Home

Kg potet pr dekar

Skal gjødsles lavt med nitrogen, 3-6 kg N/ daa i følge sortseier. Gir jevnt store knoller og relativ stor avling som er egnet til både fersk- potet og skrelling. Berber Fin skallkvalitet og veldig anvendelig som tidlig matpotet. Egner seg til dyrking under plast og til skrelling. Juno Ferskpotet til det tidligste markedet 3 Avling per dekar av poteter og eng til slått, etter fylke. Kg Potet Høy 1; 2000: 2 359: 558: 2001: 2 552: 659: 2002: 2 561: 623: 2003: 2 554: 594: 2004: 2 794.

 1. • 3-3,3 kg N pr tonn (plantetilgjengelig NO 3-eller NH 4 +) P-normer til potet • 2,5 kg P/daa ved en forventa avling på 3000 kg/daa (normalavling) • Dersom P-Al er 5-9 (=klasse 2-3 = middels til god), og P plasseres i potetraden • Plassering av P i potetraden = startgjødsling • ->Egentlig ikke praktisk mulig i økologis
 2. Avling av ymse hagebruksvekstar; 2012; Dekar Avling per dekar (kg) Avling (tonn) Frukt: Eple: 13 985: 818: 11 440: Pærer: 732: 492: 360: Plommer: 4 170: 264: 1 102.
 3. Gjødslingsnormene for Nord- Norge er satt fra 7-12 kg N pr da, fosforbehovet 3-5 kg P pr da og kaliumbehovet 10-14 kg K pr da. Forsøk fra Indre Troms har vist der det kun brukes Fullgjødsel 12-4-18 Mikro®, vil det gi for lav fosfordekning. I dag benytter de aller fleste plasseringsmetoden for gjødsla til potet. Forsøk viser positiv effekt a
 4. Sjølkost pr. dekar 1281 Sjølkost pr. FEm. avling 3,34 Brutto sjølkost per FEm avling 4,57 Dekar F.e.m/daa F.e.m i alt Avling grovfôr 652,8 383 250 022 Kr. i alt Kr./f.e.m. +Grovfòr IB 171 689 1,78 96 454 - Grovfòr UB 198 839 1,83 108 655 =Eget grovfòr brukt til husdyr 237 822 Eget grovfòr til husdyrproduksjon 795 351 795 35

Rundt 10 kg nitrogen pr dekar eller 8-9 kg fullgjødsel 12-4-18 pr 100m² er anbefalt styrke. Mengden av kompost eller husdyrgjødsel er vanskeligere å beregne, men hønsegjødsel og grisemøkk må det brukes mindre av enn husdyrgjødsel fra storfe Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike kornslag. Fylke; 1 000 tonn Kilo per dekar; Korn i alt Hvete Bygg Havre Rug og rughvete Hvete Bygg Havre Rug og rughvet 05774: Avling per dekar, potet og høy (kg) (F) 2000 - 2019 CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet God dag Noen som har tall på hva man kan forvente av antall rundballer pr dekar både på 1. og 2. slått i konvensjonell drift i sør trøndelag? Kommende bond

For info: Velg kg N eller kg gjødsel som utgangspunkt for beregningen ved å klikke på nedtrekkspilen i celle G3 og tast inn mengde i cellen til venstre. Valgfritt kan ditt areal legges inn. Da får man også totalmengden og antall storsekker for oppgitt areal av de ulike gjødselslag. Opplysninger som kan hentes fra tabellen. Kg gjødsel pr. da Vanligvis ligger denne vekta pr m³ et sted mellom 600 - 800 kg. Hvis dere nå enten dere har rundballer eller tårn/plan- silo har kommet fram til antall kg grovfôr og multipliserer med tørrstoffprosenten, har dere kommet fram til kg tørrstoff totalt og kan dividere med antall dekar som ble slått Potet er en plante i søtvierfamilien, som er mye dyrket for de spiselig knollene. Potetplanten blir 0,5-0,75 m høy, har en eller flere vingekantede og lite grenete stengler, mellombrutt finnete blad. Blomstene er i halvskjerm, krageformede, symmetriske. Solanum tuberosum er ikke funnet i vill tilstand, men to gensentra kan identifiseres, nemlig i de sentrale deler av Mexico og i de. såkorn pr m2. Ved sein såtid økes såmengden 1-2 kg pr dekar. Kornstørrelsen er generelt noe større i 2015-årgangen, enn normalt. Av: Harald Solberg Såmengder = spiredyktige pr m2 For mange vil det også være penger å spare på riktig såmengde. Vi har tidligere vist i forsøk a

