Home

Hvordan føre regnskap forening

Regnskap i foreninger, klubber og lag - Regnskap

Før regnskapet selv - hva må man kunne? Visma Blog

De aller fleste som driver bedrift må føre et regnskap. Regnskapet danner grunnlaget for de fleste lovpålagte oppgaver som du skal levere til myndighetene. Det er derfor viktig å ha gode rutiner helt fra starten av. Et ajourholdt regnskap er også et av dine viktigste styringsverktøy Hvordan føre regnskap selv? Som nyoppstartet grunder har du sikkert lyst til å kutte ned kostnadene til et minimum. Inntektene som du før fikk fast hver måned i din gamle jobb er byttet ut med sterkt variable innbetalinger alt etter hvor mye du selger (og hvor flinke dine kunder er til å betale i tide) 4.2.3 Regnskap for foreninger som ikke er pliktige til å følge Slik kan en være føre var slike situasjoner, tralleddet, ikke hvordan kontingenten er innbetalt, se forskriftens § 26. Ved lokal kontingentinnbetaling (altså direkte betaling til e Mye av det å føre regnskap handler om jus - lover og regler for hva og hvordan ulike faktorer skal føres. Blir en etterlignet, så vil de fleste som fører regnskap selv få svi. Å skrive faktura i excel, word eller andre frie tekstprogrammer, er ikke lov Regnskapet for 2017 er ikke ferdig før årsresultatet er overført til egenkapitalen Dropper du å overføre resultatet, kommer du til å merke det! Du får differanse i inngående balanse i 2018-regnskapet. Les me

Jeg har ført eget regnskap for mitt enkeltpersonforetak (butikk) i fire måneder nå. Jeg synes programmet er oversiktlig, greit og enkelt å forstå. Veldig god oppfølging fra brukerstøtte dersom jeg står fast. Det setter jeg stor pris på for det lærer jeg mye av. Har også startet med fakturadelen Hvordan føre budsjett og sette opp regnskap? Viktig 1: To ansvarlige. For å unngå problemer må dere ha en person i lokallaget som har ansvar for økonomien, og som sammen med kontaktperson/leder disponerer kontoen deres, samler inn kvitteringer og fører regnskap Hvordan begynner du? Grunnleggende regnskapsprinsipper. Første steg for å føre sitt eget regnskap er å sette seg inn i de grunnleggende regnskapsprinsipper, som debet og kredit, resultat og balanse. Dette finner du mange eksempler på ved å søke på nettet. Regnskapsprogram

Etter hvert må du kanskje ta i ett tak og vie deg selv til lederoppgaver og da kan det være greit å vite litt om hvilke krav det stilles til den økonomiske forvaltning i den forening du har ansvaret for. Plikten til å føre regnskap Plikten til å føre regnskap kan være knyttet til følgende grunnlag Dobbelt bokholderi betyr at du må føre alle transaksjonar dobbelt - til debet og kredit (ein kostnad kan t.d. bli ført slik: debet 6995 kontorrekvisita/kredit 1920 bank). Har du over 600 bilag i året er du pliktig til å bruke rekneskapsprogram, men vi anbefalar alle som er bokføringspliktige å bruke eit enkelt online rekneskapsprogram som Fiken ( medlemsavtale ) eller Visma e-accounting Hvordan føre bilag Eksempel 4: Kreditnota eller korrigere en gammel føring. 8 iO-r 48 Kont o Debet ( + ) Kr edi t ( -) 1910 B r ukskont o 20.000 6450 Invent ar 20.000 Kon t o Debet ( + ) Kr ed i t ( -) 1910 B r ukskont o 20.000 6450 I nvent ar 20.00

