Home

Kittys oppgaver desimaltall

Kittys oppgaver. Søk på dette nettstedet. Matteinnføringer for elever på 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn. Innføringer for 4. trinn. Fysisk aktivitet med brøk, prosent og desimaltall finner du her :) Centimeterrutet ark finner du her :) Kodeoppgaver finner du her : Kittys oppgaver. Søk på dette nettstedet. Matteinnføringer for elever på 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn. Innføringer for 4. trinn. Tre oppgaveark om sammenhengen mellom brøk, desimaltall og % (se nedenfor) Gruppearbeid - Lage plakat med % og brøk (se nedenfor) Oppgavene/spillene som ligger under Brøk og desimaltall: Kittys oppgaver. Søk på dette nettstedet. Matteinnføringer for elever på 4. trinn, Diverse oppgaver med brøk og desimaltall. Forsyn deg med kake! Fysisk aktivitet med brøk, % og desimaltall. fant jeg ut at elevene burde bli enda mer bevisstgjort i forhold til desimaltall og desimalenes verdi,.

Kittys oppgaver. Søk på dette nettstedet. Matteinnføringer for elever på 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn. Innføringer for 4. trinn. skrive svaret som blandet tall og deretter bruke kalkulator for å finne ut hva det blandede tallet tilsvarer i desimaltall OPPGAVER MED DESIMAL (TIL UTSKRIFT) WorksheetWorks -Lag oppg. med desimaltall; aplusmath.com - Lag desimaltallsark m/add; teachingideas.co.uk - Utskrift av tallinje

Disse oppgavene kan brukes i hjemmelekse og i arbeid på skolen. Den egner seg for alle elevene. Det er viktig at barna forstår desimalltall og denne oppgaven kan bidra til å gi elevene forståelse. desimaltall-1 Kompetansemål: beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal Mattehjelpen - Varierte oppgaver lett-->vanskelig; rasmus.is - Avrunding test 1; khanacademy.org - Rund av til hel, tier, hundrer. ixl.com - Rund av. transum.org - 7 level. Rund av til helt tall, desimaltall; hackmath.net - Avrund til nærmeste tusen. SPIL MED AVRUNDING. podium.gyldendal.no (Multi 6a) - Avrund og treff; abcya.com - Soccer match. Brøk, desimaltall og prosent henger sammen. Brøk forteller oss hvor mange deler av et totalt antall vi har. Teller delt på nevner i en brøk, gir oss et desimaltall

Kittys oppgaver - Google Site

 1. Desimaltall EKSEMPEL. I eksempel 1 utførte vi multiplikasjon med to hele tall. Dersom vi skal multiplisere et eller to tall med desimaler er fremgangsmåten den samme. La oss se. Vi multipliserer 12,42 med 3,012. 12,42 har to desimaler. 3,012 har tre desimaler, derfor skal vi ha 2+3 = 5 desimaler i svaret. Test deg selv. Divisjo
 2. Desimaltall er mer abstrakte for mange elever enn de hele tallen er. Ved å bruke tallinjen og posisjonsarket er det meningen at elevenes kjennskap til dette utvider tallbegrepet på en måte som det er mulig å forstå, og som gir dem hjelp når de skal regne med desimaltall senere
 3. Ekstra oppgaver i matematikk for barn i 4 klasse, matteoppgaver for elever i 4 trinn, norsk barneskole
 4. dre eller lik?, Fellesnevner, Forkort, Utvid og Brudden brøk er oppgavetypene du kan velge mellom. Trykk på ønsket oppgavetype og vanskelighetsgrad. Velg om du ønsker å øve litt (treningsmodus) eller om du med det samme ønsker å spille
 5. Kittys oppgaver - Linker til 4 oppgaver; dadsworksheets.com - Øvingsark til utskrift ; k5learning.com - Ulike nivå. VEILEDNING FOR FORELDRE. Rokri's webblogg - veiledning i divisjon 1-4tr; Rokri's webblogg - Veileder for foreldre 5-7.t
 6. Desimaltall brukes til å angi akkurat de samme størrelsene som brøker. Regning med desimalltall følger samme fremgangsmåte som regning med flersifrede, hele tall. Vi må bare være omhyggelige med å få kommaet på rett plass. Et desimaltall er et tall som inneholder et desimaltegn (komma). Sifrene som står etter kommaet, kalles desimaler

