Home

Eksamensoppgaver ntnu psykologi

Studier - Institutt for psykologi - NTNU

Psykologi omhandler studiet av adferd og opplevelse hos mennesker og dyr, der deres egenskaper søkes forklart gjennom teorier basert på observasjon og måling. Ved Institutt for psykologi, NTNU er forskning og undervisning i faget bygget opp med hovedvekt på fem ulike perspektiver: biologisk psykologi, kognitiv psykologi, sosialpsykologi, personlighetspsykologi og utviklingspsykologi Institutt for psykologi, NTNU 7491 Trondheim. Besøksadresse: Dragvoll bygg 12, nivå 5 Åpningstid: 08.30-11.30 og 12.30-14.00 Følg oss p.

Mange faglærere legger ut gamle eksamensoppgaver - og gjerne også besvarelser - på nett. Under finner du en liste over noen av eksamensoppgavene. Listen er ikke fullstendig. Finner du ikke.... Kunnskapsbase, brukerveiledninge Tidligere eksamensoppgaver blir gjennomgått og forklart i undervisningen. Master i voksnes læring. Tidligere eksamensoppgaver blir gjennomgått og forklart i undervisningen. MPhil in Childhood studies. BARN2001 Children's Rights in a Global Perspective spring 2018; BARN2001 Children's Rights in a Global Perspective autumn 201 På denne siden finner du eksamensoppgaver som har vært brukt de siste fem årene ved medisinstudiet ved NTNU. I tillegg finner du fasit med begrunnelse for hvorfor det riktige svaret er best og du finner resultater for hver enkelt kandidat på eksamen (kun ordinære skriftlige eksamener) Faglig innhold. Emnet er et basalkurs i kognitiv psykologi (teori og metode). Kognitiv psykologi omfatter hele forløpet av menneskelig erkjennelse fra oppmerksomhet, sansing, persepsjon, handling, språklige prosesser, problemløsning og tenkning til læring og hukommelse

Tidligere gitte eksamensoppgaver I menyen til høyre finner du forslag til / eksempler på disposisjon for en besvarelse til eksamen i Psykologi 2. Vi har laget disposisjoner til eksamensoppgavene som ble gitt høsten 2014, høsten 2016 og våren 2017 Tidligere eksamensoppgaver Dette emnet er nedlagt PSY1000 - Innføring i generell psykologi Institutt for matematiske fag, NTNU. TMA4105 Matematikk 2 > TMA4105 Matematikk 2, vår 2020 > Eksamensoppgaver. TMA4105 Matematikk 2, våren 2020. Startside. Emnebeskrivelse. Timeplan. I tillegg har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75002 og 75012 Matematikk 1B, gitt i tiden 1993-1997. Fullformat: 24 A4-sider.

Nødnummer. Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66. Ansvarlig for denne siden. studieredaktor@admin.uio.no. Logg inn Logg ut men Finn Psykologi Eksamensoppgave på Studienett.no. Les materialer med sjanger Psykologi Eksamensoppgave til inspirasjon

Institutt for psykologi - NTNU

Tagger: dmf eksamen medisin eksamensoppgaver student mh Her finner du tidligere eksamensoppgaver gitt ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Medisinstudie Eksamensoppgaver, forberedelsesdeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, eksamensrapporter, vurderingsskjema og sensorveiledninger for de tre siste årene. Finn læreplan. Finn fagkode. Administrere eksamen for privatister våren 2020. Vi oppdaterer denne artikkelen frem til eksamen Finn eksamensoppgaver Administrere eksamen Forberede og ta eksamen Fag- og Første sentralt gitte skriftlig eksamen i SAM3038 Psykologi 2 er våren 2011. Elever som har Psykologi 2 skoleåret 2009/2010 kan trekkes ut til muntlig eksamen

Gamle eksamensoppgaver - Wiki - innsida

 1. fungere
 2. Tidlegare gode eksamenssvar PSYK114 . På denne sida finn du gode eksamenssvar i emnet PSYK114.. Eit godt eksamenssvar kan vera skrive på ulike måtar og desse eksamenssvara er ikkje fasitar når det gjeld korleis eit eksamenssvar skal sjå ut, men kan sjåast på som døme på korleis ein god eksamen kan sjå ut.Dei oppgåvene som er lagt ut her er A- og B-oppgåver og vil såleis vera.
 3. PSY1050 - Psykologi: Teori og praksis (5 studiepoeng) 5: PSY1100 - Innføring i sosialpsykologi (10 studiepoeng) 10: PSY1200 - Introduction to developmental psychology (10 studiepoeng) 10: PSY1250 - Personlighetspsykologi (5 studiepoeng) 5: PSY1300 - Kognitiv psykologi (10 studiepoeng) 10: PSY2013 - Kvalitativ metode (10 studiepoeng) 1

