Home

Kompetansemål 7 trinn kunst og håndverk

Læreplan i kunst og håndverk (KHV1-01) Læreplanen utgår gradvis. Mer om gyldighet og innføring av ny læreplan. Til forside; Innholdsfortegnelse Formål; Hovedområder; Timetall; Grunnleggende ferdigheter; Kompetansemål. Etter 2. årstrinn; Etter 4. årstrinn; Etter 7. årstrinn; Etter 10. årstrinn; Vurdering; Last ned Læreplan i kunst. Kompetansemål. Etter 2. årstrinn; Etter 4. årstrinn; Etter 7. årstrinn; Etter 10. årstrinn; Vurdering; Last ned Læreplan i kunst og håndverk (KHV1-01) - bokmål:.WORD.ODT.PDF; Skriv ut Denne siden; Alle sider; Etter 4. årstrinn Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . visualisere og formidle egne inntrykk i. Elevene viser og utvikler kompetanse i kunst og håndverk på 5., 6. og 7. trinn når de bruker ulike kreative strategier for å skape visuelle uttrykk og funksjonelle løsninger. Videre viser og utvikler de kompetanse når de reflekterer over visuelle virkemidler, kulturelle referanser, håndverkskvalitet og miljøbelastning

SJABLONG, FOTO OG HELLERISTNINGER FOR 4

Kunst og handverk 1b gir ein ytterlegare innføring i kunst, design og arkitektur. Studenten skal få erfaring med varierte arbeidsmetodar og med handverk i ulike material og medium knytta til gjeldande læreplan for 1-7 trinn i grunnskulen innenfor.Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Kunst og håndverk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder 1.Visuell - 10. Visuellkommunikasjon kommunikasjon Design Kunst Arkitektu

Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon er praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlagt. Form, farge og komposisjon samt idéutvikling, problemløsning og symbolbehandling er sentrale emner i hovedområdet. Eksperimentering med visuelle virkemidler står sentralt i arbeid visuell kommunikasjon i ulike medier Kunst og håndverk. Mine opplevelser som lærer. Meny og widgeter. Søk etter: Siste innlegg. Arkitektur på 7.trinn; Det jeg kan vurdere er hvordan de har gjennomført krav/trinn 2 og 3. Vi har kunst og håndverkstimene fordelt til to ganger i uken Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og

Posted in 7.klasse Tagged 1000, 7.trinn, 7A, 7b, 7C, dot to dot, kunst og håndverk, kunst og håndverksoppgaver, oppgaver i kunst og håndverk, prikk til prikk, prikk til prikk høyt nivå, Tegning, tusen prikker Topunktsperspekti Elevene på 7. trinn lagde for noen uker siden kullstifter. De puttet bjørkepinner i en tett metallboks som ble satt på bålet. Denne uken har elevene brukt disse kullstiftene i kunst og håndverkstimen

«På strand vil vi være mestre og lære, i skog og i fjære» ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK FOR 3. OG 4. TRINN, 2017-2018 Strand oppvekstsenter Lærere: Anne Merete T. Ulvær og Janne K. Nordmo FORMÅLET MED FAGET Til alle tider har mennesket utnyttet og bearbeidet materialer til redskaper, klær, boliger og kunst Læreplan i kunst og håndverk Læreplankode: KHV01-02 Side 7 av 9 veiledningen for å utvikle kompetansen sin i idéutvikling, problemløsing i materialer, visuell formidling og samtale om håndverk og kulturuttrykk. Kompetansemål og vurdering 7. trinn Kompetansemål etter 7. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Område Kompetansemål - Jeg kan Lokale mål - ukeplanmål - Jeg kan Uke Tips Arkitektur Kunst og håndverk 1.trinn - Revidert 09.08.19 Eleven skal kunne lage enkle modeller av hus i naturmaterialer. - lage enkle modeller av hus i naturmaterialer, f.eks. snøhuler, snøborg, sandslott (Hudøy) 5-7 Dette kan gjøres på Hudø

Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg. Bruk hue NYE Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet Kompetansemål: Eleven skal kunne benytte kontraster mellom diagonal, horisontale og vertikale retninger i enkle komposisjoner for å gi illusjon av ro og bevegelse. Eleven skal kunne bruke egenskygge og slagskygge i tegning. Eleven skal kunne benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider. Elevene på 7. trinn har jobbet med tegneøvelser og tegneteknikker Kunst og håndverk. Mine opplevelser som lærer. Meny og widgeter. Søk etter: Siste innlegg. Arkitektur april 2017; mars 2017; februar 2017; mai 2016; mars 2016; februar 2016; januar 2016; Om meg. Arkitektur på 7.trinn. Kompetansemål: Arkitektur Eleven skal kunne beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med.