Erstatningen per vekst beregnes som skadeårets areal i dekar multiplisert med gjennomsnittsavlingen for veksten i kg pr. dekar, jf. § 6. Deretter trekkes 30 % egenrisiko, skadeårets avling i kg og avlingssvikt som ikke er klimabetinget. Denne summen multipliseres med fastsatt sats for veksten i kr pr. kg Vi nordmenn er kjent for å spise mye potet, og det er kanskje ikke så rart når det dyrkes så mye god norsk potet her til lands. Vi skiller gjerne mellom kokefaste og melne poteter, hver til sitt bruksområde. I MENY kan du kjøpe mange ulike sorter potet, små og store, kokefaste og melne poteter. Til koking, steking, mosing eller baking Hovudtabell 3. Avling i kg pr dekar . Landsdelar : Bygg : Havre : Kveite : Oljefrø : Grasfrø : Poteter : Storleiks- grupper, daa . Austlande

I et økologisk omløp er det sjelden aktuelt å tilføre mer enn 8 kg Total N pr daa, da det som oftest er et høyt N-min innhold i jorda. Normene er de samme som i konvensjonell dyrking når det gjelder næringstilførsel, men pga fare for overdosering og at husdyrgjødsla kan virke seint i sesongen er det en fordel å ligge ca 2 kg N under behovet Dekar (forkortet daa, noen ganger da) er en enhet for måling av areal.Et dekar, fra deka som er 10 og ar som er 100 m², er dermed 1000 m².Dekar er ikke en SI-enhet.. I dagligtale blir ofte betegnelsen mål benyttet synonymt med dekar.. Før innføringen av det metriske systemet (forløperen til SI-systemet) i 1875, var et mål definert som 1/4 tønneland = 10 000 kvadratfot, tilsvarende 984. 10 kg N uansett klon og forbehandling. For Haagane der det er siltjord, ga lysgrodde ruter størst salgbar avling med 10 kg N. I de varmebehandla rutene var er usikker virkning av å øke fra 5 til 10 kg N. Hos Westum er det usikre utslag på økt gjødsling. På Fonnås ga lysgrodd større avling med 10 kg N, me Prisen for potet solgt til forbruker i 2,5 kg poser er omlag 1 kr høyere per kg enn om potetene selges i 10 eller 15 kg sekker. Prisen på økologiske settepoteter er høyere enn på konvensjonelle; ett kilo kostet i 2013 11,44 kr, mens de konvensjonelle kostet fra 5,15 til 9,81 kr per kg, avhengig av sort og størrelse

Normal dosering pr. dekar er ca. 4 kg. Startgjødsel plasseres sammen med såkornet ved hjelp av et eget startgjødselaggregat. Også aktuell til potet ved setting. 30 kg sekk PK 11-21 Granulert Fosfor- og kaliumgjødsel med svovel. Brukes blant annet som ekstra gjødsling på jord med spesielt lavt innhol Tørken gjør at det for mange kan bli aktuelt å søke om avlingsskadeerstatning. Her er et forsøk på en kortfattet gjennomgang av regelverket. En ny forskrift er nettopp vedtatt, og den blir brukt som grunnlag for behandling av søknadene. Her finner du forskriften Torsdag 30. august ble det enighet i tilleggsforhandlingene om en krisepakke for [