Prosentregning - Kittys oppgaver - Google Site

Rike oppgaver (Stedøy 2005, Karlsen 2014) • skal introdusere viktige matematiske idéer eller løsningsstrategier • skal være lett å forstå og ha lav inngangsterskel samtidig som de skal oppleves som utfordringer • Problemløsing • skal kreve anstrengelse og tillates å ta tid • skal kunne løses på ulike måter, med ulike strategier og. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer? Send oss gjerne en tilbakemelding.. Tidligere hadde hun kun siden «Kittys oppgaver», hvor du fant oppgaver i flere fag, men nå har hun laget flere sider. På norsk -og engelsksiden finner du lenker til de andre sidene hennes, og tilsvarende på matte-siden. Matte-siden heter fortsatt «Kittys oppgaver», selv om det nå bare er matte-oppgaver på den Ta desimaltall i tekstform eller som brøk og skriv om til desimalform. Elevene hører mye om tideler og hundredeler på skolen, men vet ofte ikke hva det betyr. Disse mattestykkene skal hjelpe eleven med å forstå sammenhengen mellom desimaler og brøkdeler, og hvordan disse kan bli konvertert om til hverandre og brukt om hverandre

BRøK - GJENKJENNE/FARGELEGGE. Matematikk.org - Brøk på ulike nivå. Velg; Illuminations (am.) - Memory. Velg brøk; mathplayground.com - Koble brøk med rett figu Desimaltall 6 - Addisjon og subtraksjon med desimaltall olejchri. Loading... Unsubscribe from olejchri? Cancel Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed Unsubscribe 417

Adddisjon desimaltall: Addisjon/subtraksjon + tallhus 1: Subtraksjon + tallhus: Lånedrill: Ekstra lånedrill: Tekst - grublis: Addisjon/subtraksjon plassverdisystem I: Addisjon/subtraksjon plassverdisystem II: Addisjon/subtraksjon repetisjon I: Addisjon/subtraksjon repetisjon II: Addisjon/subtraksjon repetisjon III: Addisjon/subtraksjon og. Ny struktur og design på Matematikk.org! Matematikk.org er det mest besøkte matematikk-nettstedet i Norge, med nesten 300.000 besøkende i måneden Ordet desimaltall er derfor egentlig en betegnelse for titallssystemet, og slik brukes det også på engelsk. Det vi kaller desimaltall, kalles der for decimal fractions, desimalbrøker, som kan oversettes til tidelsbrøker. Før var det vanlig å bruke denne betegnelsen (desimalbrøk) også på norsk, men dette synes å ha blitt helt borte

Addisjon og subtraksjon med desimaltall - kurs - Kittys

Alle desimaltall kan skrives som brøk og prosent. Alle brøker kan skrives som desimaltall og prosent, Oppgaver om prosent (Sirkel 8): (Internet Explorer pga Java) MK-X Brøk 1 MK-X Brøk 2 Kildehenvisninger Cappelen Damm Sirkel NRK Oppdatert 27. januar 2016 Desimaltall. Test deg selv. Her er et desimaltall. Klikk og undersøk hvilke navn vi bruker på de ulike delene av tallet: Dette tallet er litt større enn 26. Men det er likevel litt mindre enn 27. Her er tallet plassert på tallinja: Eksempel Tideler til desimaltall 1 Brøk, desimaltall og prosent Innhold. Video: 1/10 skrevet om til desimaltall Prøv selv! Prøv selv! Les først. 1,4 på tallinje Tideler (0,1) Lær mer. Tideler til desimaltall 2 Hundredeler til desimaltall 1 Video: 1/10 skrevet om til.