Eksamensoppgaver - NTNU

Profesjonsstudiet i psykologi er eit integrert 6-årig masterprogram (12 semester). Første studieår Du får ei brei innføring i psykologifaget. Andre studieår Du lærer om korleis mennesket utviklar seg gjennom heile livet, biologisk, kognitivt, sosialt og personleg NTNU: Fysikk Ett nivå opp : INSTITUTT FOR FYSIKK Eksamensoppgaver : 61105 : Mekanikk for fakultet 7 : Se også emne 66032 Mekanikk. 66032 : Mekanikk : Se også emne 61105 Mekanikk for fakultet 7. 70515 : Fysikk for avd. III (Bygg, 2. Psykologi er et av de største programfagene på videregående, og det er et såpass bredt fag at det kan være vanskelig å overskue det. Her finner du en rekke elevbesvarte oppgaver til hjelp til psykologi, så faget blir overskuelig og du kan finne inspirasjon så du blir bedre i psykologi. Med våre o.. Her er en oversikt over hvilke av ovenstående oppgavene det faller utenfor pensum for TMA4100 Matematikk 1 høsten 2019.. I tillegg har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75001 og 75011 Matematikk 1A, og noen få fra 75020 Matematikk 2, gitt i tiden 1993-1998. I tillegg også med eksamen i SIF5003 til og med kontinuasjonseksamen 1998 Finn eksamensoppgaver Administrere eksamen Forberede og ta eksamen Fag- og svenneprøver Muntlig eksamen Privatisteksamen Prøver. Prøver - oversikt Nasjonale prøver Psykologi 1 (SAM3037) Eksamen og vurdering For elever For privatister

Eksamensoppgaver . Klikk her for å prøve vår nye brøk og gange-app! Send tilbakemeldinger til med tanke på forbedringer. Det kan forekomme feil i løsningsforslagene. Dette er en wiki og alle kan bidra. Løsningsforslag merket (KS) er kvalitetssikret av oss i matematikk.net Psykologi 1 og 2 (2010/2011) Eksamen Høst 2016. Tema: Ledelse. Oppgave: Skriv en tekst der du drøfter - hva som påvirker og former en lederrolle - hvordan og hvorfor ulik lederstil kan få betydning for gruppemedlemmenes psykiske helse. Bruk relevante psykologiske begreper, modeller og/eller teorier i besvarelsen 1 Oppgave 8.5 inneholder en skrivefeil: n skal være større enn eller lik 2, ikke 0

Hei! Lager en tråd for de som har kommet opp i psykologi 2. Tenker vi kan bruke denne tråden til å dele notater og tanker rundt forberedelsesdelen osv.Er det flere som har kommet opp Eksamensoppgaver FY1001 Mekanisk fysikk.. Se også emne TFY4145 Mekanisk fysikk. 2005 : Ordinær eksamen, 14. des 2005 oppgave Redaktør: Instituttleder, Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no Sist oppdatert:. Psykologi 2-eksamen har en form som kan være krevende. Oppgaven er svært kortfattet, og du skal bruke hele eksamenstiden til å svare på en ganske åpen oppgave. Du må løsrive deg fra kapitteltankegangen og se temaer mer på tvers av boka

Eksamensoppgaver - Medisin - MH - Wiki - innsida

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger Psykologi; Samfunnsøkonomi; Sosialantropologi; Sosiologi og samfunnsgeografi; Statsvitenskap; Teknologi, innovasjon og kultur; Tverrfaglige emner innen samfunnsvitenska Institutt for psykologi (IPS) har 85 ansatte og 800 studenter fordelt på fire studieprogram, samt enkeltemner. Vi utdanner psykologer, master-, og bachelorkandidater i psykologi og tilbyr årstudium Eksamensoppgaver i Psykologi Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Eksamensoppgaver i Psykologi. Av Kim The King, 3. april 2007 i Skole og leksehjelp