Regnskap for forening Regnskapsguiden

Regnskap Norge anbefaler alle å følge oppdaterte råd fra myndighetene om tiltak i forbindelse med korona-viruset. Her samler vi relevant informasjon for medlemmer. - Lær hvordan du øker lønnsomheten per kunde - Sertifisering ved fullført program. LederOppgjøre Hvordan beregnes kompensasjonen dersom man har inntekt som arbeidstaker i tillegg? Ved ytterligere inntekter trekkes disse fra den øvre inntektsgrensen på 6G før kompensasjonen beregnes. På Nav sine hjemmesider finnes flere eksempler på hvordan dette beregnes. Må man registrere seg som arbeidssøker Alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må som hovedregel ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Dette gjelder både enkeltpersoner og selskaper. Enkeltpersoner som påtar seg slike oppdrag må drive virksomheten gjennom enkeltpersonforetak Før du starter registreringen er det viktig at du. skaffer deg informasjon om hva en forening er; forsikrer deg om at dere er organisert i samsvar med denne organisasjonsformen; sjekker hvilket register foreningen skal registreres i; De fleste foreninger skal bare registrere seg i Enhetsregisteret

Altinn - Krav til regnskape

Inngående balanse for AS (ved overgang fra tidligere regnskap) Aksjeselskap som går over fra et annet system/regnskapsfører må legge inn en inngående balanse i Fiken. Den inngående balansen viser hva som stod i selskapet ditt når du byttet over til Fiken og er nødvendig å legge inn for å få et helhetlig regnskap Hei, Jeg skal føre utbytte i regnskapet mitt og har laget et bilag for 31/12/2013 med (eksempel): Debet 8920 - 100 000 Kredit 2050 - 100 000.. Regnskap for deg som vil føre selv. Registrér kjøp og salg så gjør Fiken resten. Prøv Fiken regnskap gratis i 30 dager. Før regnskapet enkelt og raskt selv

Hvordan føre regnskap selv? Enkeltmannsforeta

Føre regnskapet selv eller bruke regnskapsfører? Alle som starter bedrift kommer raskt til dette vanskelige valget. Det er fordeler og ulemper med begge deler. Hva du til slutt bør velge, er avhengig av dine egne ressurser og hvordan din bedrift ser ut. Det er viktig å se at Små bedrifter har få bilag og enkle oversiktlige forhold DNB Regnskap passer for oppstartsselskaper, lag, foreninger og små og mellomstore bedrifter uten kompliserte regnskapsbehov. Det passer både for deg som ønsker å føre hele eller deler av regnskap, og for deg som benytter regnskapsfører Lag og forening Er du kasserer eller har annet ansvar i et lag eller en forening? Vi jobber hele tiden med å gjøre våre løsninger best mulig, og ønsker å gjøre arbeidet med økonomi og administrasjon enklere for våre lag og foreninger Som forening eller lag har dere behov for tjenester som både bedrift og privatpersoner. På denne siden har vi samlet informasjon som er nyttig i opprettelse og drift av en forening eller et lag Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskap. Hva dette innebærer vil variere fra små sameier til de større sameiene: Sameier med 20 eller færre seksjoner har ikke plikt til å ha revisor, men årsmøtet kan med flertall av de avgitte stemmene vedta at sameiet skal ha en revisor

Mer om regnskap Før nytt år starter er det smart å sette opp et budsjett. Et budsjett er en oppstilling over forventede inntekter og utgifter / kostnader i kommende år. Se kommende sider for eksempel på hvordan et regnskap for en forening kan se ut Regnskap LØNN. FAKTURA. Vi har 100 % fokus på å hjelpe norske gründere, små bedrifter og foreninger. Vi utvikler programvare som hjelper små bedrifter og foreninger til å beholde full kontroll på sine data. Hvordan du får utsettelse med Skattemeldingen til 30. juni 2018 Det anbefales at alle organisasjoner fører regnskap, selv om de formelt ikke har plikt til det. Dette er viktig, både av hensyn til den interne kontrollen og for at virksomheten når det er behov for det, oppgir å være bosatt 1. november i året før trekkåret Alltid oppdatert regnskap. Med Tripletex kan du gjøre faktura og regnskap enkelt. Takket være et oversiktlig og lett forståelig brukergrensesnittet kan alle få fullt utbytte av mulighetene som finnes i et moderne regnskapssystem. I Tripletex skjer all fakturering elektronisk, og du har alltid oversikt over hvilke kunder som har betalt

