Home

Brøk og desimaltall spill

Spill: Sammenheng brøk og desimaltall - Kittys oppgave

 1. Spill: Sammenheng brøk og desimaltall. På denne siden ligger det et fem-på-rad spill som tar for seg sammenhengen mellom brøk og desimaltall. Jeg opplever spillet som bevisstgjørende i forhold til både brøk og desimaltall. Spillet både kan og bør brukes flere ganger
 2. Et litt enklere fem på rad-spill om sammenhengen mellom brøk og desimaltall Tegn og se hvilken brøk som er størst For innlæring av omregning av brøk og finne fellesnevner anbefales matematikbogen.dk sine oppgaver om pizzaregning
 3. Brøk er nært knyttet til divisjon der en mengde eller hel del deles i like deler. Disse delene skal være nøyaktig like, men dette betyr ikke at de må ha lik form. Når vi skriver 2:3 på brøkform setter vi 2 over brøkstreken og 3 under brøkstreken
 4. Brøk, desimaltall og prosent; Desimaltall til brøk (tall mellom 0 og 1) Desimaltall til brøk (tall mellom 0 og 1) Brøk, desimaltall og prosent Innhold. Video: Omskriv 0,20 til en brøk Prøv selv! Prøv selv
 5. Eksempel - brøk til desimaltall. Gjør om brøken til desimaltall. 1 4 = 1: 4 = 0, 25. Eksempel - desimaltall til brøk. Gjør 0,25 om til brøk. Tallet 0,25 er det samme som tjuefem hundredeler, så vi skriver det: 0, 25 = 25 100. Telleren og nevneren har 5 som fellesfaktor slik at vi kan forkorte denne. 0, 25 = 25 100 = 5 ⋅ 5 20 ⋅ 5 = 5 2

Brøk og desimaltall - Kittys oppgaver - Google Site

 1. BRøK - MULTIPLIKASJON OG DIVISJON. VFGames - Finn størrelsen på brøken; VFGames.com -Sett brøker sammen til en hel; Matematikk.org - Brøkmaskinen. Mult. Nivå; Lokus123 - Eks. på multiplikasjon av brøker; Mathplayground.com - Spill: Finn 3 like brøker; BRøK - PROSENT OG DESIMALTALL. Matematikk.org - Plassere brøk og desimaltall
 2. Prosent, brøk og desimaltall Brøk, desimaltall og prosent henger sammen. Brøk forteller oss hvor mange deler av et totalt antall vi har. Teller delt på nevner i en brøk, Spill og oppgaver - test deg selv (Engelsk) Løs likningene ved å balansere vekta; Likninger - Rags to Riches
 3. Din digitale matematikkportal til alle klassetrinn i grunnskolen. MatteMestern hjelper alle på skolen - både elever, lærere og foreldre. På MatteMestern kan du øve på alle former for matematikk
 4. De matcher brøk-kortene (type 1). Disse har støtte for arbeid med å matche brøk, desimaltall og prosent ved at illustrasjonen av brøken er beholdt i hjørnet. Hvis du ønsker å spille uten støtte skriver du ut brøk-kortene (type 1) sammen med type 3 - desimaltall og prosent-kort uten illustrasjon