Emne - Kognitiv psykologi 1 - PSY1012 - NTNU

 1. Tidlegare gode eksamenssvar PSYK111. På denne sida finn du gode eksamenssvar i emnet PSYK111.. Eit godt eksamenssvar kan vera skrive på ulike måtar og desse eksamenssvara er ikkje fasitar når det gjeld korleis eit eksamenssvar skal sjå ut, men kan sjåast på som døme på korleis ein god eksamen kan sjå ut.Dei oppgåvene som er lagt ut her er A- og B-oppgåver og vil såleis vera.
 2. Institutt for psykologi NTNU April 1 at 3:03 AM Med utspring i forskningsmiljøet NTNU og St. Olavs hospital utvikles nå en app for behandling av migrene - uten bruk av medisiner
 3. 2005. TIØ4220 PSYKOLOGI. Steinar Ilstad. Vårsemesteret 2005.Skriftlig eksamen 7. juni 2005, kl 9-13. Det vil komme mer informasjon her etter hvert..... Sist oppdatert: 11.februar 2005
 4. Besvarelse av eksamen i Psykologi 2. Oppgaven er et langsvar som ser på kommunikasjon mellom ungdom. Problemstillingen er følgende: Er dobbeltkommunikasjon med på å underbygge akseptering og avvisning? Oppgaver kommer blant annet inn på verbal og ikke verbal kommunikasjon, sosiale medier og ungdommer og språk

Her kan du finne løsninger og inspirasjon til gamle eksamensoppgaver i Psykologi. Naviger etter årstall her Finn eksamensoppgaver Administrere eksamen Forberede og ta eksamen Fag- og svenneprøver Muntlig eksamen Privatisteksamen Prøver. Prøver - oversikt Nasjonale prøver Psykologi 2, muntlig (SAM3039) Eksamen og vurdering For elever Biologisk psykologi handler om det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet. Emnet ser på sammenhenger mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner. Tilbake til psykologiemner . Emne: PSY2230 Tittel: Biologisk psykologi og forskningsmetode

Eksamensoppgaver i Mikrobiologi gitt i perioden 2000 - 2008. NB Mikrobiologi har skiftet fagnr. i løpet av perioden. I 2003 og 2004 ble det brukt en annen lærebok enn Brock Bioology of Mikroorganisms EKSAMEN I FAG SIK4009 MIKROBIOLOGI Onsdag 3. mai 2000 Kl. 0900 til 1300 OPPGAVE 1 Besøksadresse: Sentralbygg 2, Alfred Getz vei 1, 7491 Trondheim Telefon: 73 59 35 20 ⋅ Telefax: 73 59 35 24 ⋅ E-post: postmottak@math.ntnu.nopostmottak@math.ntnu.n Kursnavn: SIS1059 Psykologi i ledelse og organisasjon, 1996-2002. TIØ4225 Arbeids- og organisasjonspsykologi, 2004--Faglærer: Steinar Ilstad. Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT). Fakultet for SVT. NTNU. Trondheim. Det følgende er et utvalg av eksamensoppgaver 1996-2006

Psykologi 1+2: Tidligere gitte eksamensoppgaver

 1. Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT gir deg kompetanse til å jobbe som autorisert psykolog. Søk profesjonsstudiet med årsstudiet som opptakskrav
 2. istrasjonen ved ditt studiested. Lykke til med oppgaveløsingen
 3. g, beslutningstaking og problemløsning. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap

Tidligere eksamensoppgaver - PSY1000 - PSY1000

 1. ation date: December 1, 2000. NTNU Other titles: Eksamensoppgaver Eksamensoppgaver.
 2. Her finner du tidligere utgitte eksamensoppgaver ved avdelingen. Alle eksamensoppgaver ligger under det året de ble gitt. ${include:search-form
 3. Eksamensoppgaver, forberedelsesdeler, eksamensveiledninger, eksempeloppgaver, vurderte eksamenssvar, eksamensrapporter, vurderingsskjema og sensorveiledninger for de.
 4. HSVPD20311 - Innføring i psykologi - 10 STP Bachelor i vernepleie VE4 - kull 11 Eksamensdato: 29.05.2013 kl. 9:00 - 15:15 Sensurdato: 19.06.2013 Dette er en 6 timers skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler. Totalt 5 oppgaver hvorav 4 må besvares. Dersom 5 oppgaver besvares