 1. Gratis regnskaurs - Hvordan føre eget regnskap. Går det an å lære seg regnskapsføring på bare to og en halv time? Ja, mener vi i Conta. Her er regnskaurset som går gjennom det aller viktigste. Går det an å lære seg regnskapsføring på bare to og en halv time
 2. Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr. 31/12.
 3. Et regnskap er inndelt i to deler; resultatregnskapet, som viser om driften går med overskudd eller underskudd, og balanseregnskapet, som viser virksomhetens eiendeler og hvordan disse er finansiert. For å kunne lese et regnskap og dermed forstå helheten i et regnskapet er det nødvendig å kunne lese de to delene et regnskap består av; resultatregnskap og balanseregnskap
 4. Hvordan fører jeg regnskap i enkeltpersonforetak? Alle som omsetter for mer enn 50 000 kroner i året må føre regnskap etter bokføringsloven. Har du under 600 bilag i året kan du bruke et regneark i Excel eller lignende, men et regnskapsprogram er en god investering som hjelper deg på vei
 5. lesing
 6. Hvis du bruker regnskapsprogrammet til Conta føres alle fakturaene du lager automatisk. Det er bare én av mange fordeler. Du får også med ferdig utfylt MVA-melding, alle tallene du trenger til å levere Næringsoppgave 1 og en gratis mobilapp slik at du kan ta bilde av kvitteringene dine og sende rett til regnskapet
 7. Vi vet det er utfordrende å føre regnskap, men med noen enkle tips kan du spare mye tid og frustrasjon Lær hvordan du får mest mulig tid til å jobbe med verdiskapning. Ved å jobbe effektivt med regnskapet ditt sparer du tid og frustrasjoner og kan bruke tiden din på det du helst skal - verdiskapning

Gratis regnskapsprogram Enkeltmannsforeta

 1. Regnskap. Regnskapet er en oppstilling av bedriftens inntekter og utgifter (resultatregnskap), samt bedriftens eiendeler og gjeld (balansen). Alle som er regnskapspliktig må levere årsregnskap. Årsregnskapet består normalt av fem deler deler: Styrets beretning; Resultatregnskapet: hvilke inntekter og utgifter er kommet på i løpet av året
 2. Før du registrerer kjøpet ditt som en eiendel og starter avskrivningen av den, så må kjøpet registreres. Trinn 1: Registrer kjøpet. Gå til Innboks Last opp fakturaen for kjøpet ditt og før fakturaen som vanlig. Husk at kostnadskonto som regel er en balansekonto for eiendeler som skal avskrives. Klikk Registre
 3. us når det kommer til regnskap. Hvis du også har kilometergodtgjørelse, diett/reisekostnader og andre goder å føre, kan du legge dette til på lønnsbilaget, men det er ikke et krav at du fører det samtidig
 4. Regnskap kan kun sendes inn elektronisk via Altinn. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning skal ikke sendes til Stiftelsestilsynet. Små foretak har ikke plikt til årsberetning. Merk at regnskapsloven ble endret 1. januar 2018. Lovendringene betyr at små foretak ikke lenger har plikt til å utarbeide årsberetning
 5. 4 Regnskap 2019. 5 Budsjett 2020. 6 Fastsetting av kontingent. 7 Valg av leder og øvrige styremedlemmer. 8 Eventuelt. Forslag om at en sak skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest tre uker før årsmøtet. Saksdokumenter finner du her: 1 Årsmelding fra styret. 2 Årsmelding fra Rettspolitisk forening Berge