eksempel på terskelbegrepene volum og forhold. Her vil vi se på brøk og desimaltall. Den forteller noe om vanskeligheter elever kan møte når de jobber med brøk og desimaltall, hva som kan gå galt i overgangsfasen og gir noen tips til hva man kan gjøre for å hjelpe elevene over terskelen. Terskelbegrep: Brøk Under Brøk og desimaltall finner du Lag brøk, Addisjon av brøk, Subtraksjon av brøk, Multiplikasjon av brøk, Uekte brøk, Tallinje med desimaler, Lag desimaltall, Addere med desimaltall, Subtraksjon med desimaltall, Multiplikasjon med desimaltall, Skyt tallet, Test deg selv Hensikten med aktiviteten er å bedømme størrelsen på brøker og se sammenhengen mellom brøk og prosent. Elevene skal lage brøker ved hjelp av to terninger og finne tilsvarende verdi uttrykt som prosent. De må argumentere for løsningene sine, gjerne ved å referere til erfaringsreferanser som null, en halv og en. I matematiske diskusjoner med elever skal læreren prøve å fremme. DESIMALTALL. Matematikk.org - Plassere desimaltall; VFGames - Desimaltall på tallinje; UiAgder - Sett inn desimaltall. Velg nivå. UiAgder - Sett inn desimaltall. Test 1; UiAgder - Sett inn desimaltall. Test 2; Mathopolis.com - Desimaltall i rekkefølge; decimalsquares.com - Matching decimals. math4children.com - Match desimal og brøk

Brøk UNDERVISNINGSMETODER - last ned gratis

Ekte og uekte brøker. Man skiller ofte mellom ekte og uekte brøker, hvor ekte brøker alltid representerer et tall som er (numerisk) mindre enn 1, f.eks. .Hvis telleren er større eller lik nevneren, representerer brøken et tall som er større eller lik 1, og da er det snakk om en uekte brøk Når vi forkorter 2-tallene i teller og nevner må vi huske på at de erstattes med tallet 1. De går ikke an å få null i teller eller nevner når vi forkorter på denne måten. Også her er det viktig at vi gjør det samme i både teller og nevner. Blandet tall eller uekte brøk Et blandet tall består av et heletall og en brøk

Desimaltall til brøk (tall mellom 0 og 1) - Brøk

Brøk, desimaltall og prosent. Elevark To og to elever spiller i lag. Dersom det er et oddetall elever i klassen, kan en gruppe ha tre elever. Det går like bra som med to. Hver gruppe har en kortstokk fra getSmart som inneholder kort med brøk, desimaltall, prosent og tegninger (brøk som del av pizza) Appen inneholder følgende spill: Kinospillet Dette er et spill der eleven øver på bruk av tallinja. Eleven får et tall med to desimaler som skal plasseres på riktig sted. Først må eleven finne hvilke to hele tall Flagres tall befinner seg mellom. Curlingspillet Spillet tar for seg sammenhengen mellom brøk, desimaltall og prosent

Oppgaver og spill i matematikk lages med M+!

Brøk til desimaltall, desimaltall til brøk

Kunnskap.no tilbyr nettbaserte læremidler for barnehage, grunnskole, videregående og voksenopplæring Samarbeidsoppgaver — brøk, prosent og desimaltall Kopioriginal 8.3.22 inneholder 2 samarbeidsoppgaver om brøk, prosent og desimaltall. Fremgangsmåte: Organiser elevene i grupper på fire. Del ut de fire første lappene med opplysninger som fører fram til løsningen på problemet. Gruppemedlemmene leser en lapp hver etter tur. Førstemann.

Desimaltall er tall som inneholder komma, for eksempel 2,7 eller 10,003. Sifrene som følger etter komma kalles desimaler. I dagligtale blir desimaltall oftest brukt om tall med et endelig antall desimaler. Slike tall kan alltid skrives som en brøk der telleren er et heltall og nevneren er en tierpotens. For eksempel er \(2{,}7 =\frac{27}{10}\) og \(10{,}003=\frac{10003}{1000}\).Hvis man. Disse bingo-spillene med brøk tilhører spillopplegget. Ett tema - flere spill: Brøk! I dette brøk-opplegget får man med mattespill, bingo, memory- og parspill, domino, brøk-kort og loop-spill. Med flere differensierte alternativer har man alt man trenger for nybegynnere med brøk og for de som har kommet litt videre Ta desimaltall i tekstform eller som brøk og skriv om til desimalform. Elevene hører mye om tideler og hundredeler på skolen, men vet ofte ikke hva det betyr. Disse mattestykkene skal hjelpe eleven med å forstå sammenhengen mellom desimaler og brøkdeler, og hvordan disse kan bli konvertert om til hverandre og brukt om hverandre Når man jobber inn nytt stoff gjennom å gjøre oppgaver i arbeidsboken, kan man introdusere lek-aktige spill, som for eksempel loop. Loopen blir en memoreringsstrategi, der elevene kan øve på sammenhenger, det å huske viktige begrep og deres betydning, eller rett og slett bare øve på oppgaver som i eksemplene nedenfor. Teksten er utarbeidet for Utdanningsdirektoratet av Mette Bunting

