Home

Videreutdanning lærer matematikk

Videreutdanning for lærere utdanning

Lærere kan ta videreutdanning i fag som for eksempel norsk, musikk, pedagogikk og rådgivning Studiet gir solid fagkompetanse for å kunne undervise matematikk i ungdomsskolen og i videregående skole, og passer dermed for lærere som ønsker videreutdanning i matematikk. Studiet gir også et godt grunnlag for videre studier i matematikk og statistikk eller andre studier som krever en solid bakgrunn i matematiske fag

Matematikk 2 fjernundervisning (1.-7. trinn) Studiet er nettbasert uten samlinger. Studietilbudet inngår i utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning. Studiet passer for deg som har det gamle grunnkurset i lærerutdanningen på enten 15 eller 30 studiepoeng Videreutdanningsstudium på 30 studiepoeng for lærere på ungdomstrinnet og på videregående skole som ønsker videreutdanning med stor vekt på matematikkfaglig fordypning. Sammen med Matematikk 2, 8.-13. trinn gir Matematikk 1, 8.-13. trinn et godt grunnlag for å kunne undervise matematikk både på ungdomstrinnet og på videregående skole, inkludert programfagene R1/R2 og S1/S2 Matematikk 1 (1.-7. trinn) - Videreutdanning for lærere Lærere i barneskolen som har mindre enn 30 studiepoeng matematikk i grunnutdanningen sin, og som er tilsatt i skolen i studieperioden. Undervisningsform. Studiet er nettbasert med tre samlinger hvert semester, maksimalt 8 dager per semester

Matematikk 1 er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor den nasjonale videreutdanningsordningen Kompetanse for kvalitet, som administreres av Utdanningsdirektoratet.. Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet.Søknadsfristen gikk ut 1. mars, og alle som har fått godkjent plass via Utdanningsdirektoratet blir nå kontaktet direkte av UiB for formell registrering hos oss Matematikk - Videreutdanning for lærere Statens finansieringsandel i vikarordningen er høyere for studier i matematikk, naturfag, fysikk og kjemi enn i andre fag. Det betyr at det er ekstra gunstig for skoleeier å prioritere realfag. Regning som grunnleggende ferdighet regnes ikke som matematikk Studiet er nettbasert uten samlinger. Studietilbudet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning. Studiet tilsvarer Matematikk 1, 30 sp, i Grunnskolelærerutdanning for trinn 5.-10 (GLU) og grunnkurs i matematikk, 30 sp fra Allmennlærerutdanning (ALU) Ved Universitetet i Bergen kan du ta kurs og videreutdanning på deltid. Noen kurs er rene nettstudier, andre kurs består av studiesamlinger ved UiB. Vil du vite mer? Kontakt UiB Videre på tlf 55 58 20 40, e-post: videre@uib.n Du kan bli lærer ved å følge flere ulike utdanningsløp. Les mer om de ulike utdanningene og få oversikt over hvilke læresteder som tilbyr de ulike utdanningene: Grunnskolelærer, 1.-7. trin

DELTA - Videreutdanning i matematikk for lærere - NTN

Lærerspesialist i matematikk (8. - 13. trinn) - Videreutdanning for lærere Studiet er et tilbud til lærere på 8.-13. trinn som ønsker en faglig karriere knyttet til matematikkundervisning ved egen skole. For 11.-13. trinn er tilbudet rettet mot lærere som har hovedtyngden av sin undervisning på programmet Studiespesialisering Matematikk 2 To matematikkurs à 15 studiepoeng (MAT611 og MAT612) rettet mot lærere på trinn 8.-13. Disse kursene kan tas som påbygging til Matematikk 1 (eller annen lignende bakgrunn). Underviser du i videregående skole og vil fordype deg i matematikkfaget eller mangler studiepoeng, er dette et passende tilbud for deg Ordningen «Kompetanse for kvalitet» er en strategi for å gi lærere i skolen videreutdanning. Målgruppen er alle lærere i offentlige og private skoler, For studietilbud innen matematikk og naturfag, dekker staten 75 % av vikarkostnadene. Lærers andel er 25 %, som er bruk av egen tid Matematikk 1 fjernundervisning (1.-7. trinn) MOOC. Studiet er 100% nettbasert uten samlinger, men det legges opp til noe gruppearbeid og diskusjon over nett. Studiet tilsvarer Matematikk 1, 30 sp, i Grunnskolelærerutdanning for trinn 1.-7 (GLU) og grunnkurs i matematikk, 30 sp fra Allmennlærerutdanning (ALU) Dette studiet er fortrinnsvis beregnet på deg som underviser eller ønsker å undervise i matematikk, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget. Målet med studiet er å utvikle trygge og handlekraftige matematikklærere for de øverste trinnene i grunnskolen. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den nasjonale satsningen Kompetanse for kvalitet