Regnskap - Tips om regnskap i små selskaper og foreninge

 1. Dersom du likevel ønsker å bokføre og føre regnskap på egenhånd må du ha kjennskap til en rekke begrep, som balanse, bilag, budsjett, samt hva regnskap er. Du må ha gode rutiner på plass som er i samsvar med norsk lovgivning, og du må være kjent med hvordan føre regnskapet
 2. Regnskap tjenester for 2017 Regnskap Har to firma ett ansvarlig med ca. 200 bilag mva her i dette firma, og et AS med ca. 350-400 bilag ingen mva her i dette firma. Ønsker tilbud på å kjøre regnskapet for 2017. Dette kan sendes til meg på mail. Det blir ikke besvart før etter den 30.12.2017
 3. Enklere og mer effektiv drift av din forening med StyreWeb. StyreWeb inneholder medlemsregister, dokumentregister, kontingent, regnskap, meldingstjeneste og mye mer for å gjøre hverdagen enklere for deg som styremedlem
 4. Det er vanlig å behandle valg av leder, valg av styre, regnskap for forrige periode, budsjett for neste periode, planer for neste periode, årsrapport. Vedtektene bør beskrive hvor ofte årsmøtet skal holdes, hvor lang tid i forveien det skal varsles til medlemmene og hvordan medlemmene kan få behandlet forslag på årsmøtet

En forening kan drive med det meste og det finnes alt fra Bandgruppa på Gjøvik, til Ålesund Studentsamfunn og Bålpirkarlauget i Trondheim. Finner du ikke en gruppe innenfor ditt interesseområde? Har du en ny idé er det bare å sette i gang! Mer om hvordan du kan starte og drifte en studentforening, kan du lese mer om under Regnskap og bokføring (best practice) Siden alle som selger billetter har kontantomsetning skal det i følge Regnskapsloven gjøres daglig bokføring/postering i regnskap. Det er spesielt disse faktorene som gjør bokføringen mer komplisert enn 'vanlig': Forhåndssalg av billetter; Billettsalg for andre Salg av gavekort; Betaling med gavekor Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Besøksadresse: Sognsveien 73, 0854 Oslo Postadresse: Postboks 5000, 0840 Oslo Telefon: +47 21029000 E-post: nif-post@idrettsforbundet.no Org.nummer: 947 975 072 Fakturaadresse: 947975072@autoinvoice.n

alphareg Regnskapsprogram for idrettslag, foreninger og

 1. Hjemmel: Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet (nå Barne- og familiedepartementet) 25. september 2003 med hjemmel i lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 9 og § 14. Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2009 nr. 1905, 13 des 2012 nr. 1412, 19 des 2013 nr. 1747, 15 jan 2015 nr. 45, 19 des 2017 nr. 2346, 3 mai 2019 nr. 560 (departementsendring)
 2. Det er fullt mulig for FAU å registrere seg som en egen forening og ha en egen konto i banken. Dette er både ryddig og gir god kontroll over økonomien. Lenger nede finner du en oprift på hvordan man kan gå frem
 3. føre regnskap ved å registrere og dokumentere pengeoverføringer i bedriften Et regnskap skal gi en samlet oversikt over den økonomiske situasjon til en bedrift. God og relevant regnskapsinformasjon er nødvendig for å gi ledelsen og styret i bedriften oversikt over hvorvidt bedriften lykkes innenfor sine forretningsområder

Ikke alle er like komfortable med tall som regnskapsførere. Her kommer derfor en kort og enkel innføring i hvordan du kan forstå et regnskap. Del den gjerne med de som har interesse for faget. Informasjon om hvordan du søker konsesjon (autorisasjon) som regnskapsfører, hvem som må ha autorisasjon, hvilke krav som gjelder og hvordan du sletter en autorisasjon. Alle som påtar seg oppdrag med å føre regnskap for andre enn seg selv eller sin arbeidsgiver må som hovedregel ha autorisasjon fra Finanstilsynet Svaret avhenger av hvordan skattekostnaden ble bokført i regnskapet året før. Hvis skattekostnaden ble ført «etter boka», så står den skyldige skatten på konto 2500 med kreditbeløp. Forskuddsskatten for selskapet skal etter boka føres på debet 2540 ved utbetaling