Matematikk - Brøk

 1. En måte å konvertere brøker til desimaltall på, er ved å gange oppe å nede slik at nevneren blir 10, 100, 1000 osv, avhengig av hvilket tall nevneren er i utgangspunktet. Et eksempel er [tex]\frac {9}{5}[/tex] Vi ganger oppe og nede med [tex]2[/tex], for å få nevneren til å bli [tex]10[/tex]
 2. Drill brøk: Tallhuset: Brøk og tallhus: Brøk og tallhus (samme som over - lettere tallhus) Adddisjon to siffer: Adddisjon fire siffer: Adddisjon desimaltall: Addisjon/subtraksjon + tallhus 1: Subtraksjon + tallhus: Lånedrill: Ekstra lånedrill: Tekst - grublis: Addisjon/subtraksjon plassverdisystem I: Addisjon/subtraksjon plassverdisystem I
 3. Produktet tydliggjør brøkdeler, desimaler og prosentandeler fra en hel opp til 1/24, 0,042 og 4,2%. Ved bruk av platene, vil eleven utvikle sikker kunnskap om brøk, desimal og prosentregning. Platene er laget i papp
 4. • ulike representasjoner (brøknotasjon, desimaltall og prosent) • fokus på regler og algoritmer framfor begrepsforståelse . Generalisering av heltallstenking Heltallstenking innebærer at elevene generaliserer det de har lært om heltall og regning med hele tall til å gjelde brøk og brøkregning
 5. Brøker med nevner 10, 100, 1000 og så videre, kan vi lett omforme til desimaltall. Tideler plasserer vi på første plassen etter komma - tidelsplassen. Hundredelsplassen er den andre plassen etter komma. Legg merke til at den tosifrede telleren skrives på de to første plassene etter komma

Bruk brøk-formatet til å vise eller skrive inn tall som faktiske brøker i stedet for desimaler. Hvis det ikke er brukt noe brøk format på en celle, og du skriver inn en brøk, for eksempel 1/2, blir den formatert som en dato. Hvis du vil vise den som en brøk, bruker du et brøk format og skriver deretter inn brøken på nytt

Video: Matematikkens Verden: Prosent, brøk og desimaltall

getSmart - Gul - Gjennom ulike spill trenes man opp i å regne mellom brøk, prosent og desimaltall og ved hjelp av egne konkretiseringskort med pizza- og kakediagrammer blir denne prosessen enda lettere. Ulike læringsstrategier er i fokus. Beregnet på mellomtrinnet. Dette er en enklere utgave av getSmart - Blå Tall og algebra Tallinje De fire regneartene Negative tall Hoderegning og overslag Potenser Primtall og primtallsfaktorisering Prosent, brøk, desimaltall Store og små tal

Tideler til desimaltall 1 - Brøk, desimaltall og prosent

Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (arabisk) Multiplikasjon med brøk (arabisk) Divisjon med brøk (arabisk) Forkorting og utvidelse av brøk (arabisk) Sammenligning av brøker (arabisk) Fra blandet tall til uekte brøk (arabisk) Fra uekte brøk til blandet tall (arabisk) Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (arabisk Vi bruker brøk for å uttrykke en størrelse helt nøyaktig. For eksempel er uttrykket en tredel helt presist, men om vi skulle skrive det som et desimaltall, blir det omtrent 0,33. Når vi skal regne med tall mellom 0 og 1 har vi av og til behov for å gjøre det helt presist, ikke avrundet som med desimaltallene. Da trenger vi brøk