Diverse oppgaver med brøk og desimaltall - Kittys oppgaver

Matematikk - Desimaltall

 1. 5. Brøk og desimaltall - Tenkeoppgaver. En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses
 2. avrunding av desimaltall til hele tall; Om Tusen millioner 5-7. Om forfatterne. Om Max fri. Nødvendig programvare. Kontakt oss. Rettigheter. Sist oppdatert: 30.10.200
 3. Velg og vrak blant 30 000 oppgaver! Lag sett med oppgaver du trenger å øve mer på. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.or
 4. Kittys oppgaver; Kompetansemål i matematikk, Udir; Læringstrapp i matematikk; Lenkesamling, matematikk; Moava: Del og lær; Multi 4a; Multi 4b; Tusen millioner 4; Tallinjer -desimaltall Standard. Her er noen tallinjer med desimaltall. De kan brukes på smartboard i klasserommet og elevene kan bruke dem ipad. Denne lysbildefremvisningen krever.
 5. Målinger og desimaltall > Volum; Disse nettsidene trenger Adobe Flash for å fungere. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste versjon av Flash. Hvis du har problemer med å installere Flash-tillegget, ta kontakt med systemansvarlig på skolen..
 6. Brøk, desimaltall og prosent. Elevark To og to elever spiller i lag. Dersom det er et oddetall elever i klassen, kan en gruppe ha tre elever. Det går like bra som med to. Hver gruppe har en kortstokk fra getSmart som inneholder kort med brøk, desimaltall, prosent og tegninger (brøk som del av pizza)
 7. Bli kjent med tall og gjør oppgaver med tall fra 0 til 10. Kunnskap.no. Bli kjent med tallene 1-10. Addisjon og subtraksjon. Matematikk.org. Bli en mester til å regne. Trinn 1. Desimaltall. Se filmer om desimaltall. Fra prosjektet Fleksibel opplæring. GRIP. Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon,.

Obs: Ikke spør om hjelp til oppgaver i dette underforumet. Fra brøk til desimaltall. 10.klasse » 23/04-2014 12:33 . jeg lurer på hvordan jeg kan finne en regel fra brøk til desimaltall jeg sliter mest med de vanskelige f.eks: 1/81 --> desimaltall. kan noen hjelpe meg? 10.klasse offline. Topp. Re: Fra brøk til desimaltall. Aleks855 » 23. Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til desimaltall. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver

Desimaltall -oppgaver - De magiske tallene

Terskelbegrep: Desimaltall Elevene møter desimaltall i dagliglivet ved måling på ulike vis. Dette kan være måling av tid, lengde, volum eller masse. Hvis man spør elevene hvem som får mest brus av Ola som får 0,33 liter og Per som får 0,5 liter vil de svare at Per får mest. De fleste elever liker brus o Dette er et gratis læreverk i engelsk. Det finnes så mange nettressurser tilgjengelige slik at dette læreverket kan være nok sammen med andre ressurser. Kitty har laget et godt verk som bygger på samtale og dialog. Språkundervisningen bør prioritere dialog og samtale mellom elevene. Barna må få praktisk erfaring med å bruke språket

Multiplikasjon med desimaltall: OPPGAVER. Oppgave 1. Regn ut: a) 2 · 14 b) 120 · 4 c) 213 · 3 d) 4 · 210 Oppgave 2 Regn ut a) 8 · 12 c) 66 · 9 e) 58 · 8 g) 5 · 666 b)73 · 4 d) 263 · 8 f) 177 · 6 h) 452 · 6 Oppgave 3 Regn ut a) 89 · 52 c) 32 · 246. En enkel innføring i hvordan du kan gjøre om tall mellom brøk, prosent og desimaltall Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 4.klasse. I K06 understrekes det av elevene skal kunne lese i alle fag. Det gjelder også i aller høyeste grad i matematikk Frigitte oppgaver i matematikk for ungdomstrinnet T. Matematikk for ungdomstrinnet Side 3 Skriv dette som et desimaltall. Svar: _____ Arne hoppet 4,8 m i lengde på skolens idrettsdag. John hoppet av denne lengden. Hvor langt hoppet John? a 1,2 m b 1,6 m c 3,6 Undervisningsopplegg, tips og oppgaver i matematikk 4.klasse. Brøk har en veldig nyttig funksjon når det kommer til å dele tallene eller ting som vi vil ha delt