Kg høy pr dekar 335 Avling i jordbruket . 335 Avling i jordbruket. Kg per dekar Kveite Rug og rugkveite Bygg Havre Oljevekstar til mogning Potet Høy 1; 1999: 445: 350: 342: 389: 163: 2 560: 555: 2000: 4 Ifølge SSB var snittproduksjonen på ymse kornsorter ca. 326 kg pr. dekar (et snitt jeg renget ut fra produksjonen av hvete, bygg og havre) i Norge i 2013. Siden en dekar er 1 km2 blir det bare å dele 326 på 1000 og man ender opp med i overkant av 300 gram korn per kvadratmeter. Endret 26. november 2013 av Fe potet og skrelling. Berber Fin skallkvalitet og veldig anvendelig som tidlig matpotet. Egner seg til dyrking under plast og til skrelling. 443 kg settepotet 75 * 28 per dekar 53 * 10 000 = 252 kg settepotet Arielle (oval): 35-45mm, 53 gram Radavstand 75 cm, setteavstand 28 cm 75 * 28 per dekar Eksempel

Tabell 3 Avling per dekar av poteter og eng til slått

Tabell - Avling av ymse hagebruksvekstar - SS

 1. Endring av gjødslingsbehov ved gjødsling til potet når forventet avling endres med 1 kg. Justering, g/kg/daa. N. P. K. 2,0. 0,5. 3 (Enhet: g næringsstoff/kg avlingsendring pr dekar. Gjelder alle potetproduksjoner) Kontakt oss. Post: Postboks 115 NO-1431 Ås. Telefon + 47 406 04 100: E-post: post@nibio.no
 2. Kalorier per kultur og hvor mange mennesker et dekar kan mette gjennom et år Produkt KCAL/ kg Kg/daa Kcal/daa i tusen Ant. mennesker man kan mette årlig per dekar Potet (tidlig) 750 2250 1688 1,93 Potet (konsumpotet) 750 3000 2250 2,57 Potet (pommes frites) 750 5000 3750 4,28 Hvetemel (sammalt) 2910 450 1309,5 1,49 Løk 310 4000 1240 1,4
 3. Avling - økologiske potet • En moderat salgsavling for økologisk potet er 1300 kg per dekar (Pedersen m.fl., 2013) • For konvensjonell produksjon er avlingsnivået satt til 1900 kg salgsavling per dekar • Økonomien i potetdyrking er svært avhengig av avlingsnivå og pris • Salgsavling av potet varierer fra under 1t til 3t per dekar
 4. Vanlig dose er 0,5 kg solubor i 30-40 l vann pr dekar. Til utsatte vekster som f.eks. kålrot kan det være nødvendig med flere sprøytinger i sesongen. Det skal aldri brukes mer enn 500 g rent bor pr dekar og år
 5. (Sist oppdatert 01.06.17) Dersom du skal etablere eit tidleg raigrasbeite til kopplam, bør ein så ei blanding av Italiensk og Westerwolsk raigras. Italiensk raigras er det beste beitegraset, men Westerwoldsk kjem tidlegare, difor bør det vera med. Bruk 3,5 - 4 kg såfrø pr dekar, 75 % Italiensk og 25 % Westerwoldsk raigras
 6. eksempel potet. Tabeller for næringsinnhold og virkning av husdyrgjødsel må tolkes i lys av de Dersom halmen pløyes ned, reduseres P med 0,3 kg og K med 2 kg pr. dekar. Gjødslingsnormer for høstkorn Gjødslingsnorm Tillegg/reduksjon i i kg pr. daa kg pr. daa pr. 100 kg avlingsendring Art Forventet avlin