I skolen vil elevene ofte lære om desimaltall og brøk samtidig. Det går som regel greit, men mange elever sliter med å se sammenhengen mellom desimatall og brøk samtidig som de skal skille de to fra hverandre. I denne boka har jeg derfor valgt å gi de to områdene hvert sitt kapittel 10 Brøk, prosent og desimaltall Side 84 1 %. Side 86 50 Addisjon og subtraksjon med ulik nevner (somali) Multiplikasjon med brøk (somali) Divisjon med brøk (somali) Forkorting og utvidelse av brøk (somali) Sammenligning av brøker (somali) Fra blandet tall til uekte brøk (somali) Fra uekte brøk til blandet tall (somali) Omgjøring mellom prosent, brøk og desimaltall (somali Brøk er et matematisk uttrykk for en del eller flere like store deler av en enhet. En brøk skrives vanligvis med en brøkstrek som \(\frac{a}{b}\) (eller a/b) hvor b kalles nevneren, og uttrykker hvor mange deler enheten er delt inn i (b ≠ 0), mens telleren a angir hvor mange slike deler brøken inneholder. For eksempel er brøken \(\frac{3}{5}\) uttrykket for tre femdeler

Brøk, desimaltall og prosent; Prosenten av et tall; Å finne prosenten; Å finne det hele tallet; Addisjon og subtraksjon av brøk med tall og bokstaver; Spill og oppgaver - test deg selv (Engelsk) Løs likningene ved å balansere vekta; Likninger. - likeverdige brøker - addisjon og subtraksjon av brøker med like nevnere - uekte brøk og blandet tall - utviding av brøker - addisjon og subtraksjon av brøker med ulike nevnere - sammenhengen mellom brøk og desimaltall . Om Tusen millioner 5-7. Om forfatterne. Om Max fri. Nødvendig programvare vurdere sjanser i dagligdagse sammenhenger, spill og eksperimenter og beregne sannsynlighet i enkle situasjoner * (Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområdet «Statistikk og sannsynlighet») sammenligne og regne om heltall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform og uttrykke slike tall på varierte måte

Ett tema - flere spill: Brøk Malim

Her er et desimaltall. Klikk og undersøk hvilke navn vi bruker på de ulike delene av tallet: Dette tallet er litt større enn 26. Men det er likevel litt mindre enn 27. Her er tallet plassert på tallinja: Eksempel. Klikk i tegningen for å finne forklaringer på desimaltall Du testes i regning med positive og negative tall innen områdene: Addisjon Gange og dele Uttrykk Overslag: Tester deg i overslagsregning, tall og tekstoppgaver : Prefikser: Bokstaver som forkortelse for tall : Prosent: Vanlig prosentregning, sammenheng mellom prosent, brøk og desimaltall : Tallrekker: Oppgaver av typen 'Finn neste tall.. Brøk til prosent. Når man har en brøk og skal regne den om til prosent skal man gange brøken med 100%. Da får man et desimaltall oppgitt i prosent som resultat. For eksempel som på en formel for prosent ser slik ut: Nedenfor kan du sette inn en brøk i kalkulatoren og regne ut den prosentdelen som brøken tilsvarer Brøk desimaltall og prosent. tallforståelse TIP til PDF.notebook 22 October 16, 2014. Title: tallforståelse TIP til PDF.notebook Subject: Merknader for interaktiv SMART Board-tavle Keywords: Merknader, tavle, tavleside,Notebook software,Notebook,PDF,SMART,SMART Technologies ULC,SMART Board Interactive Whiteboar