Hvordan føre budsjett og sette opp regnskap? - Pres

 1. Hos Pahr Regnskap & Rådgivning er vi opptatt av effektiv regnskapsføring og lave kostnader. Vi vektlegger rask behandling og personlig oppfølging
 2. Hvordan registrer man en forening (som gir retten til å kjøpe no-domene)? Linker til skjema og tips og erfaringer taes gjerne imot. Når enkelte har over 50 foreninger (dere vet hvem dere er), vil jeg tro det er ganske enkelt. Selv har jeg planer om å kun opprette en forening
 3. Hvordan føre diettpenger i regnskapet når du driver enkeltpersonforetak Når du driver et enkeltpersonforetak, kan du ikke bruke statens satser for diett. Her viser vi hvordan du som har ENK fører kostnader for kost og losji i Conta
 4. Dersom noen skal kunne føre regnskap for andre, Det kan også være at du ønsker å gjøre jobben selv men ikke vet hvordan, ansvarlig selskap, enkeltmannsforetak og forening med verdier på mer enn 20 millioner kroner eller 20 ansatte, skal et utarbeides årsregnskap. Regnskapet skal vise andre, både kunder,.

Før regnskapet selv JIThomasse

Har et enkeltpersonforetak hvor jeg kjører veldig mye rundt til kunder med min private bil. I 2010 førte jeg kjørebok, og førte opp en bilgodtgjørelse pr. km mot meg privat. I år overstiger jeg grensen på 6000 km, og derfor skal visst bilen ses på som et driftsmiddel, og må inn i regnskapet. Har. Grunnleggende kunnskap om regnskap - for deg som er aktiv i en forening med liten økonomi hvordan saldoen er per en gitt dato. Det er viktig å registrere alle økonomiske transaksjoner. før det inn som en note i budsjettet. På denne måten vil det bli mer oversiktlig fo

Hvilke krav stilles det til økonomisk forvaltning i en

Hvorfor fører vi regnskap? Hensikten med å drive en bedrift er å skape verdier. Da er det først og fremst viktig å selge produkter. Salget blir registrert som inntekter.. Men det er ikke mulig å skape inntekter uten også å få kostnader.Når for eksempel en blomsterbutikk selger en bukett til 250 kr, har de kanskje brukt 100 kr på blomster som de har kjøpt inn Mva i småbedriftens regnskap - enkelt forklart Publisert 30.08.2017 MVA, MOMS, MERVERDIAVGIFT, REGNSKAP, EGET FIRMA, NÆRING: Driver en liten virksomhet uten særlig kunnskap om hva merverdiavgift inn og merverdiavgift ut innebærer for regnskapet og regnskapsføringen: Her får du oversikten - enkelt forklart

Brak » Mal for enkel rekneskapsførin

Regnskap er å ha oversikt. Føring er å lage slik oversikt. Selvsagt var det i tidligere tider arbeidet med a FØRE inn tall i regnskapsbøker som ga yrket navn: Regnskapsfører. Et ferdig regnskap er en sann oversikt over inntekter og kostnader. Samtidig skal det vise eiendeler med korrekte verdier, gjeld til andre og egenkapital til eier(e) Ikke bare bedrifter har nytte av å føre regnskap over inntekter og utgifter. Altfor mange lever fra «lønning til lønning», med skrapa konto på slutten av måneden uten å egentlig vite hvor pengene har tatt veien. I denne artikkelen får du tips til hvordan du med enkle grep kan ta kontroll over privatøkonomien Regnskapsføreres Forening, Den norske Revisorforening og Skatteetaten for utvikling av heftet. Kapitel 5: Hvordan føre regnskap s 16 - Teknisk oppbygging av et regnskap - Praktisk bokføring Kapitel 6: Balanse og resultatrapport s 19 - Resultatrapport - Balans