- Et kvalitetsutplukk på 30 % kan gi 1800 kroner i tapt avling pr. dekar med en potetpris på 2 kr pr. kilo og et avlingsnivå på 3000 kilo. Tilsvarende for industrileveranser kan 16 feilenheter gi et kvalitetstap på 36 øre pr. kg. Det utgjør 1080 kroner per dekar ved samme avlingsnivå 3500 fehm pr år i høstet grovfor er vel nok. 5-6000 fehm totalt pr år inkl kraftfor og beite. Du bør klare 600+ fehm pr mål så 6 mål er vel nok pr ku. Framforing av en okse fra 3-15 mnd bruker ca:1100 fehm grovfor så 2 mål er vel nok I statens reviderte tilbud ble tilskudd til matkorn økt med 1 øre per kg. Det utgjør 5 kroner pr. dekar forutsatt at man har en avling på 500 kg pr. dekar, noe som er godt over sinttet. LES OGSÅ: Staten øker tilbudet med 205 millioner - Akershus Bondelag krevde i utgangspunktet 40 øre mer pr. kg korn

Dyrk egne poteter Grønnsaker, frukt og bær

Norske poteter har de beste vekstforholdene med lange, lyse netter, jevn temperatur og jord som er optimal for potetdyrking. Men det er kanskje ikke alle som vet at bak potetnavn som Beate, Pimpernel, Asterix og Kerrs Pink skjuler det seg ulike egenskaper og anbefalinger til tilberedning. Noen poteter er melne og skal nesten ikke kokes i Forenheter pr. dekar på beite kan jo sprike i alle retninger, men hvis vi holder oss til vinterforinga så vil ei ku av f.eks Hereford eller Angus trenge ca. 5.5 FeM/dag, mens det for Charolais eller Limousin ligger på 7.5

1. slått, 450 kg TS/da. 2. slått, 225 kg TS/da. Ved 20 % TS i graset tilsvarer dette 2250 kg på 1. slått, og 1125 kg på 2. slått. 20 % TS, og fôrenhetskonsentrasjon på 0,85 FEm/kg TS, gir 5,9 kg gras per FEm, eller 1,18 kg TS/FEm. Pris på ferdig surfôr, per 25.06.01: kr 1,60 per FEm. Pris på rundballer mykje. Ved eit dagleg TS behov på 3-3,5 kg TS per søye med lam, vil arealbehovet i gjennomsnitt vera 1 dekar per søye. Tidleg på sommaren med høg beitetilvekst, vil det kanskje vera nok med 0,7 dekar per søye medan ein utover seinsommaren treng i overkant av 1,0 dekar pr søye med lam. Arealkrav per lam på sluttfôring om seinsommaren. Poteten kom til Sevilla i 1570, Potetene dyrkes på grunn av sitt høye stivelsesinnhold og store avlinger per arealenhet, opptil 1900 kg per dekar (1 dekar (da) = 1000 m 2. 1 ar = 100 m 2, 1 hektar (ha) = 10000 m 2), og er således viktig for verdens matvareforsyning Der det dyrkes potet i omløp med eng, bør gjødslinga reduseres med 2 - 4 kg nitrogen. Første og andre året etter eng bør en være oppmerksom på at kaliumtilstanden ofte er dårlig. Det kan være god grunn til å tilføre 20-30 kg kalimagnesia pr. dekar de to første årene etter eng. Ved slik gjødsling får en også behov for å tilføre ekstra svovel Forskrift om spredning av husdyrgjødsel. § 8. Opplysningsplikt og kontroll. Foretak som mottar tilskudd plikter å gi alle nødvendige opplysninger som kommunen, fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet krever, herunder må sprededato- og tidspunkt, nedmoldingstidspunkt og faktisk spredd mengde samt hva slags utstyr husdyrgjødselen er spredd med (spredning ved nedfelling eller nedlegging.