α00115: Brøk - Introduksjon. I denne videoen forteller jeg hva brøk er. Jeg går igjennom hva som skal til for at brøken har en verdi som er henholdvis under en, lik en og over en. Til slutt går jeg igjennom brøker med spesielle navn; kvart, halv og trekvart Desimaltall som tekstoppgaver og brøk med tideler og hundredeler. Brøk forenkle forminske og utvide regnestykkene. Finn likeverdige brøk og regn summen av brøkene. Brøkoppgaver fargelegg riktig antall ruter. Brøk enkle oppgaver med tegninger. Hefter. Brøkhefte kr 89,00 Kjøp Spill med fokus på begrepsbruk og forståelse, samt symbolgjenkjennelse. For å tilpasse spillet til yngre elever kan prosent- og desimaltall-kort fjernes fra kortstokken, for så å legge de til igjen i takt med undervisningen. Anbefalt alder fra 12 år

Brøk Games for voksne elever Spill kan hjelpe voksne elever bli komfortabel og kjent med brøk konsepter, forsterkende ferdighetene de har lært og innføre nye ferdigheter gjennom interaktiv lek. Underholde grafikk, animerte tomter, og utskrivbare flash-kort og puslespill er blan Brøk og desimaltall 39 5 5 4 4 4 = 1 4 + 1 4 =1 1 3 =+1 1+ 1 3 2 = 3 3 3 3 + 1 3 + 7 3 = Nårviregner medblandedetall, erdetoftelurtå gjøreomtiluekte brøker! 4 4 1 4 7 > 01 2 3 1 1 9 11 4 11 4 1 1

Brøk og desimaltall. I dette kapitlet skal du lære om. ekte brøker, uekte brøker og blandede tall; addisjon og subtraksjon av brøker med lik nevne •Finne brøken når det hele er oppgitt, og finne det hele når brøken er oppgitt. •Begrepene teller og nevner, sammenligne brøker og finne likeverdige brøker. •Beskrive sammenhengen mellom tideler som desimaltall og som brøk. •Løse oppgaver med addisjon og subtraksjon av flersifrede tall og desimaltall, på tallinjen, i hodet og.

I filmene om prosent skal du lære hva prosent er, hvordan du finner prosenten av et tall, sammenhengen mellom prosent, brøk og desimaltall og hvordan du regner ut rabatter. Mot slutten vil du også lære formelen som løser alle oppgaver som har med prosent og rabatt å gjøre.Under hver film er det nå ekstraoppgaver d Misoppfatningen henger nok også sammen med at en del tidlige eksempler på desimaltall i skolen kan forstås som sammensatt av to heltall - for eksempel lengder (1,14 meter er 1 meter og 14 cm) og beløp (5,46 kroner er 5 kroner og 46 øre). Forholdet til brøk. Desimaltall (med endelig antall sifre) er brøker Gjøre om desimaltall til brøk. Konvertering desimaltall og periodiske desimaltall til brøker (brøkform) - kalkulatoren. Omgjøring fra desimaltall til brøk, fra periodiske desimaltall til brøk. Gjør om desimaltallet til brøk brøker, og finne likeverdige brøker. Videre skal de lære begrepene teller og nevner, og de skal lære å addere og subtra-here brøker med samme nevner. Elevene skal også lære å beskrive sammenhengen mellom tideler som desimaltall og som brøk. Matematisk innhold Brøk i praktiske situasjoner Brøk som del av en mengde Utsty Brøk og desimaltall Med desimaltall kan vi skrive brøker med 10, 100, 1000 osv. som nevner, på en annen måte. 1 10 Her er en stripe delt i 10. Hver del er