Kompetansemål etter 7

Fagplan, Kunst og håndverk 8. trinn Uke Tema Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter/innhold Vurdering 3 uker Nordisk design • Gjør rede for særtrekk for nordisk design i et internasjonalt perspektiv •Kjenne til noen kjente nordiske designere Se på norsk design innenfor møbler, klær, bruksgjenstander og offshore • Lage e duk i lappeteknikk og gympose el. med broderi eller trykk Trykk: sjablong- og stempeltrykk Sleiv Lysestake Hylle Tips: Cortina-garn fra Spar Kjøp, pinne 4,5 og ca 66 masker. Strikk gjerne på høsten. Mønster på vandring 7, s. 33 Kunst og håndverk 7, s. 41-51 Kunst og håndverk 6, s.82-84 Lyse sider 6, 100-10 Høring - læreplaner i kunst og håndverk og duodji Vi fornyer alle læreplanene for grunnskolen og læreplanene for de gjennomgående fagene i videregående opplæring. Vi håper du både vil lese hver læreplan for seg, og lese læreplanene på tvers av fag FAGPLAN I KUNST OG HÅNDVERK - 5. trinn Tema: Kompetansemål: Aktivitet: Ressurser: Visuell kommunikasjon bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å g

Høring - læreplaner i kunst og håndverk og duodj

Elevene lærer om Egypt i andre fag på denne tiden i 5.trinn (på skolen jeg jobber), så det passer fint å bli inspirert av egyptiske guder og oldtidens Egypt generelt. I starten av første time viser jeg en film jeg har laget der jeg starter med å vise bilder til inspirasjon, og forklarer at det er tre guder de kan velge mellom når de lager maske: Horus, Anubis og Bastet Nytt i faget er at elevene på ungdomstrinnet velger en 30 timers fordypning i enten kunst eller håndverk. Når du leser læreplanen vil du se at det ligger inne to sett med kompetansemål etter 10. trinn. Det ene gjelder for kunst og det andre gjelder for håndverk

Dersom du allerede har en godkjent lærerutdanning og ønsker å undervise i kunst og håndverk, vil du lære å være en god lærer og veileder for elevene i faget og du får kunnskap om hvordan du skaper et læringsmiljø som stimulerer til opplevelse, utfoldelse og refleksjon Eidsvåg skole. Sist revidert: 10.09.14 1 Fagplan i kunst og håndverk 4. Trinn. 2013-2014 Tidspunkt (uke) Kompetansemål: (punkter fra K-06 ) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 36 37 materialer Visuell kommunikasjon: -V isualisere og formidle egne inntrykk i ulike teknikker og Posted in 1.klasse Tagged 1.klasse, 1.trinn, 1A, 1B, kunst og håndverk, leire, leiremonstre, mønster, selvherdende leire Eventyrillustrasjoner. Posted on februar 13, 2014 by hovinkogh. 0. Her kan dere følge med på hva elevene på Hovin skole jobber med i kunst og håndverk Kunst og håndverk - kompetansemål etter 7. trinn: Visuell kommunikasjon. bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy; benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegels ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. - 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 - 2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet - 2006 og vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 7. trinn. Kompetansemålene er fordelt p

Kompetansemål etter 7. trinn (Læreplan for kunnskapsløftet, K06). - Kunst og håndverk: Kunne fotografere og manipulere bilder digitalt - Kunst og håndverk: Kunne sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre - Norsk: Kunne bruke digitale bilder og verktøy til å lage sammensatte tekste LOKAL LÆREPLAN 5-7 KUNST OG HÅNDVERK av skriveferdigheten er bevisst og allsidige arbeid med tegning like viktig på alle trinn. Å kunne lese i kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og om å få inspirasjon til skapende arbeid. Kompetansemål etter 7. årstrin Kunst og håndverk har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen. skriveferdigheten er bevisst og allsidig arbeid med tegning like viktig på alle trinn. Å kunne lese i kunst og håndverk dreier seg blant annet om å kunne tolke tegn og symboler og om Oppgaveforslagene er rettet mot de ulike alderstrinnene (5.-7. trinn og videregående trinn). De er utviklet på bakgrunn av gjeldende kompetansemål, fortrinnsvis i norsk, men kan også egne seg til undervisning i historie og kunst- og håndverk, gjerne i et tverrfaglig samarbeid Oppgaven bygger på kompetansemål i Kunst & håndverk etter 10.trinn. Aktuelle kompetansemål fra Religion, livssyn og etikk, Samfunnsfag og Norsk er foreslått i tilfelle man kunne tenke seg å gjøre et tverrfaglig opplegg ut av oppgaven. Oppgaven i pdf-format: Brunsame [NSVE] Read Full Post