Eksamensoppgaver - wiki

Finn eksamensoppgaver Administrere eksamen Forberede og ta eksamen Fag- og Læreplan i psykologi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering (PSY1-01) Gjelder fra: 01.08.2009 Gjelder til: 31.07.2016 Språk Ingen andre språk. Psykologi 2 - Eksamen og notater. Til salgs. 350 kr. Selger IKKE denne boken, men notatene mine til denne boken. Jeg har svart på alle kompetansemålene, på en ryddig, god og strukturert måte. Hadde privatisteksamen og fikk 6. På eksamen brukte jeg bare disse notatene som jeg har skrevet til kompetansemålene Studerer du ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI? På StuDocu vil du finne all studiemateriale, gamle eksamener og foredragsnotater for dette fage HSVPL20311/HSVPD20311 - Innføring i psykologi - 10 STP Bachelor i vernepleie heltid, kull VE3 2013 Bachelor i vernepleie deltid, kull VE4 2013 Eksamensdato: fredag 14. august 2015 kl. 09.00 - 15.00 Sensurdato: fredag 4. september 2015 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler. Vurderes med karakterene A-F Gamle eksamensoppgaver for faget TTK4175 Instrumenteringssystemer 2004, Løsningsforslag. 2005, Løsningsforslag. 2008, Løsningsforslag. 2009, Løsningsforslag. Typegodkjent kalkulator med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av NTNU tillatt. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Redaktør: Prof. Mary.

Tidligere eksamensoppgaver - PSY1010 - PSY1010

Psykologi Eksamensoppgave - Studienett

Kognitiv psykologi skal gje studenten ei generell innføring i teoriar om, perspektiv på, og metodar til å studere kognisjon. Studiet skal gje ein gjennomgang av sentrale funn og ein diskusjon av nokre viktige applikasjonar av kognitiv psykologi The Department of Psychology is an international arena for research and education in Psychology covering a variety of disciplines such as Cognitive, Biological, Personality, Developmental and Social Psychology. The department currently teaches more than 1300 students

Eksamensoppgaver - MH - Wiki - innsida

Psykologi grenser på den ene siden til kultur- og samfunnsvitenskapene, og på den andre siden mot biologi, medisin og helsefag. Psykologisk forskning baseres på et bredt spekter av metoder, fra kvantitative og eksperimentelle til mer kvalitative studier som intervju og kasusbeskrivelser.De ulike psykologiske forsknings- og anvendelsesområder griper over i hverandre, men man kan i noen grad. Tidligere eksamensoppgaver og besvarelser som er sensurert til A eller B, blir lagt ut med lenke fra emnesidene i studieplanene. I utgangspunktet er det kun oppgavetekster og besvarelser fra skriftlig skoleeksamen som publiseres Studieprogram: Årsstudiet i psykologi /Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi PSY111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Mandag 02.11.2015 kl. 09.00 Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3. Del I (teller 2/3 Studieprogram: Årsstudiet i psykologi/ Bachelor i kultur-og samfunnspsykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY 112 Biologisk og kognitiv psykologi (10 studiepoeng) Dato: torsdag 21.05.2015 kl. 09.00 Både oppgave 1 og 2 skal være bestått. Ved karakterberegningen vil oppgave 1 utgjøre 2/3 av karakteren, mens oppgave 2 vil utgjøre 1/3 Studieprogram: Årsstudiet i psykologi / bachelor i kultur- og samfunnspsykologi PSY114/Sosialpsykologi og forskningsmetoder/10 studiepoeng Dato: torsdag 02.06.2016 kl. 09:00 Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3. Del I (teller 2/3

Eksamen - Udi

Tidligere eksamensoppgaver eksamen_060618.pdf losning_060618.pdf Et oppgavesett du kan kose deg med: tentamen_fy6017.pdf LF_tentamen_fy6017.pdf Eksamensoppgavearkiv ved Institutt for fysikk Emner med aktuelle oppgaver: FY1003 Elektrisitet og magnetisme. TFY4104, TFY4125 Fysikk. [Tilbake til innholdsfortegnelsen Tidligere eksamensoppgaver ntnu exphil. Gamle eksamensoppgaver - Wiki - innsida.ntnu.no Tidligere eksamensoppgaver Vær oppmerksom på at siden innføringen av EXPHIL03 høsten 2003, har vurderingsformen variert en del. Tidligere gitte eksamensoppgaver bør ikke under noen omstendigheter sees som en mal for hvordan fremtidige.. Tidligere eksamensoppgaver Generelt Her finnes eksamensoppgaver og løsningsforslag for Matematikk 3 (TMA4110 (SIF5009) og TMA4115 (SIF5010)). Merk Eulers metode og lineære førsteordens differensialligninger er ikke lenger pensum i Matematikk 3 (det inngår nå i Matematikk 1), så oppgaver med disse temaene er derfor ikke relevante for årets eksamen UiA Hjelp: 38 14 10 00. Åpningstider Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00 Lørdag - søndag stengt. NB! UiAs campuser er stengt Tidligere eksamensoppgaver. 24.05.2002: Besvar 1 av 3 oppgaver: Det er blitt hevdet at det i Norge i dag finnes en jødehets som lar seg sammenlikne med tiden fra før andre verdenskrig. Drøft på bakgrunn av teorier i publikumsforskningen om media kan være en årsak til denne jødehetsen