Regnskap Vi er en liten forening med målsetning å redusere skader på naturen og i samfunnet ellers. Vi søker etter regnskapsfører som kan litt om regnskap for foreninger, lag, innretninger og hvordan vi skal føre regnskap for å få statsstøtte m.m. Pr i dag er det ca. 1 perm med bilag fra 2015 som skal være f. Last ned NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner i PDF-format: NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner med vedlegg (januar 2020) Endringsmarkert NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner endringsmarkert (januar 2020) Endringer i standarden januar 2020: Som følge av endringer i likestillings- og diskrimineringsloven er det nå publisert endringer i punkt 11. Teksten er skrevet av Morten Olsen, Dag Henning Kleven, Richard Tandberg Olsen og Nils Kvangraven. Næringsdrivende i Norge har en lovfestet plikt til å føre regnskap.Mange tenker kanskje på regnskapsføring og selve regnskapet nettopp som en plikt. Vi mener tvert imot at regnskapet er et av de aller viktigste styringsverktøyene du har i virksomheten din Hvordan føre regnskap? Det kan være ganske vanskelig å skulle føre et regnskap helt selv, men noen av de som akkurat har startet opp velger selvsagt denne løsningen for å spare mest mulig penger. Hvis man skal føre regnskap selv, så burde man sette seg godt inn i lover, regler, verktøy og normer Norsk forening for allmennmedisins årsmøte avholdes elektronisk torsdag 11. juni kl. 17.00-19.00. Meld deg på her. Sak 1 Innkalling Valg av ordstyrer og referenter. Sak 2 Dagsorden Forretningsorden. Leders tale. Sak 3 Arbeidsprogram 2020 -2022 . Sak 4 Vedtekstendringer. Vedtektsendring - navneendring underutvalg. Vedtektsendring - antall.

Føre regnskap. I små virksomheter trenger man å kunne føre enkle regnskap. Da må du kjenne til de viktigste kontoene i regnskapet, hvordan du setter opp en balanse og en åpningsbalanse, og hvordan du foretar en regnskapsavslutning Hvordan føre regnskap i Enkeltmannsforetak? Er du i begynnelsesfasen av forretningsutviklingen og tjener mindre enn 50 000 kroner per år, har du ikke bokføringsplikt. Du må imidlertid fortsatt dokumentere inntekter og kostnader, og ta vare på disse dokumentene i 5 år Les om hvordan du raskt rigger opp til å ta betalt med Vippsnummer for bedrifter. Slik kommer du i gang med Vippsnummer Vipps AS - laget i Norge, med kjærlighet for forenkling. Om Vipps Jobb i Vipps Kontakt oss Ris & ros For utviklere.

Hvordan finne Den Rette? Det er selvsagt mange faktorer som spiller inn her, som bedriftens størrelse, finansielle situasjon og interne kompetanse. Her er noen punkter du bør tenke over før du tar valget. Vær ærlig på hva du kan. Hvilken kompetanse har bedriften internt - og hvordan kan den brukes? Hva bør og skal settes ut? Hva vil dere. Videre skal for virksomheter som har full fradragsrett føre den samme avgiften til fradrag under fradrag for inngående merverdiavgift (post 8). Utenlandske leverandørfakturaer skal alltid sendes Regnskapsseksjonen for registrering, men ut fra fakturaene er det ikke alltid like lett å tyde hva leveringen gjelder Hei, Jeg studerer regnskap, men det er en ting jeg ikke forstår helt med innleveringsoppgaven. Jeg leste på pensum bøkene og utforsket på nettet, men er ikke sikker enda. Det er bokføring for perioden Januar og Februar. 4. Januar får vi faktura på husleie for Januar og Februar. Fakturaen blir bet.. EIENDELER : Dette år : Forrige år : Anleggsmidler : Immaterielle eiendeler : Forskning og utvikling : Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende rettigh