Matematikk - Avrundin

Elevene på 4.trinn skal lære desimialtall. Her er fin oppgave fra Multi: Forstå desimaltall 2 Kompetansemål: beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative hei Kitty's engelskoppgaver Oppgaver for 4-7.trinn, laget av Kitty Mezzetti. Larry Ferlazzo's Websites of the Day Velg noe fra listen for å få anbefalinger om gode nettsteder som kan brukes med elever som lærer Engelsk som andrespråk. Fra læreren Larry Ferlazzo. Oppgaver fra Møller kompetansesente Brøk og desimaltall. De følgende oppgavene er øvinger for å utdype tallforståelse. De handler om brøker og desimaltall. I alle oppgavene må elevene se tallene i sammenheng med hverandre. Disse oppgavene skal løses uten hjelpemidler Sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent. 8.01x - Lect 24 - Rolling Motion, Gyroscopes, VERY NON-INTUITIVE - Duration: 49:13. Lectures by Walter Lewin

PDF inneholder pluss og minus oppgaver der elevene skal regne ut resultatet i hodet uten bruk av > Desimaltall addisjon og subtraksjon med opptil 4 siffer. Desimaltall addisjon og subtraksjon med opptil 4 siffer. Desimaltall +/- opptil 4 siffer - 1 side kr 0,00 PDF Avrunding og overslag er to begreper som er lett å blande sammen. Når vi er i butikken, kan det være greit å gjøre et overslag slik at vi vet omtrent hvor mye varene vil koste. Når vi regner med tall som ofte får mange desimaler kan det være greit å avrunde, for å forkorte ned svaret til å inneholde en eller to desimaler Enkle oppgaver med brøk for barn i 3 klasse med tegninger og tall. Elevene blir kjent med brøk og lærer å kjenne igjen deler av figurer. De må både skrive og fargelegge deler av figurene og får derfor en god forståelse av hva teller og nevner representerer i en brøk

Bruk oppgaver/oppgavesett fra Kenguru for å berike undervisningen. Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon Brøk, desimaltall og prosent; Desimaltall til prosent (tall mellom 0 og 1) Desimaltall til prosent (tall mellom 0 og 1) Brøk, desimaltall og prosent Innhold. Video: Skriv 0,34 om til prosent Prøv selv! Prøv selv! Prøv selv desimaltall mellom 0 og 1, vil mange elever ha misoppfatninger som: - jo flere siffer, desto større tall (for eksempel at 0,123 > 0,4) - tall med mange 9-ere er stort (for eksempel at 0,0999 > 0,2) Elevene vil ha erfaring med desimaltall i forbindelse med måling, spesielt lengdemål, o Fullfør tallrekker med heltall og desimaltall. Oppgaven tester om eleven kjenner igjen regnemønstre og kan analysere differansen mellom tallene. En av oppgavene inneholder Fibonacci rekken. Det forventes ikke at elevene på 4 eller 5 trinn finner ut av den, men det kan være interessant å se om elevene merker den Divisjon med desimaltall i divisor: OPPGAVER. Oppgave 1. Regn ut. Oppgave 2. Regn ut. Oppgave 3. Regn ut. Oppgave 4. Regn ut. Oppgave 5. Regn ut. Oppgave 6. En pakke knekkebrød veier 500 g og koster 12,50 kr. Pakken inneholder 34 knekkebrød. a) Hva koster ett knekkebrød? b) Hvor mye veier ett knekkebrød