Brøk og desimaltall / Drill / Matematikk Norsk / Salaby Intr

Brøk Mål for det du skal lære: † regne om mellom blandet tall og uekte brøk † forkorte og utvide brøker, fi nne fellesnevner † regne om mellom brøk og desimaltall † ordne brøker etter størrelse og plassere dem på en tallinje † addere og subtrahere brøker † multiplisere et helt tall og en brøk † multiplisere to brøke spill og eksperimenter og beregne sannsynligheten i enkle situasjoner. Tilfeldighet Tallmønster og desimaltall Tall og siffer Avrunding og overslag Addisjon og subtraksjon Brøker med ulike nevnere Brøk og tallfølger Multiplikasjon med brøk SOL 15 - 1 Denne artikkelen omhandler «desimaltall». Se titallsystemet for tall i «det desimale tallsystemet».. Desimaltall er tall som er satt sammen av en heltallsdel og en fraksjonsdel. Disse to delene er skilt med et desimalskilletegn.Et eksempel kan være tallet «49,90» der heltallsdelen er «49» og fraksjondelen er «90» En brøk er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Tallet over brøkstreken kalles teller, og tallet under brøkstreken kalles nevner. Nevneren må være forskjellig fra null. Dersom teller er større enn nevner kalles brøken uekte, ellers kalles den ekte. En brøk hvor teller og nevner er heltall kalles et rasjonalt tall

Tre på rad - brøk og prosent Matematikksentere

Loading. Brøk Brøk i hverdagen, på tallinjen, forkorte og utvide brøker. 1.3 Desimaltall og prosent Brøk med nevner lik 10, 100, 1000 osv., desimalbrøk, fra brøk til prosent. Nevner lik 100. Utvid brøken til nevner lik 100. 1.4 Negative tall Motsatte tall, legge sammen og trekke fra negative tall, praktiske oppgaver med negative tall. 1.5 Hva er. Beskrivelse av aktiviteten Dette er en oppgave som gir elevene øvelse i plassverdisystemet for desimaltall, samtidig som den gir øvelse i å kommunisere matte og samarbeid. Utstyr: 5 lapper med f.eks. sifrene 0,0,2,4,7 til hver elev. Ark hvor det er markert tomme ruter, streker e.l for hvor tall-lappene kan plasseres. Plasser et komma etter først SPILL MED DESIMALTALL Divisjon ( 2-4 personer) Dere trenger: § En terning med heltall 1 til 6 § En terning med desimaltall 0,1 til 0,6 Spillets gang: § Sl å begge terningene. § Divider heltallet på desimaltallet uten kalkulator. § Kryss av svaret på spillebrettet Ubegrensede multiplikasjons- og divisjonsøvelser, gjør addisjons- og subtraksjonsoppgaver, spill mattespill og tren på barneskolematte her

forenkle brøkuttrykk av brøk med lik og ulik nevner. Sammenhengen mellom brøk og desimaltall. Uekte brøk og blandet tall. Brøk og multiplikasjon. Brøk og divisjon. Inkrement) Regelbok Kalkulator Spill 48-51 Prosent: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: brøk, desimaltall og Sammenlikne og rekne om heile tal, desimaltal, brøkar mellom brøk og desimaltall. Uekte brøk og blandet tall. Brøk og multiplikasjon Brøk og divisjon Klasseundervisning gruppearbeid oppgaveløsing (ind. og par) Vi vil ta minst en økt med regneark før sommeren ved anledning. Faktor 1 Grunnbok og oppgavebok data/internett spill kalkulator FormelSamling (regelbok) Regneark GeoGebra Uke 48 - 51. PROSJEKT MÅLOPPNÅELSE EMNE 1 - TALL OG ALGEBRA MÅL EMNER (10.) LAV MIDDELS HØY Sammenligne og regne om hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promill Oppgaver om brøk, desimaltall og prosent. Gjør om mellom brøk, desimaltall og prosent. Oppgaver med fire ulike nivåer, kalt spor

Matematikk - Desimaltall

Brøk - addisjon og subtraksjon er norsk oversettelse av det tredje heftet i serien knyttet til brøk, desimaltall og prosent. Det er særlig rettet mot mellomtrinnet. LES MINDRE Forlagets omtale Forlagets Context for Learning er et omfattende amerikansk undervisningsmateriale som legger vekt på utforskende læring i virksomhetsnære kontekster 5. Brøk og desimaltall - Tenkeoppgaver. En tenkeoppgave er en oppgave som ikke blir rettet med riktig eller galt. Oppgavene bygger på de ulike ressursene i Ressurssenteret. Snakk med eleven om hvordan oppgaven kan løses