Kunst og handverk 3. - 4. trinn..... 34 Kunst og handverk 5. - 7. trinn 5. tr 6. tr 7. tr Kompetansemål henta frå udir.no Tal og algebra skildra og nytta plassverdisystemet for desimaltal, rekna med positive og negativ FAGPLAN I KUNST OG HANDVERK FOR 4 . ÅRSTRINN, GOL SKULE KOMPETANSEMÅL FRÅ L-06 ETTER 4. ÅRSTRINN MÅL FOR TRINNET Kva skal elevane lære, kunne, mestre innanfor kompetansemålet FORSLAG TIL LITTERATUR/ METODE N benytte overlapping i arbeid med tegning og maling Lære å lage eit bilete med overlappin Kompetansemål: kunst Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptu

Kunst & håndverk 7.trinn. Publisert: 20.5.2020 . 7.trinn har jobbet med Kropp og proposjoner. Se bilder fra den flotte utstillingen! Bilder fra 7.trinns utstilling 14 Nytt fra Osloskolen Sommerskolens alternative tilbud sommeren 2020 2.6.2020 Bli med. ÅRSPLAN KUNST OG HANDVERK 5. TRINN Kompetansemål etter 7. årstrinn Visuell kommunikasjon - Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktø

Lærerbloggen: 10 nettsteder du kan bruke i kunst- og håndverk

Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse skille mellom blanding av pigmentfarger og lysfarge FAGPLAN I KUNST OG HÅNDVERK - 1. trinn Tema: Kompetansemål: Aktivitet: Ressurser: Visuell kommunikasjon uttrykke egne opplevelser gjennom tegning blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid eksperimentere med form, farge og rytme i border Tegne, male og samtale. Båd Utforske og reflektere over hvordan følelser og meninger vises i kunst, og bruke symbolikk og farge til å uttrykke følelser og meninger i egne arbeider. K&H etter 10.trinn Fordype seg i en visuell uttrykksform og/eller en håndverksteknikk, utforske muligheter gjennom praktisk skapende arbeid og presentere valg fra idé til ferdig resultat Tips til Kunst & Håndverk . Flere tips til Kunst og håndverksoppgaver på Pinterest. Picasso prosjekt. Prosjekt om Picasso som ble avsluttet med at elevene laget sitt eget malerie inspirert av Picasso . Bokmerker. Bokmerker. Treknagger. Elevene i 6.klasse har laget knagger

Kunst og håndverk kompetansemål etter 7. trinn. 4. Kompetansemål etter 7. trinn. Visuell kommunikasjon. Kompetansemål. Læringsmål 5. trinn. Læringsmål 6. trinn. Læringsmål 7. trinn. Eleven skal kunne bruke fargekontraster, forminskning og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy Mulighetenes skole - med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK, 7. TRINN. Skoleåret: 2017/2018 Faglærer: Maria Norrie Emne/ tema Tidsbruk Dette sier lokal læreplan Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Læringsmål Arbeidsmåter • Lærestoff/ kilde • Lokal forankring • Ekskursjoner o.l Kunst og håndverk - 2.trinn (alt ligger i sharepoint under ukas opplegg) Område Kompetansemål - Jeg kan Lokale mål - ukeplanmål - Jeg kan Uke Tips Arkitektur Revidert 09.08.19 Eleven skal kunne lage enkle modeller av hus i naturmaterialer. - lage enkle husmodeller av innsamlet naturmateriale eller ispinne Silkemaling og masker 7.trinn +11. Kunst &håndverk 2007/2008 +27. Kunst &håndverk 2006/2007 +117. Drevet av Moava | Lenker for lærere | Lenker for elever | Lenker for foreldre |. Kunst Og Håndverk Fra 1-7 Trinn. has 19,088 members. Denne facebookside har mange gode tips og idèer til hva dere kan gjøre i kunst og håndverk timene