Matematikk 2 (1.-7. trinn) - Universitetet i Agde

 1. Bli student ved UiT Norges arktiske universitet. Et av Norges breddeuniversiteter, med studietilbud på ti steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Mo i Rana, Bodø, Bardufoss og Svalbar
 2. istreres av Utdanningsdirektoratet. Hovedopptaket går via skoleeier og Utdanningsdirektoratet. Søknadsfristen gikk ut 1. mars, og alle som har fått godkjent plass via Utdanningsdirektoratet blir nå kontaktet direkte av UiB for formell registrering hos oss
 3. Kompetanse for kvalitet. Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring, og ruste dem for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet
 4. Matematikk 2 fjernundervisning (5.-10. trinn) Studiet er nettbasert uten samlinger. Studietilbudet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning
 5. Videreutdanning for lærere (Kompetanse for kvalitet) Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning for lærere. Målgruppe. Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise i, matematikk på 5
 6. Videreutdanning for deg som er lærer eller barnehagelærer Høgskolen i Østfold tilbyr en rekke spennende videreutdanningstilbud i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, skreddersydd for nettopp deg som er barnehagelærer, lærere i grunnskolen eller i VGS
 7. Studietilbud. Søknadsperioden for studieåret 2020/2021 er nå stengt. Søknadsfristen var 1. mars

Hvilke matematikkemner bør jeg ta hvis jeg vil bli lærer? For å bli matematikklærer i ungdomsskole eller videregående skole, må du skaffe deg minst 60 studiepoeng relevant utdanning innen matematikk. Matematisk institutt anbefaler følgende emner for studenter som tar sin utdanning ved UiB: Videregående skole Vi tilbyr nettstudier for deg som ønsker å bli barnehagelærer, lærer eller du som allerede er lærer og vil ta en videreutdanning Stipend for minoritetsspråklige lærere. Videreutdanning for skoleledere. Andre kompetansetilbud. Fagskole - barnehageansatte. Fagskoleutdanning i oppvekstfag for barnehageansatte er en videreutdanning for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter med minimum fem års erfaring fra arbeid med barn Master i IT og ledelse Kompetanse for kvalitet: Naturfag 2 Brukerkurs i strålevern - offshore Brukerkurs i strålevern - radioaktive kilder Geofag i skolen Skolelaboratoriet for biologi Grunnleggende kjemi i naturfag Organisk kjemi i naturfag. Matematikk 1 for 1. -7.trinn forutsetter ikke studiepoeng i matematikk fra før. Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring

Matematikk 1 (8.-13. trinn) - Videreutdanning for lærere ..

Matematikk 1 (1.-7. trinn) - Videreutdanning for lærere - NTN

 1. Vær oppmerksom på at søknader til tilbud i regning som grunnleggende ferdighet ikke finansieres med samme sats som for videreutdanning i matematikk. Lærere som deltar i vikarordningen og tar 30 studiepoeng, skal totalt frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av full stilling
 2. Studentene skal utvikle faglig kompetanse, viktige begreper og metoder i matematikk med fokus på grunnskolens øverste trinn. Aktivitetene er lagt opp til læring av matematikk og matematikkdidaktikk på en måte som bidrar til å utvikle egen undervisning. Studiet er for deg som allerede har 30 studiepoeng i faget. Videreutdanningen tilbys på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, innenfor den.
 3. Matematikk 2 5. - 10. trinn er et påbyggingsstudium i matematikk og matematikkdidaktikk på 5. - 10. trinn, og tilbys studenter i grunnskolelærerutdanningen og lærere som ønsker videreutdanning. Studiet kan i også inngå som del av matematikk valgfag i grunnskolelærerutdanningen og i allmennlærerutdanningen
Valgfag for grunnskolelærer 1

Matematikk 1, 8.-13. trinn Etter- og videreutdanning ..