Prosent betyr per hundre, og har et nært forhold til brøk og desimaltall. Kopier lenke NRK. Kontakt NRK: 23 04 70 00; Norsk Presseforbund, logo. Vi arbeider ette Ordet desimaltall er derfor egentlig en betegnelse for titallssystemet, og slik brukes det også på engelsk. Det vi kaller desimaltall, kalles der for decimal fractions, desimalbrøker, som kan oversettes til tidelsbrøker. Før var det vanlig å bruke denne betegnelsen (desimalbrøk) også på norsk, men dette synes å ha blitt helt borte

Delemneplan for undervisningskunnskap i brøk og desimaltall Emnet omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema innen brøk og desimaltall som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 5. - 7. Ulike aspekter og modeller ved brøk, og sammenhenger mellom brøk, desimaltall og prosent vil være sentralt Brøk, desimaltall og prosent Matematikk i uke 40, 2009 Avd. for Lærerutdanning, HVE 1 Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising Jeg kan regne 1-4 er et omfattende nettbasert læremiddel i matematikk for 1.-4. trinn. Matematikken presenteres i en hverdagssammenheng. Det gjør det mer givende for elevene. Elevene får se sammenhengen mellom matematikk og konkrete objekter. De kan f. eks telle ringer i et spill, slik som i illustrasjonen nedenfor. Hvor mange ringer er det til sammen Brøk, blandede tall og desimaltall FASIT.docx. Brøk, blandede tall og desimaltall FASIT.docx. Sign In.

3 Brøk og desimaltall Skrive brøk på ulike måter, s. 149: innføring i å skrive tall som brøk Brøk tallinje, s. 150: innføring i brøk på en tallinje Likeverdige brøker, s. 158: innføring i likeverdige brøker Minste felles multiplum, s. 164: strategi for å finne minste felles multiplum Addisjon av brøk, s. 162: innføring i addisjon av brøk Alle oppleggene på denne siden er gratis å bruke. Dette er opplegg som vi velger å dele fordi vi ønsker å gjøre hverdagen til lærere enklere og mer sømløs Start studying Omgjøring av prosent, desimaltall og brøk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Spill/undersøkelser Nettressurser Google Regneark Lekser Målprøver 46 Titallsystemet Skrive deler av en hel som brøk og som desimaltall med tideler, hundredeler og tusendeler -kjenne verdien av sifrene i desimaltall -sammenligne desimaltall og rangere etter størrelse -runde av desimaltall 47 Addisjon og divisjon med desimaltall Spill «Bingo» Utstyr: Rutebok og blyant Antall spillere: Fra 3 til hel klasse Hva spillet går ut på: Fyll ut brettet ditt med brøk, prosent eller desimaltall. Når læreren leser opp et av.

Prosent, brøk og desimaler - Mæla ungdomsskol

This is Sammenheng - brøk og desimaltall by Gyldendal Norsk Forlag on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them 11. Addisjon av brøker med blandet tall 12. Addisjon og subtraksjon av brøker med flere ledd 13. Forkorte brøk 1 14. Forkorte brøk 2 15. Multiplikasjon av brøk 16. Multiplikasjon av brøker og blandet tall 17. Multiplikasjon av brøker med hele tall 18. Divisjon av brøker Prosentregning 1. Prosent, brøk og desimaltall 2. Regne prosent av.