Barn på flukt er et undervisningsopplegg som er egnet for elever på 5. - 7. trinn, og setter et aktuelt og brennbart tema på timeplanen. Det imøtekommer flere kompetansekrav i samfunnsfag, norsk, KRLE, matematikk og kunst og håndverk, og består av ni aktiviteter knyttet til barn på flukt og barns rettigheter Her kan du som lærer skrive en kommentar som inneholder et opplegg du har gjort med din klasse. Gjerne få med hva som fungerte bra, hvilke materialer du brukte, hva kunne blitt gjort annerledes og hvor mye tid det gikk på opplegget. Forslag til kommentar: overskrift: 2.trinn - kollasj materialer: Hva du brukte Tid: Hvorda Kompetansemål: Sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger. Setter sammen bilder og tekst som komplimenterer hverandre. Lærerens kompetanse og rolle. Kunst og håndverk: Montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom 7. Trinn - sette sammen og vurdere hvordan skrift og bilde kommuniserer og påvirker hverandre i ulike sammenhenger (Kjerneverdipakat) - lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon (Bygge modell i FLL Jr.) Kunst og håndverk . Arkitektu Kunst og håndverk er et skapende og praktisk kulturfag. Faget skal gi elevene kulturforståelse, praktiske ferdigheter og kunnskap om innovasjon og visuell kommunikasjon. Kompetansemål og vurdering 7. trinn Kompetansemål etter 7. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunn

Her kan du bla deg gjennom undervisningsopplegg, leker, pedagogiske triks og mye mer! Du kan søke etter ønsket informasjon, eller sortere etter fag, navn, forfatter, klassetrinn, stikkord eller forfatter ved å klikke på tittelen Kompetansemål: Kunst - samtale om opplevelse av hvordan kunstnere har benyttet form, lys og skygge og bruke dette i eget arbeid med bilde og skulptur. Vurdering: Forslag til innhold . Grunnleggende ferdigheter. Kjennetegn på høy måloppnåelse: Vigeland/Michelangelo. Gitte Dæhlin/Skule Vaksvik. Marcel Duchamp/Rembrandt. Nerdrum/Ingerid Dah

Årsplan for Kunst og Håndverk. 2016 -- 2017 Kunnskapsløftet 8. klassetrinn. Side 7 av 25 - Øvelse og erfaring med layout for utforming av Word dokumenter. (jf. Fagplanen i læreplanen):-- Praktisk skapende arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier Oppgavene er først og fremst ment som en førstehjelp til alle lærere som underviser i kunst og håndverk uten at de føler de har den rette kompetansen i faget. Men det er også en super idébank til alle dyktige faglærere som i en hektisk hverdag trenger kreativt påfyll Kompetansemål: Bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv, for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy. Læringsmål 6 .trinn. Læringsmål 7. trinn . Elevene skal kunne: Bruke fargekontraster for å gi illusjon av rom i bilder. Bruke forminsking for å gi illusjon av rom i bilde Kunst og håndverk 1 gir en generell innføring i områdene bilde, Pedagogikk og elevkunnskap og gir studentene teoretisk og praktisk tilnærming til spesialpedagogiske utfordringer i trinn 1-7 og 5-10 når det gjelder skolens og lærerens utfordringer med å ivareta alle elever i et mangfoldig læringsmiljø Kompetansemål: Kunst - gjøre rede for hvordan sentrale kunstnere i nasjonalromantikken, renessansen, impresjonismen og ekspresjonismen på ulike måter har satt spor etter seg. Læringsmål 5 .trinn. Læringsmål 6 .trinn . Læringsmål 7 .trinn. Eleven skal: Ha kunnskap om renessanse og impresjonism

Video: Etter 7.årstrinn KUNST OG HÅNDVERK

TRINN, 2017-2018 Strand oppvekstsente Årsplan i kunst og håndverk for 3. trinn Uke Tema Kompetansemål Læringsmål Aktivitet, metoder og læringsressurser Hele året Visuel Oppgavene er først og fremst ment som en førstehjelp til alle lærere som underviser i kunst og håndverk uten at de over hvilket trinn 3, 2018 / 0 Comments Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon bruke formelementer fra ulike kulturer i utforming av gjenstander med dekorative elementer benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider bruke symaskin og enkelt elektris