REGNSKAP FOR SMÅ FORENINGER - Si

Lær hva du må kunne for å føre regnskapet selv. Hvordan føre regnskap selv. Her får du tips til hvordan få på plass riktig regnskap Fakturere med middel sats, lav sats eller avgiftsfritt / unntatt avgiftsplikt Det kan være vanskelig å vite når du skal fakturere med og uten mva. Vi anbefaler å avklare dette med oss før du fakturerer. Når du skal fakturere, så skal noe være utenlandssalg uten mva, noen varer skal ha høy mva-sats og noen vare Her kan du lese om hvordan regnskap i et enkeltpersonforetak fungerer og hva du bør tenke på. Oppstart All aktivitet som du potensielt kan tjene penger på må organiseres i et foretak. For de fleste er det da enklest å registrere et enkeltperson.. Jf. tidligere NL 2-19, forordning 6 feb 1694, 23 feb 1748, reskript 30 juni 1770, 1 apr 1773, 21 juli 1773, 7 apr 1774, forordning 21 aug 1774, reskript 3 nov 1774, 9 mai 1776, 14 aug 1776, 18 sep 1776, 16 apr 1777, 17 jan 1783, plakat 10 apr 1795, forordning 12 sep 1806, lov 21 feb 1930 § 78 og lov 23 mai 1980 nr. 11

Regnskap - Idrettsforbunde

Autorisasjonen som regnskapsfører er attraktiv da den gir tillatelse til å utføre regnskapstjenester for andre bedrifter. For å bli autorisert regnskapsfører finnes det krav i henhold til utdannelse og arbeidserfaring. Ønsker du å bli autorisert regnskapsfører? Les denne guiden Det kommer an på hvordan eiendelen tenkes brukt, vedlikeholdt og oppgradert fremover, og spesielt på hvordan man tror teknologisk utvikling påvirker levetiden. Ulik levetid gir ulik årlig avskrivning, og følgelig ulikt årlig resultat (100 MNOK i kostpris med ti års forventet levetid gir årlig avskrivning på 10 MNOK., men kun 5 MNOK ved antatt levetid på tjue år)

Skal du føre regnskap, må du beherske disse oppgavene: 1. Påføre kontokode (jf. Standard kontoplan) på bilag - kalles også kontering og innebærer å tilordne bilaget kontoer for bokføring i regnskapet. 2. Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift - avgiftssatsene er differensierte Hvordan bli revisor? Studiesteder i Norge For å bli statsautorisert revisor kreves det utdanning på masternivå, master i regnskap og revisjon (MRR) eller annen relevant master (ofte økonomi og administrasjon/ledelse) med tillegg av en ettårig MRR.. Stor fleksibilitet - mange mulighete Regnskapsåret skal avsluttes ved å disponere årets resultat. Normalt vil dette være den siste bokføringen man gjør i dette årets regnskap. Husk å svare ja til å overføre endringene til nytt regnskapsår etter bokføringen i det gamle året. Vi viser til revisor dersom du er usikker på fremgangsmåte eller er usikker på kontobruk. Du kan også se video her

 • Gran trevirke.
 • Fysisk trening håndball.
 • Megalodon gesichtet 2018.
 • Schlossplatz pirmasens.
 • Kurzhaarfrisuren frauen 2018.
 • Drømmetydning bitt av edderkopp.
 • Hva er melodi.
 • Advokat barnerett.
 • Brigitte bardot woonplaats.
 • Hamburg reeperbahn führung.
 • Follo fhs kalender.
 • Hva er anatman.
 • Rambøll trondheim.
 • Sølefri vannskål.
 • Norske mannlige countryartister.
 • Riksmål ordbok.
 • Game of thrones cast season 7.
 • Markedsandel ios android norge.
 • Dommerkurs fotball.
 • Muslimer i frankrike.
 • Motesilje.
 • Morgenlevering bergen.
 • Vondt i ryggen gravid.
 • Kryolipolýza brno.
 • Ign tv reviews.
 • Pudelpointer fell.
 • Unfall köthen.
 • Stratford canada.
 • Mops helseproblemer.
 • Moderne ferienwohnung borkum.
 • Lola pater lyon.
 • Sehenswürdigkeiten weimar.
 • Asiatische kohlsorten.
 • Fika lillehammer.
 • Rock n roll tanzkurs stuttgart.
 • Ford mustang 1984.
 • Sirkus shopping trondheim.
 • Natune zwilling.
 • Yo te esperaba acordes.
 • Riverdance youtube.
 • Water molecule.