10 Brøk, prosent og desimaltall Side 84 1 %. Side 86 50 Diverse oppgaver med brøk og desimaltall. Nedenfor kan fasit til innføringene for 6. LignendeBruken av begrepene differanse/forskjell varierer for at elevene skal bli kjent med begge begrepene. Drilleoppgaver i matematikk som er egnet som ukentlig mattelekse/skoleoppgave ligger her sammen med andre oppgaver for 4 OPPGAVER . Oppgave1. Hva vil det si at målestokken er. a) 1 : 500. b) 3 : 1. c) 1 : 1 . Oppgave 2. Helene er 168 cm høy. På et fotografi er hun avbildet i målestokk 1 : 40. a) Hvor høy er hun på bildet? b) Adam er med på bildet. På bildet er Adam 3,8 cm. Hvor høy er Adam i virkeligheten Bli kjent med desimaltall og hvordan vi regner med dem oppgaver som sikter seg inn på å avdekke disse misoppfatningene spesielt. iii. Forord Gjennom arbeidet med denne rapporten har jeg fått et innblikk i hva diag-nostiske oppgaver kan brukes til i skolen. Undersøkelsene jeg har gjennomfør

Tekst og oppgaver i tall, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, positive og negative tall, brøk, prosent, likninger. Mattemester'n. Lær matematikk ved å se, høre og gjøre oppgaver på norsk. Maxfri. Her kan du øve på de fire regneartene. Velg tema med piltasten. NRK En mindre, men betydelig andel elever innehar trolig misoppfatningen om omgjøring av brøk til desimaltall, og trolig innehar også en betydelig andel elever misoppfatningen om bruk av null som plassholder. TIMSS 2003 kan med andre ord gi viktig informasjon om norske elevers misoppfatninger om, og dermed deres forståelse for, desimaltall Oppgaver. Her finner du en rekke oppgaver som kan tilpasses alle nivå og skrives ut. GeoGebra. Her finner du oppgaver i GeoGebra til bruk i undervisningen. Kopioriginaler. Her finner du kopioriginalene fra lærerveiledningen. Bildebase. Den søkbare bildebasen gir deg som lærer et rikt utvalg av bilder til bruk i undervisningen

3 Å REGNE MED DESIMALTALL Det er ikke nok å forstå hva desimaltall er, og hvordan de passer inn i posisjonsystemet. Du må kunne bruke dem også. Både i det daglige livet og i matematikkfaget, når du skal regne oppgaver. Derfor denne gjennomgangen av hvordan du regner med desimaltall med de fire regneartene pluss, minus, gange og dele Kittys oppgaver fra nett. Individuelt arbeid, par- og gruppearbeid, felles gjennomgang og faglig samtale og diskusjon. Arbeid med praktiske oppgaver knyttet til pensum, hverdags-matematikk og bruk av konkretiseringsmateriell. Mattespill til bruk i klassen, samt nettbaserte mattespill. Utforske og beskrive strukturer og forandringer i Uke 17-2

Matematikkens Verden: Prosent, brøk og desimaltall

Du er her: Hovedsiden > Tall og algebra > Tall og algebra > 3 (Desimaltall) > Røde oppgaver > Utfylling > Regneoppgaver med desimaler Her finner du nivådelte oppgaver knyttet til desimaltall. Som i Tetra elevbøker er oppgavestoffet nivådelt i blå, grønne og røde oppgaver Skal man arbeide med regnefortellinger knyttet til divisjon av desimaltall, må man ta målingsdivisjon i bruk. Eksemplet ovenfor kunne da reformuleres for eksempel slik: Du har 4,28 liter brus som skal deles i flasker på 1,2 liter Introduksjon til desimaltall - Mellomtrinn. For the Love of Physics - Walter Lewin - May 16, 2011 - Duration: 1:01:26. Lectures by Walter Lewin Desimaltall er tall som er satt sammen av en heltallsdel og en fraksjonsdel. Disse to delene er skilt med et desimalskilletegn. Et eksempel kan være tallet «49,90» der heltallsdelen er «49» og fraksjondelen er «90». Sifrene i fraksjondelen kalles desimaler