Årsplan for 1. trinn Ormestad skole - side 2 Forklaringer på forkortelser i Kunst og håndverk: VISUELL KOMMUNIKASJON- VK DESIGN - D KUNST - K ARKITEKTUR - A 1. ARBEIDSPERIODE UKE 33-36 TVERRFAGLIG TEMA: VENNSKAP FAG KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE LÆRINGSMÅL Eleven skal kunne NORSK MUNTLIG KOMMUNIKASJO Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: bygge modeller av hus i målestokk med utgangspunkt i egne arbeidstegninger montere utstillinger og andre presentasjoner i ulike typer rom beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninge Grunnleggende ferdigheter i faget kunst og håndverk; Kompetansemål etter 7.trinn; Kompetansemål etter 2.trinn. gjenkjenne kunst i skolens nærmiljø og bruke dette som utgangspunkt for egne bilder og skulpturer; samtale om bildene til ulike nasjonale,. Kompetansemål: Kunst - sammenligne bruk av teknikker og virkemidler innenfor folkekunst og kunsthåndverk i ulike kulturer ved bruk av digitale og andre kilder. Læringsmål 6 .trinn: Elevene skal kunne: Bruke digitale verktøy til å finne eksempler på ulik folkekunst og kunsthåndverk på nettet, bøker og/eller musee

Masker 7.trinn - Kunst og håndverk - Mia Nerdru

Årsplan for Kunst og Håndverk. 2016 - 2017 Kunnskapsløftet 10 klassetrinn Side 2 av 17 Periode - 1. Tidsbruk: Uke 33 - 46 Uker: 12 Timer: 36 Tema Kompetansemål i læreplan Aktiviteter/innhold Kilder / materialer Vurdering / Kommentar Trykk 2.1 Kompetansemål i faget kunst og håndverk, hentet fra kunnskapsløftet. 2.1.1 Etter 4. årstrinn. 2.1.2 Etter 7. årstrinn; 2.1.3 Etter 10. årstrinn. 3 Digitale verktøy som kan brukes i faget Kunst og Håndverk; 4 Presentasjon på hvordan man kan bruke digitale verktøy i kunst og håndverk faget. 4.1 Eksempel 1. for kunst og håndverk. Tar du masterretningen kunst- og håndverk som del av grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn, får du en fordypning som gjør deg til en ressursperson i kunst- og håndverk på små- og mellomtrinnet Tverrfaglig kunst og håndverk, samfunnsfag og norsk I dette undervisningsopplegget beskrives tilpassninger i opplegget både til 4.trinn og til 5-7.trinn. Det skal trykkes bilder motivert frem av bilder av helleristninger fra bronsealder og eldre tid. Kompetansemål i kunst og håndverk etter 4.års trinn.Kompetansemål i samfunnsfag etter 4.årstrinn.Kompetansemål i kunst og håndverk etter.

Kompetansemål etter 10

7.klasse Kunst & håndverk på Hovin skol

 1. Kompetansemål etter 7. trinn i Kunst og håndverk.Kompetansemål etter 7.årstrinn i Naturfag. Fotografere og manipulere bilder digitalt og reflektere over bruk av motiv og utsnitt.Beskrive de viktigste organene i menneskekroppen og deres funksjonerBruke digitale hjelpemidler og naturfaglig utstyr ved eksperimentelt arbeid og feltarbei
 2. Eksempelvis kunst og håndverk og naturfag; Digital dømmekraft, digital skaperkraft og programmering får mer plass i skolen, og inngår i læreplaner i flere fag allerede fra de første trinnene. Eksempelvis samfunnsfag og matematikk (algoritmisk tenkning og programmering) Det innføres kompetansemål på flere trinn
 3. e ideer er til inspirasjon for andre. torsdag 20. februar 2014. Jeg kommer da i inn på kompetansemålet etter 7. trinn
 4. Kunst og håndverk. Mine opplevelser som lærer. Meny og widgeter. Søk etter: Siste innlegg. Arkitektur på 7.trinn; Eleven skal kunne beskrive særtrekk ved bygninger i nærmiljøet og sammenligne med nasjonale og internasjonale stilretninger; Publisert 21. februar 2019 21. februar 2019 Legg igjen en kommentar til Arkitektur på 7.trinn
 5. I kunst og håndverk handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om at elevene gjennom praktisk skapende arbeid utvikler evne til å se Kompetansemål og vurdering 7. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. Læreplan i kunst og håndverk Læreplankode: KHV01-0