Psykologi 2 (SAM3038

Studieprogram: PSY 100 Årsstudiet i psykologi PSY111 Innføring i psykologi (10 studiepoeng) Dato: Mandag 29.05.2017 kl. 09.00 Både del I og del II skal være bestått. Ved karakterberegningen vil del I utgjøre 2/3 av karakteren, mens del II vil utgjøre 1/3. Del I (teller 2/3) Besvar én av følgende to oppgaver: Ente Eksamensoppgaver. Høst 2019 - Ordinær Eksamensoppgave; Høst 2017 - Ordinær Oppgave; Besvarelse 1; Besvarelse 2; Høst 2016 - Ordinær Oppgave; Besvarelse 1; Besvarelse 2; Høst 2014 - Ordinær Oppgave; Besvarelse; Høst 2012. Eksamensoppgaver etter tema Vi har sortert tidligere eksamensoppgaver etter tema. Det er ikke laget løsningsforslag til alt enda, og det settes stor pris på om du hjelper oss med dette. Løsningsforslag sortert etter eksamenssett finnes på matematikk.net. 10.klasse (2013-V2015) 1P (2013-V2015) 2P (2013-V2015) Tema: Løsning Eksamensoppgaver NTNU. NTNU. Handelshøyskolen MET1002 mai 2007 oppgaver (68,94 kB) Handelshøyskolen MET1002 mai 2007 løsninger (146,76 kB) Handelshøyskolen MET1002 aug 2007 oppgaver (62,01 kB) Handelshøyskolen MET1002 aug 2007 løsninger (83,33 kB) HiST avd mat og medisinsk teknologi - Statistikk 2007 oppgaver (82,29 kB EKSAMENSOPPGAVER. SANT 3500 ORGANISASJONSANTROPOLOGI HØSTEN 2003 (2.desember) Kandidaten velger en av følgende tre oppgaver: 1. Kultur er et viktig begrep i organisasjonsstudier. Drøft Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert:.

Eksamensoppgaver i heftet: Ja 32 : Exercises i læreboka (side 484): Nr.1, 2, 5, 6 og 7 Eksamensoppgaver i heftet: Ja 33 : Exercises i læreboka (side 493): Nr.1, 5 og 6 Eksamensoppgaver i heftet: Ja Tilbake til hjemmesiden for emnet.. Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra og med 2009 er tilgjengelige for studenter og ansatte ved Det juridiske fakultet på Mitt UiB.. Eksamensoppgaver og sensorveiledninger fra før 2009 ligger fortsatt tilgjengelig i arkivet Tidligere eksamensoppgaver . Eksamensoppgaver basert på Ringdal og Tjora (2009-2012)/ Thagaard (2001-2008):. SVSOS107 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode: V03.

Psy1050 (personalpsykologi) ved Ntnu, eksamensoppgaver

The examination Levels 1-4 consists of a written and an oral part. Separate grades are given for the written and the oral exam. In the combined grade the written exam counts 2/3 while the oral exam counts 1/3 INSTITUTT FOR FYSIKK Eksamensoppgaver SIF4012 Elektromagnetisme: Tidligere Fysikk 2 1997 : Ordinær eksamen, 22. mai 199 Institutt for psykologi er et institutt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Instituttet har rundt 144 ansatte (2019) og 1100 studenter; det er NTNUs største institutt og en av de to største forskningsinstitusjonene og lærestedene i psykologi i Norge ved siden av Psykologisk institutt ved UiO.. Instituttet gjennomfører forskning på en rekke av psykologiens. Eksamensoppgaver for TMA4105 Gamle eksamensoppgaver med fasit. Her har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75002 og 75012 Matematikk 1B, gitt i tiden 1993-1997. Hvis du finner en feil i fasiten eller samlingen for øvrig, så vær så snill å sende en mail til Harald Hanche-Olsen <hanche@math.ntnu.no>

