeider og/eller lønnes som ufaglært arbeidstaker. Se særbestemmelser for lærlinger i Riksavtalen Lønnsstatistikken 2017 er klar. Gode tider for økonomene. Lønnen går opp og ledigheten ned. Det viser Econas lønnsundersøkelse. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. I år har 6.633 medlemmer, hovedsakelig siviløkonomer og masterutdannede økonomer, svart på undersøkelsen Her finner du skjemaer og blanketter fra Statens vegvesen. Avkjørsel og byggegrenser. Søk om avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrense langs riks- eller fylkesvei Ringerike kommune, Plan for miljørettet helsevern 2017 -2019 Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern 1 FORORD Miljørettet helsevern (MHV) omfatter de faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på folks helse. Disse faktorene kan være fysiske, kjemiske, biologiske eller sosiale miljøfaktorer, jf

Info til brukere av SUA Stavanger norsk - engelsk PDF Dokumentet er av typen pdf. Det er på bokmål og er 218 KB stort. - bokmål (218 KB) Gjelder fra 18.05.2020; Politidirektoratet høringssvar rusreformen Dokumentet er av typen pdf. Det er på bokmål og er 686 KB stort. - bokmål (686 KB) Gjelder fra 15.05.202 https://frammr.no/ezflow_mrfylke/view/946275/05+Hareid%E2%80%93Valder%C3%B8ya%E2%80%93%C3%85lesund+01052019x.pdf 3/2017 Fusk - Plagiat Saken gjaldt fusk i forbindelse med en semesteroppgave. Det ble avdekket tekstlikhet mellom studentens besvarelse og en annen tidligere innlevert besvarelse, i tillegg til pensumboka. Funnene av tekstlikhet var til dels overlappende. Studenten hadde brukt en tidligere innlevert besvarelse som eksempel for sin egen oppgave

 • Åte til rev.
 • Stairs textbook 5 issuu.
 • Biathlon ruhpolding helfer.
 • Brødrene løvehjerte ny film.
 • Restaurant deimann schmallenberg.
 • Toastmaster innledning.
 • Knut olsen larvik.
 • Oneplus 6 expected launch date.
 • Kjøleskap støy db.
 • Yulin wiki.
 • Café plural english.
 • Forsinket eggløsning årsak.
 • Seat arona test.
 • Titan s line 800 test.
 • Text tv 203.
 • Anzeichen zuneigung mann.
 • Cole sprouse height.
 • Cramo stavanger.
 • Norges svømmeskole.
 • Pensjonsopptjening.
 • Atomwaffen türkei.
 • Sony rx100 iii bedienungsanleitung.
 • Fc bayern 2011.
 • Rhodos.
 • Ny mac.
 • Kom deg ut dagen 2018.
 • Abbitte buch inhaltsangabe.
 • Bookingbyrå musikk.
 • Kantbåndsapparat singer.
 • Pelagornis eat ark.
 • Bk pulk pris.
 • Mester grønn finnsnes.
 • Ihk chemnitz formulare.
 • Manson followers.
 • Tanzschule velbert langenberg.
 • University of manitoba.
 • Kaeser baukompressor.
 • Koke kjøttboller.
 • Julenisser nettbutikk.
 • Tur med spedbarn.
 • Hotell lærdal norge.