Kunst og håndverk 7

Hei og velkommen til inspiasjonssiden for kunst og håndverkslærere i grunnskolen! Her kan du finne opplegg til undervisningen og bruke de slik som de er, eller til inspirasjon for dine egne opplegg. Hvis du har andre forslag til opplegg må du gjerne dele de på siden som heter ideer, slik at vi får flere inspirasjoner I Kunst og håndverk malte alle elevene kosebamsen din, så nå pryder supre tegninger veggene i klasserommet. Siste time hadde vi leketime og da var det mulighet for å leke med bamsene. Her ble det lekt alt fra familie og butikk til at bamsene fikk være med på ulike konkurranser eller lære ulike triks som salto og piruetter Kunst og håndverk 2; Emne 1: Design og arkitektur (1.-7. trinn) - Studieemner - UiS Hopp til innhold Hopp til meny Hopp til hovedinnhold Universitetet i Stavange Kunst og håndverk er et allmenndannende fag, der kunnskap bygges gjennom praktisk estetisk skapende handling og kritisk refleksjon. Faget er forankret i menneskets skapende arbeid med visuell og materiell kultur. Faglig og fagdidaktisk refleksjonsevne utvikles i møtet mellom eget skapende arbeid, grunnskolens praksis og teoretiske kunnskaper og referanser

Moava.org : Undervisningsoppleg

Kompetansemål: Eleven skal kunne lage tegneserier og redegjøre for sammenhenger mellom tegneserier og film. Samtale om hvordan tegneserie og film bygges opp med spenningskurve Sammenlikne og gjøre rede for filmskaperen og tegneserietegnerens arbeid med bilder fra idé til ferdig produkt Bruke tekst, figurer, bildeutsnitt, perspektiv, nærbilde, oversiktsbilde, bobler og språk som. Kunst og handverk, grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn. Velger du kunst og håndverk som fag, åpner dette mange muligheter. Du vil få jobbe med varierte fysiske materialer i våre verksteder, og med noen digitale verktøy Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst- og håndverksfaget og introduserer studenten til grunnleggende digitale ferdigheter som er relevant for undervisning i faget i grunnskolen

Tegnekurs på 7. trinn - Kunst og håndverk Vestli skol

 1. Kompetansemål: Lage enkle Kunst og håndverk Vestli skole Bruke enkle, hensiktsmessige håndverktøy i arbeid med leire, tekstil, skinn og tre . trinn startet sin skulpturperiode ute i skolegården, vi skulle jobbe med treverk og siden skolen er i brakker fortiden er sløydsalen ute i det fri
 2. Grunnleggende ferdigheter i faget kunst og håndverk; Kompetansemål etter 7.trinn; Sammenligner man europeisk kunst og islamsk kunst er det en del forskjeller. Det er spesielt lett å se det i kirkekunsten. Det første man merker er kanskje mangelen på bilder
 3. ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. - 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011 - 2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Ingen spesifikke læreverk Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet - 2006 og vektlegger hva elevene skal ha tilegnet seg etter 7. trinn.
 4. DE TO SISTE UTEDAGENE HAR VI JOBBET MED KUNST OG HÅNDVERK PÅ UTEDAGENE. ELEVENE HAR LAGET KUNSTVERK AV MATERIALE DE FANT I SKOGEN. KVISTER, KONGLER, BARNÅLER OG STEINER KAN BRUKES TIL MYE FINT
 5. Leseplanlegging i kunst og håndverk. Elevene leser i de fleste fag, men kanskje sjelden i kunst og håndverk. Her arbeides det praktisk, og mange elever liker faget godt. Kan vi utnytte denne positiviteten også når vi leser for å konstruere kunnskap i faget? Av Aud Ellen Brevik, Aronsløkka skole
 6. Grunnleggende ferdigheter i faget kunst og håndverk; Kompetansemål etter 7.trinn; Kompetansemål etter 10.trinn. sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst
 7. Velg trinn og fag for å vise kompetansemål. Friluftsliv i skolen Norsk friluftsliv Nedre Slottsgt. 25 0157 Oslo. Tlf 23 31 09 80. post@norskfriluftsliv.no. Følg oss på. Personvern og informasjonskapsler.