TMA4100 Matematikk 1 - høsten 2007 Gamle eksamensoppgaver med fasit. Her har vi samlet eksamensoppgaver fra kursene 75001 og 75011 Matematikk 1A, og noen få fra 75020 Matematikk 2, gitt i tiden 1993-1998 Eksamensoppgaver. Forelesningsplan våren 2020. Forelesningplan er lagt på blackboard. Redaktør: Prof. Mary Ann Lundteigen Sist oppdatert: 16 Dec 2019 20:37:37. OPPGAVER TIL ENHET OG MANGFOLD. Det er ikke laget spesielle oppgaver til boka, men nedenfor følger lenker til oppgaver og fasiter til eksamensoppgaver brukt i innføringsemnene i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS), NTNU

Eksamensoppgaver for VG1P Eksamensoppgaver for VG1T Eksamensoppgaver for VG2P Eksamensoppgaver for R1 Eksamensoppgaver for R2 Eksamensoppgaver for 10. trinn. 2016 Vår Høst. Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42). TIDLIGERE EKSAMENSOPPGAVER I BI 1004 (FYSIOLOGI) - ZOOFYSIOLOGISK DEL: VÅREN 2006. 1. a) Hva er de tre viktigste nitrogenholdige ekskresjonsprodukter hos dyr? b) Beskriv sammenhengen mellom de ulike dyrs vanntilgang og type nitrogenholdig ekskresjonsprodukt og hvordan to av stoffene kan benyttes hos dyr med liten tilgang på vann

Velkommen til Cappelen Damms nettsted for psykologi på videregående skole Her finner du gratis nettressurser til læreverket vårt for psykologi-verket. Nettstedet følger kapittelstrukturen i boka. Velg kapittel i Psykologi 1 eller 2 i venstremenyen EKSAMENSOPPGAVER. SANT 1008 JORDENS FOLK - OSEANIA. VÅR 2005. Svar på en av følgende tre oppgaver: 1. Hva betyr Kastom og hvordan brukes begrepet? Diskuter med utgangspunkt i etnografiske eksempler fra pensum. 2. Redaktør: Leder for enheten Kontaktadresse: sosant@svt.ntnu.no Sist oppdatert:. Eksamensoppgaver 71515 Statistisk mekanikk.. Se også emne 74315 Statistisk mekanikk, og 71561 Statistisk fysikk. 1974 : Ordinær eksamen, 15. jan 1974 oppgave Redaktør: Instituttleder, Kontaktadresse: webmaster@phys.ntnu.no Sist.

 • Hvor mange faddere kan man ha i dåp.
 • Windows update fall creators download.
 • Skifte lyspære bil pris.
 • Jeep cherokee anhängelast.
 • Amningshjälpen bra tag.
 • Kjøre fly på bakken kryssord.
 • Geostorm stream.
 • Sevärdheter spanien.
 • Team koteng langrenn.
 • Konflikter i dag.
 • Tschernobyl fototour.
 • Pex slange.
 • Geführte e biketouren.
 • Samsung galaxy s5 elkjøp.
 • Pennywise fear.
 • Luttprisen sogn og fjordane.
 • Stardoll apartament.
 • Ari behn utstilling tønsberg.
 • Brannvarslere med sentral.
 • Halloween party tips.
 • Hvor gammel blir en måke.
 • Frimurernes hemmeligheter pdf.
 • Jakt og fjellsport skien.
 • Proportionen mensch kunstunterricht.
 • Koreansk hudpleie god morgen norge.
 • Hjemmelaget aroniasaft.
 • Portrettbilde jobb.
 • Hp omen 880 076no review.
 • Artist for en dag.
 • Sagen betrunkene die wahrheit studie.
 • Itunes finner ikke iphone.
 • Gullfarget bille.
 • Når døde thomas von brømsen.
 • Proportionen mensch kunstunterricht.
 • Oslo bussterminal rykkinn.
 • Lier mentalsykehus revet.
 • Utfelling.
 • Snes classic spill.
 • Pokédex xy.
 • Fiskeren maleri pris.
 • Melhus rådhus kino.