Med så mange lærere i kø for å ta videreutdanning er det liten grunn til å tro at andre fag enn norsk, matematikk og engelsk vil bli prioritert mer enn i dag. Øvrige fag er under press, og Utdanningsforbundet vil derfor fortsette å arbeide for å ivareta bredden i fag i videre arbeid med strategien På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på 1-7. trinn. Matematikk 1 (1.-7. trinn) - Kompetanse for kvalitet - Etter- og videreutdanning for lærere i barnehage og skole - Ui I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og regning. Studiet gir lærere på 1-4. trinn forskningsbasert kunnskap og erfaring med begynneropplæring og tidlig innsats

Matematikk - Videreutdanning for lærere - NTN

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet UiT har to videreutdanninger for lærere som er MOOC-inspirert: Matematikk 2 for 5-10 trinn og Tysk 1 for 5-10 trinn; Wiseflow er UiTs elektroniske verktøy for eksamensinnlevering. 2 Opptak og dokumentasjon. For å få opptak til en videreutdanning ved UiT må du søke elektronisk innen en satt frist på en gitt nettside

Lærerspesialistutdanning i matematikk er et videreutdanningstilbud for matematikklærere som ønsker å styrke sin faglige karrierevei som lærer. Målet er at læreren gjennom studiet skal utvikle sine kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk, og sin kompetanse i ledelse og veiledning av kolleger knyttet til utvikling av skolens matematikkundervisning Videreutdanning Kompetansepakker ligger det ingen sentrale føringer for. Dette må derfor skoleeier og lærere (arbeidsgiver og arbeidstaker) avtale selv. I vikarordningen er det statlige tilskuddet til skoleeier for 30 studiepoeng i matematikk og naturfag 255 000 kr og 204 000 kr i andre fag Sentralt i studiet er en utforskende tilnærming til matematikkfaget, med vekt på problemløsning, bruk av realistiske kontekster i undervisningen, og matematiske samtaler i et læringsfelleskap. Studiet er aktuelt for alle lærere som gjennomført Matematikk 1 (Kompetanse for kvalitet), eller tilsvarende, i sin tidligere utdanning

Matematikk 1 (5.-10. trinn) - Universitetet i Agde

Matematikk, engelsk, norsk, samisk og tegnspråk er prioritert, og det er satt av egne midler til lærere som søker om videreutdanning i praktiske og estetiske fag. I tillegg finnes det tilbud i alle andre undervisningsfag, lese- og skriveopplæring med mer. Totalt bruker regjeringen over 1,2 milliard kroner på videreutdanning for lærere i 2016 Studiet Matematikk 1 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som arbeider med - eller som vil arbeide med faget matematikk og som har mindre enn 30 studiepoeng i grunnutdanninga Matematikk 2 (5.-10. trinn) Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstrinnet, men vil også være aktuelt for lærere i mellomtrinnet som ønsker en faglig fordypning i faget Du kan fordype deg i for eksempel statistikk, datasikkerhet, algebra, kryptografi, tallteori eller komplekse analyser. Du kan også studere samspillet mellom matematikk og andre fag som fysikk, økonomi eller medisin

Etter- og videreutdanning Universitetet i Berge

 1. I denne strategien for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025, legges rammene for den nasjonale satsingen som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet
 2. Videreutdanning - Matematikk 1 for 1.-7. trinn (kompetanse for kvalitet) Studiestart for nye studenter høst 2020 - Videreutdanning i Matematikk 1, 1.-7. trinn (Kompetanse for kvalitet) Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium
 3. istrasjon og økonomi. Fleksible utdanninger
 4. dre enn 30 studiepoeng i grunnutdanninga. Tilbudet er også meget aktuelt for lærere som har matematikk i utdanningen, og ønsker en faglig oppdatering. Studiet gir et teoretisk grunnlag for god undervisning i matematikk