1.-2. trinn, 5.-7. trinn og 8.-10. trinn. Undervisningsopplegg barnetrinn 1-2 barnetrinn 3-4 kunst og håndverk matematikk naturfag Vannraketten. Forsøk og praktisk arbeid barnetrinn 5-7 fysikk 1 Vi lager. Kunst og håndverk LK06. Kompetansemål etter 7. trinn Trinn Hva skal eleven kunne Oppgaver. Visuell kommunikasjon • bruke fargekontraster, forminsking og. sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder. både med og uten digitale verktøy • benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enke Kunst og håndverk - etter 10. årstrinn Denne bloggen har hovedfokus på todimensjonal kunst og visuell kommunikasjon. Hovedområdene i kunst og håndverk må likevel ses i sammenheng, og flere av oppgavene i bloggen kan man jobbe med tverrfaglig. Dette er særlig aktuelt for arbeid med illustrasjon, spill, film og foto. De grunnleggende ferdighetene i kunst og I kunst og håndverk forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om eget og andres arbeid. Å kunne uttrykke seg skriftlig i kunst og håndverk, bl.a. ved hjelp av tegn og symboler. Å kunne lese i kunst og håndverk, bl. a. å kunne tolke tegn og symboler, lese og forstå ulike tekstuttrykk

Video: Arkitektur på 7.trinn - Kunst og håndverk

Høring - læreplaner i kunst og håndverk og duodji - Udi

Kunst og håndverk Vestli skole Veksle sidelinjen. juli 11, 2019. 7. trinn har jobbet med grafikk og linoleumstrykk. Kompetansemål: horisontale og vertikale retninger i enkle komposisjoner for å gi illusjon av ro og bevegelse. PP linotrykk. På 7. trinn har vi jobbet med tegning og grafikk Forord L Æ R I N G I F R L U F T Friluftsrådenes Landsforbund (FL) ga i 2000 ut idépermen «Læring i friluft» for 1.-7. trinn med bidrag fra Oslo og Omland Friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd, Friluftsrådet Vest og Salten Friluftsråd 1-7 trinn Tema: Bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Kompetansemål: Kunst og håndverk. Kjerneelementer: Håndtverksferdigheter, kunst- og designprosesser. undersøke materialene i ulike gjenstander og vurdere funksjon, holdbarhet og muligheter for reparasjon og gjenbruk. Naturfag

4.-7. trinn. I SMART lar vi Smart er forankret i overordnet del av læreplanverket og dekker flere kompetansemål i norsk, samfunnsfag, naturfag samt kunst og håndverk. Oppgavene gir elevene stort rom til å reflektere over egen læring, samt å utforske og drøfte bærekraftige løsninger på nye og eksisterende problemer Tverrfaglig opplegg med kunst og håndverk, samfunnsfag og norsk I dette undervisningsopplegget er kunstners bruk av troll og mytefigurer funnet i tradisjonell billedkunst brukt som motivasjonskilde til å skape ny kunst ved hjelp av moderne teknikker og fotoredigeringsprogram. Kompetansemål i kunst og håndverk etter 7.trinn.Kompetanse mål samfunnsfag etter 7. trinn 6 og 7 trinn fikk i oppgave å tegne blomster og trær og ting i området rundt skolen. å bygge symmetriske motiver og mønstre er en del av ferdighetene i faget Kunst og håndverk. Vi fikk jobbe med Lego på mattedagen og jobbet i grupper på tvers av trinnene, fra 1 til 7 Årsplan Kunst og håndverk 7.trinn 2018-2019 Årsplan i norsk 7. trinn 2018-2019 Årsplan kroppsøving 7.trinn 2018-201 Kompetansemål i kunst og håndverk, 10. trinn, Arkitektur; tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv; samtale om arkitekttegninger og digitale presentasjoner av byggeprosjekter, vurdere tilpasning til omgivelsene og skissere ulike løsninger; vurdere funksjonell innredning av rom, stil og smak og visualisere egne løsninge

Kunst-Skaplig talt

Masker 5.trinn - Kunst og håndverk - Mia Nerdru

 1. sking og sentralperspektiv for å gi illusjon av rom i bilder både med og uten digitale verktøy benytte kontraster mellom diagonale, horisontale og vertikale retninger i enkel komposisjon for å gi illusjon av ro og bevegelse skille mellom blanding a
 2. Grunnleggende ferdigheter i faget kunst og håndverk; Kompetansemål etter 7.trinn; Kompetansemål etter 4.trinn. Kompetansemål
 3. ! Eg ønskjer å laga ein idèbank for for