Desimaltall Matematikk 5

Start studying Brøk, prosent og desimaltall. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Brøk kalkulator med parenteser og potenser beregner brøker, blandede tall og desimaltall online. Grunnleggende funksjoner: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon, parentes, potenser (heltallige positive og negative eksponenter) eksperimentering, simulering og beregning i dagligdagse sammenhenger og spill - Elevene spillerbeskrive utfallsrom og uttrykke sannsynlighet som brøk, prosent og desimaltall - drøfte og løse enkle kombinatoriske problem «penger» i det lange løp. Fokus Regning med sannsynlighet Viktige begreper Sannsynlighet, utfall og utfallsrom Forkorting og utviding av brøker. Å legge sammen to brøker og å trekke en brøk fra en annen. Ganging og deling med brøk. Det er viktig å huske på at brøker er tall. Den første teorivideoen får du også se hvordan brøker kan plasseres på tallinja. Seks eksempelvideoer viser reglene brukt - på helt enkle og mer sammensatte oppgaver Regne med positive og negative Kunne multiplisere et desimaltall med 10, 100 og 1000 - Heltall - Vite hva begrepene teller, nevner og brøkstrek innebærer.Desimaltall - Brøker - prosent og plassere dem på tallinjen. Kunne beskrive sammenligning mellom desimaltall og brøk Finne fellesnevner og utføre addisjon

Brøk, desimaltall og prosent - YouTub

Brøk, prosent og desimaltall - YouTub

Abakus og tellesnorer; Algebra; Basispakker - 1 - 4 trinn; Basispakker - 5 - 7 trinn; Basispakker 8 - 10 trinn; Begreper; Brøk- prosent- desimal; Cuisenaire produkter; Ferdighetstrening-spill; Form og mønster; Geometriske former; getGmart kort - trinn VGS; getSmart kort trinn 1-4; getSmart kort trinn 5-7. getSmart- Blå.- Prosent/Brøk. Funker ikke å trykke 2/3 og trykke F<->D, men oppdaget at hvis du skriver inn en brøk f.eks.: 2d/c3 så kan du bytte mellom desimaltall og brøk ved å trykke F<->D.. Edit: Man må bruke desimaltall som ikke fortsetter i det uendelige Endret 1. desember 2005 av -Mithrandir Parallelle tallinjer for brøk, desimaltall og prosent. Brøker og tallinjen. Tallinje - Prosent og hoderegning. prosent hoderegning nivå 1. Brøk, decimaltal og procent. Forfatter naanna_t. Parallelle tallinjer for brøk, desimaltall og prosent. Brøker og tallinjen Oppgavene for 5.-7. trinn er tett koblet mot lærebøkene og har til hensikt å gi mengdetrening innenfor de forskjellige emnene i lærebøkene. Matematikktemaene fra de tre trinnene er for: 5. trinn: Hele tall, Statistikk, Desimaltall, Geometri, Måling, Multiplikasjon og divisjon, Brøk, Mønste

getSmart- BlåMatematikk - Desimaltall
 • Kalorier calzone pizza.
 • Cat off spray aveve.
 • Størrelse foster 9 uker.
 • Bareksten gin vinmonopolet.
 • Follo fhs kalender.
 • Gjeldsflyktning.
 • Ucho prezesa 29 cda.
 • Kristen stewart short hair.
 • Vector initialize c .
 • Sikkerhetskurs på bane klasse c/d og /eller ce.
 • Nåde.
 • Lørdagsmøte salem.
 • Vad händer i karlsborg.
 • Morgenlevering bergen.
 • Nordens flagga.
 • Chees tlf.
 • Zara larsson interview.
 • Augen trainieren weitsichtigkeit verbessern.
 • Cnn live youtube.
 • Møbelpolstrer nordfyn.
 • Tao las vegas.
 • Russische disco freiburg.
 • Mikroskop.
 • Semifinale melodi grand prix 2017.
 • Dansk puddelklubb.
 • Oberhausen kommende veranstaltungen.
 • Film delta finale.
 • Morrissey 2017.
 • Stoppe programmer ved oppstart.
 • Tsv mannheim 1846 ev.
 • Innberetning av helseforsikring.
 • Digital gruveindustris.
 • Ratchet and clank ps2.
 • Vm rallycross 2018 hell.
 • Lola pater synopsis.
 • Paradokser.
 • Falsch kreuzworträtsel.
 • Kaldsvette hender og føtter.
 • Lav kommode.
 • Countryfestival sverige 2018.
 • Country music facts.