Studentene arbeider med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på mellom- og ungdomstrinn. Dette er en videreutdanning for deg som er lærer på mellomtrinnet eller ungdomstrinnet og som ønsker fordypning i matematikk. Utenlandsopphold. Ikke aktuelt Samlinger. Etter- og videreutdanning for lærere og barnehagelærere. Universitetet i Stavanger har en rekke tilbud til deg som er barnehagelærer eller lærer, og som ønsker å utdanne deg videre. Del artikkel: I menyen til venstre kan du lese mer om våre etter- og videreutdanningstilbud for lærere i skole og barnehage

Lærerutdanning utdanning

Lærerspesialist i matematikk (8

I matematikk 2-studiet vil det matematikkfaglige arbeidet omfatte blant annet tallære, geometri, sannsynlighet, algebraisk tenkning, Kompetanse for kvalitet er en satsing på videreutdanning for lærere og skoleledere som skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring Matematikk 1 for lærere 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på barnetrinnet.Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for at du skal kunne tilegne deg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendig for å bli en dyktig lærer i matematikk

også gjelde for lærere som tar videreutdanning gjennom ordinære studietilbud som ikke er opprettet spesielt for strategien. Det er viktig at universiteter og høyskoler samlet sett opprettholder tilbud om videreutdanning i alle fag. Tilbud om videreutdanning i andre fag/områder enn engelsk, norsk og matematikk vil også bli prioritert Studiet kan inngå i bachelorprogram i matematikk, statistikk eller andre realfag. Det kan også inngå i sivilingeniørstudiet i industriell matematikk, femårig lærerutdanning og enkelte andre program. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac., og det vil derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program dersom du vet at du vil ta en grad MATEMATIKK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP: Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning MATEMATIKK 1, 5.-10. TRINN - 30 SP: Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning MATEMATIKK 1P: Matematikk og naturfag vgs-privatis Mange lærere har også opplevd å få avslag på sin søknad om videreutdanning flere ganger. For studieåret 2018/19 kom det inn 10.147 søknader, av disse fikk 7207 tilbud om plass. Utdanningsdirektoratet innvilget alle søknader fra lærere som ønsket videreutdanning i de prioriterte fagene matematikk, norsk og engelsk Videreutdanning i matematikk har som mål å gi lærere en solid faglig bakgrunn og trygghet i matematikk og matematikkdidaktikk. Studiet er bygd opp av matematikkemner som gir både en breddekompetanse for å dekke alle emner fra læreplanene i norsk skole, men også en faglig fordypning innenfor enkelte fagområder

Matematikk 1-MOOC er dermed den største videreutdanningssatsingen for lærere. Et slikt initiativ kan ha stor betydning for samfunnet når vi vet at norske elever er gjennomsnittlige i matematikk og at faglæreres kompetanse er sentrale for elevers prestasjoner. Stort behov for videreutdanning Matematikk 1.3, Matematikk på 6.-10. trinn. 10 studiepoeng. Undervisning uke 18, 20, 21 (22) Søkere til videreutdanning innenfor lærer- og barnehagelærerutdanning må være i pedagogisk arbeid, primært i en steinerskole eller en steinerbarnehage

Matematikk er det faget der foreldrenes utdanningsbakgrunn har mest å si for hvilken karakter du får, da er det bra at så mange lærere får videreutdanning i nettopp dette faget, sier 1.nestleder i utdannings- og forskningskomiteen Kent Gudmundsen fra Høyre rett til relevant (studiepoenggivende) videreutdanning minst hvert femte år. lærere som må undervise i fag der de mangler fordypning må få rett til tilbud om nødvendig videreutdanning innen ett år. Norsk Lektorlag mener kompetansereformen for arbeidslivet også må omfatte lektorer og lærere