oppgaver om desimaltall når oppgavene handler om penger. Grunnen er trolig ikke at elevene forstår desimaltall i slike situ-asjoner, men heller at de i slike sammen-henger ikke trenger å bruke desimaltall. De kan fortsette med å regne som om det var hele tall, og veksle hundre øre til en krone Brøk og desimaltall I dette kapittelet skal elevene arbeide videre med brøk på varierte måter. De møter brøk som uttrykker en del av et hele, der elevene skal finne hvor stor del av en figur som er fargelagt. De skal kunne plassere brøker til rett sted på tallinja, og kunne knytte brøk til desimaltall Oppgaver med addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon Her følger en rekke oppgaver innen de fire første regneartene. Oppgavene er blandet slik at det ikke skal bli for monotont å gjøre dem. Oppgavene er fordelt på 2 nivåer. Enkle oppgaver Oppgave

Hver runde byr på 10 oppgaver. Oppgavene er generert v.h.a random tall slik at de samme 10 oppgavene aldri vil bli utlevert. Når man går videre til neste oppgave er det ikke lenger mulig å gå tilbake for å forandre tidligere svar. Dersom du avbryter spillet vil du komme tilbake til denne siden og resultatene dine blir ikke vist Veiledning til læreplanen i matematikk i. Andre mener at matte-undervisninga på de fleste skoler i Norge ville passert . Kittys engelskoppgaver- masse ulikt stoff. Vi har oversikt over tv-serier, filmer, reality og alt annet som g�r p� tv. Print ut matteoppgaver og andre puslerier. Divisjon med desimaltall - Kittys oppgaver Sites På sparklebox kan du laste ned mye av både oppgaver, læringsstøtte til vegg, mm. Kittys engelskoppgaver Anglomaniacy.pl. Denne siden inneholder blant annet arbeidsark, quiz, sanger og andre ressurser for lærere og foreldre. Ressursene er sortert alfabetisk, noe som gjør det lett å finne frem. Smartskol Regning med tallene 0-1000 Deler av kapitlet er repetisjon fra 3. trinn, og det sentrale er addisjon og subtraksjon med tresifrede tall. Elevene skal beherske disse regneartene med hjelpemidler som penger, tallinje og illustrasjoner med prikker, streker og kvadrater

 • Dnr revisor.
 • Weihnachtsmarkt berlin gendarmenmarkt 2017.
 • Batteri som lekker farlig.
 • Omnia ovn pizza.
 • Årets pressefoto 12.
 • Tv pucken västergötland trupp.
 • Rockheim 2018.
 • Atombombentest russland.
 • Anmeldelse øyafestivalen.
 • Eina kart.
 • Bavaria e serie.
 • Yohimbe tee bestellen.
 • Random dj names generator.
 • Bygga marsvinsbur.
 • Hva skjer hvis man stryker på bacheloroppgaven.
 • Stellenangebote gütersloh minijob.
 • Fjær til pynt.
 • Breakdance schule kassel.
 • General lamarque.
 • Hall toll street food.
 • Drammensveien 1.
 • Schütze mann sexualität.
 • Kvernegrad kaffe.
 • Lucy köln 50667.
 • Job bio.
 • Termometer test.
 • Kinderfasching sindelfingen 2018.
 • Mclaren formula one.
 • Malmin kirjasto.
 • Brio gåvogn.
 • Sv ebersbach nwz.
 • Havelstadt brandenburg.
 • Antidepressiva cipralex alkohol.
 • Ekeberg frisbeegolf adresse.
 • Facebook bildstorlek 2018.
 • B1 innsbruck.
 • Alfa centauri avstand til jorden.
 • Eduard dietrich schule lintorf.
 • Kjente irske artister.
 • Proforma ekteskap definisjon.
 • Skatepro rabatkode.