Stop motion er en animasjonsteknikk der ett og ett fotografi blir satt sammen til å bli en film. Oppgavebeskrivelse Dere skal jobbe i par, fordelt av lærer. Dere skal lage en stop motion animasjon. Animasjonen skal ha et tema, fortelle en historie. Det kan godt være abstrakt, men det skal være en tydelig tråd gjennom filmen Kunst og håndverk på Topunktsperspektiv 27 Nov. De siste fire ukene har elevene på 8. trinn jobbet med topunktsperspektiv. Forrige oppgave var å designe et hotellrom. Nå har elevene tegnet gulv, to vegger og interiør i hotellrommet i topunktsperspektiv. Kompetansemål: Tegne hus og rom ved hjelp av topunktsperspektiv. Etter 10. årstrinn Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram tegne bildemanus, redigere og manipulere enkle digitale opptak og vurdere bruk av egne virkemidler vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame

Kunst og håndverk, årsstudium - Høgskolen i Østfol

 1. Læreplanene har kompetansemålene som angir hva elevene skal kunne etter endt opplæring på ulike trinn. Det er kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. trinn. Ettersom det er metodefrihet i hjemmeundervisningen er det kompetansemålene som er viktig å forholde seg til og det viktigeste er at de blir nådd over tid, ikke akkurat på rette klassetrinnet
 2. Etter 2. årstrinn Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne uttrykke egne opplevelser gjennom tegning blande og bruke primærfarger i eget skapende arbeid eksperimentere med form, farge og rytme i border Design Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lage enkle gjenstander og former i papir og tekstil gjennom å rive
 3. Kunst og handverk i framtidsskulen er eit vidareutdanningsstudie for grunnskulelærarar på 1.-10. trinn. Studiet skal utvikle studenten som utøvar og formidlar av skulefaget Kunst og handverk, og har som mål å gje konkret og praksisnært læringsutbytte. Utvikling av kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere står sentralt
 4. Oppgave til 10. klasse med utgangspunkt i Street Art: AVTRYKK Introduksjon til GIMP: GIMP_avtrykk Arbeid med sjablonger: SJABLONG_avtrykk Lime trykket inn i en bakgrunn: VISUELL_SKISSE_avtrykk Vurderingsskjema til elevene: AVTRYKK_vurderingsskjema Eksempel på besvarelse: rapport; street art og omtale av street art: street art; hatet, elsket og forbudt Skrevet av Sigurd Log Røren i 10C
 5. kompetansemål etter 2., 4. og 7. trinn i fagene norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst & håndverk og musikk. Fagene KRLE, kroppsøving, mat & helse og samfunnsfag har kompetansemål etter 4. og 7. trinn. I kompetansemålene i læreplanene for fag er mål for fem grunnleggende ferdigheter integrert på det enkelte fags premisser. D
 6. Kompetansemål Etter 7. Trinn : Naturfag : Forskerspiren Formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
Eksamensoppgave høst 2015 | frklenkaKunst og håndverk – Mine opplevelser som lærerArkitektur | Kunst og håndverk på Skullerud skole
 • Jüterbog altes lager panzer.
 • Sno læreplan.
 • Gantt skjema mal.
 • Bali.
 • Shopping i turkiet.
 • Morkie hund.
 • Lurche.
 • Avis e.
 • Naturlig vin falchenberg & nærlie.
 • Servietter jul.
 • Kieler förde 2018.
 • Eksempel pressemelding.
 • Ytringsfrihet lovdata.
 • Hippokratischer eid lateinischer text.
 • Charlotte prinz stipendium 2018.
 • Frelsesarmeen ledig stilling.
 • Tilskrevne roller.
 • Fakta om elektrofag.
 • Susan sarandon freund.
 • Caity lotz instagram.
 • Hva er pancetta.
 • Todesfälle impfung statistik.
 • Impedans betydning.
 • Skiverleih winterberg brinkmann.
 • Warcraft 3 wikipedia.
 • Norspan plaster og bilkjøring.
 • De urørlige karakterer.
 • Trisha yearwood how do i live.
 • Nasa mars pictures.
 • Polarmeer jennifer rostock lyrics.
 • Siri wiberg horjen høyde.
 • Office pakken pris.
 • When will thor ragnarok be released on dvd.
 • Invasjon av norge.
 • Skeidar puter.
 • Hotell köpenhamn spa.
 • Barcelona rock fest.
 • Swarovski el 8x32 wb test.
 • Cailler nestle.
 • Freddy wr up norge.
 • Numeros de whatsapp facebook.