Matematikk 1-MOOC er en videreutdanning basert på en MOOC-modell. Det vil si at studiet er 100 % nettbasert og har mange deltakende lærere fra hele landet. Studiet gir 30 studiepoeng ved bestått eksamen, og inngår i Utdanningsdirektoratet sin satsing på videreutdanning.- Også elevene lærer seg å tenke prosess, som resultat av mitt studie Her finner du alt av informasjon om utdanning innen VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 161 relaterte studier til utdanningen VIDEREUTDANNING FOR LÆRERE (videre- og etterutdanning)

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IKT FOR LÆRERE - 30 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 161 relaterte studier til utdanningen IKT FOR LÆRERE - 30 SP (videre- og etterutdanning) NIFU Arbeidsnotat 2014:18. I notatet presenteres resultatene fra Deltakerundersøkelsen 2014 for de som tok videreutdanning i Matematikk 1 og 2. Det kommer som et tillegg til hovedrapporten som presenterer resultater for deltakere på alle videreutdanningskurs. Hensikten er å undersøke hvordan de som har tatt videreutdanning i matematikk 1 og 2, har opplevd studiet de har fulgt, hvilket. S874O-KK Matematikk 1: 1.-7. trinn. geometri, måling, statistikk og sannsynlighet videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell. IKT for lærere (30 studiepoeng) Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår. Informasjonsteknologi, årsstudium

Videreutdanning for lærere Matematisk institutt

Lærere som har Matematikk 1 - 5 vekttall (15 stp) - etter rammeplan fra 1994 kan utvide utdanningen med 15 nye studiepoeng ved å ta modul 2 etter ny ordning. Studiet er også aktuelt for lærere i videregående opplæring som ønsker å bygge opp formell kompetanse i faget, og for førskolelærere som ønsker videreutdanning for å kunne undervise i skolen Videreutdanning for lærere i 2019/2020 «Kompetanse for kvalitet». I 2019/2020 kan vi tilby 80 studieplasser til 30 studiepoeng i videreutdanning for lærere i tillegg til studieplasser på naturfag og matematikk. Bergen kommune vil også i år prioritere fag som har fått økt kompetansekrav. Blan Flere velger matematikk. I år får til sammen 4076 lærere tilbud om videreutdanning i matematikk, norsk og engelsk. Flere får tilbud om videreutdanning i matematikk i år enn i fjor. Hele 1646 lærere får tilbud om studieplass i matematikk. - Vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevens læring Fra høsten 2018 er det mange nye skoler som tilbyr programfaget Programmering og modellering X i videregående skole. Vi tilbyr etterutdanning for deg som skal undervise dette faget, og for deg som bare kunne tenke deg å lære mer om hvordan naturvitenskapelig programmering kan bidra til å styrke fagopplæringen i kjemi, fysikk, biologi og matematikk i videregående skole antall søkere økt med hele 6000 lærere på fem år. Figur 1: Økning i antall lærer som søker videreutdanning (Regjeringen, 2016) I matematikk har hele 2800 lærere søkt, noe som gjør det til det faget med flest søkere. Tilbakemeldingene er gode, og ifølge regjeringen gir dette bedre lærere og elever som få

Håvard Tjora: Man kommer ikke tettere på mennesker enn som

Lærere fornøyde med videreutdanning i matematikk Pressemelding • sep 21, 2017 10:21 CEST Regjeringen har som mål å styrke matematikkunnskapene til lærerne i grunnskolen Utdanningsforbundet støtter regjeringens ambisjoner om høy kompetanse i skolen, og vi støtter krav til kompetanse. Vi støttet imidlertid ikke lovendringen fra 1. august 2015, hvor krav til kompetanse for undervisning førte til at rundt 33.000 lærere (GSI-tall) utdannet før 1. januar 2014, ikke lenger var kvalifiserte for å undervise i norsk, samisk, norsk tegnspråk, matematikk og engelsk I 2020/2021 kan Bergen kommune tilby 80 studieplasser til 30 studiepoeng i videreutdanning for lærere i tillegg til studieplasser på naturfag og matematikk. Bergen kommune vil også i år prioritere fag som har fått økt kompetansekrav. Blant prioriterte fag og områder i henhold til kvalitetsmeldingen i Bergen kommune, og i henhol 11.296 lærere har ifølge Kunnskapsdepartementet søkt om videreutdanning før fristen gikk ut 1. mars. Det er 16 flere enn i fjor. Flere av dem trenger mer utdanning for å kunne fortsatte som godkjente lærere etter 2025. Regjeringen har satt av 1,54 milliarder kroner til videreutdanning for lærere i år

Kompetanse for kvalitet - Høgskulen på Vestlande

Matematikk 1 (1.-7. trinn) - Universitetet i Agde

Videreutdanning i utviklingshemning og aldringBachelor i innovasjon og entreprenørskap - Universitetet i

Skoleelever trenger lærere med ulik bakgrunn og historie, som kan skjønne elevenes ulike forutsetninger. Lærere som husker hvordan det var å være skoleelev, og som forstår. Som grunnskolelærer er din relasjon til elevene viktig. Du er både en rollemodell, motivator og kunnskapsformidler. Da er det viktig at du har kunnskap om barn og unges utvikling og læring Matematisk institutt tilbyr samlingsbasert deltidsutdanning for lærere som ønsker Videreutdanning i matematikk for lærere on Vimeo Joi Kjersti S. Bækkedal har mastergrad i biologi med videreutdanning i Praktisk Pedagogisk Utdanning, IKT for lærere og matematikk. Kjersti har 5 års erfaring fra undervisning i ungdomsskolen og underviser i fagene naturfag, matematikk og teknologi i praksis Den enkelte skole og skoleeier har ansvar for at kunnskapsdeling skal gjennomføresnår lærere tar videreutdanning. I en studie undersøkes hvordan lærere som deltar i videreutdanning i engelsk og matematikk, opplever at kunnskapsdeling med kolleger har påvirket deres kunnskaultur. Resultatene viser at lærerne og skolelederne har begrenset erfaring med slik kunnskapsdeling, men at denne. Over 11.000 lærere har søkt om videreutdanning i år. Men fortsatt er det mange lærere som trenger mer utdanning for å kunne fortsette i yrket Fullført 60 studiepoeng fra Matematikk DELTA, sammen med godkjent lærerutdanning, kvalifiserer til undervisningskompetanse i matematikk på trinnene 8-13. Mer om Matematikk DELTA Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier

 • Wie groß ist eine kuh.
 • Djibouti kart.
 • Argumenter for niqab.
 • Hocus pocus 2 film.
 • Eng1002.
 • Stær på øyet.
 • Det kongelige palasset i phnom penh.
 • Kanonisere.
 • Ssb no arbeidskraft.
 • Cecilie caroline waade psykolog.
 • Amoxicillin dosierung.
 • Musa göttingen.
 • Neues aus merzig traueranzeigen.
 • Trucksertifikat klasser.
 • Hotel schiederhof wiesenfelden.
 • Parfymonline.se flashback.
 • Kindergeburtstag dortmund.
 • Toppakning pris bmw.
 • Spielkreis salzgitter.
 • Lotus temple new delhi.
 • Dyrke daddelpalme i norge.
 • Brann og eksplosjonsvernloven.
 • Glückwünsche zum geburtstag frau.
 • Alpentherme ehrenberg wassertemperatur.
 • Friseur gießen günstig.
 • Leilighet til salgs aker brygge.
 • Aftenposten historie.
 • New balance japan.
 • Epimysium.
 • Svea finans inkasso kontakt.
 • What is mercury used for.
 • Oslo bussterminal rykkinn.
 • Meghan grey's anatomy.
 • Mutter kind yoga urlaub.
 • Mercedes s coupe amg.
 • Mountainbike empfehlung.
 • Gasthof schepers dinslaken speisekarte.
 • Ke a.
 • Ennepetal büttenberg wohnung kaufen.
 • Tanzschule kaiserslautern zöller.
 • Car horn.