Tabell - Totalavling og avling i kilo per dekar av ulike

Potet: + 185 kr/dekar på alt areal. Avløsertilskudd. Satsene økes med 2,8 % taket heves med 2 400 kroner pr. foretak. Melkekvoter. Det gis ekstra midler til statlig kjøp av melkekvote. Fra kvoteåret 2022 økes statlig andel av omsatt kvotemengde fra 20 % til 40 %, til pris 4 kr per liter. Dette gjelder både ku- og geitmelk. Frukt, grønt. Hvor mye veier en potet? (Publisert 20.07.2018) Det høyst uvitenskaplige svaret på det spørsmålet er: Det kommer an på poteten! Potetene avbildet ovenfor veide følgende: 1. Stor bakepotet - 313 gram. 2. Middels stor nypotet kjøpt i løsvekt - 120 gram. 3. Liten mandelpotet - Kun 38 gram. Makronæringsinnhold i (rå) potet (per 100. Det regnes full utnytting ved mengder under 12 kg totalnitrogen per dekar, ingen utnytting av mengder over 30 kg nitrogen, og gradvis nedtrapping. kg total-nitrogen pr daa : 0-12. 12-18. 18-24. 24-30 >30. Virkningsgrad. 1. 0,75. 0,50. 0,25. 0. Tabell 6

Hjemmelaget potetmos er så enkelt og så godt! Potetmos fra pose blir aldri det samme igjen etter dette Etymologi. Ordet potet kom til norsk via det engelske potato, fra spansk patata, som igjen fikk ordet fra taino batata.Ordet skildret opprinnelig søtpotet, som likner poteten i utseende, selv om smaken er forskjellig og de to ikke er i slekt.. Grønnsaken blir av og til kalt jordeple eller bare eple i Norge, som i det franske pomme de terre, og kalles jordpäron (jordpærer) i Sverige, og. Hovedtabell 3. Avling i kg pr dekar . Landsdeler : Bygg : Havre : Hvete : Oljefrø : Grasfrø : Poteter : Størrelses- grupper, daa . Østlande Friedman og Dao (1992) har gjort en undersøkelse på kommeriselle potet-sorter fra USA, og de har funnet at solanin-innholdet varierte fra 5,8 til 59 mg pr kg potet. De har også målt glykoalkaloid-innholdet i frysetørkede potetchips (0,8-8,4 mg pr kg produkt), potetskall (31-203 mg pr kg produkt), potetchips (24-109 mg pr kg produkt), and potetkake-pulver (45-65 mg pr kg produkt) Avlinga oppgis som melkeforenheter, forkortet FEm. Vi kan grovt regne en verdi på 0,95 FEm pr. kg tørrstoff for gras på beitestadiet. For gras på silostadiet ligger verdiene på rundt 0,85 FEm pr. kg tørrstoff, med verdier rundt 0,90 ved tidlig slått og ned mot 0,80 ved normal høyslått

pr. dekar. Forutsetninger: Stripeavstand ca. 2 m, dvs. ca. 500 m striper pr. dekar, i praksis redusert til ca. 400 m. Antall frø pr. løpende m 15-20. Antall frø pr. kg ca. 200 000. Ved såing i flekker uten dekkmateriale regnes et noe mindre frøforbruk, 20-25 gram pr. dekar, slik at 1 kg frø rekker til 40-50 dekar Gjødselbehov er 6-8 kg N/daa, 2-4 kg P/daa og 10-12 kg K/daa Ved bruk av husdyrgjødsel kan man bruke ca. 2-3 tonn blautgjødsel fra ku eller 1-1,5 tonn fra sau pr. daa. Det kan være behov for å supplere med nitrogen ved bruk av husdyrgjødsel Som en regel sier vi når det gjelder mengdeberegning av kokt potet at man beregner 4 personer pr 1kg uskrellet potet, eller 5 personer pr 1kg skrellet potet. Lykke til med middagen! Mvh Sprett. Upassende innlegg? Svar. DeLutte Innlegg: 10570. 16.06.03 23:04. Del. Og da kommer neste spørsmål Nansen er en ny konsumsort som mange dyrkere kommer til å prøve for første gang i 2018. Forsøk viser at sorten er relativt nitrogenkrevende, og gir høy salgbar avling hvis man gjødsler optimalt. NIBIO Apelsvoll har hvert år egne veiledningsforsøk med ulik nitrogengjødsling til de fleste nye sortene som en ser kan bli markedssorter

Avling i kg 1000 kg/daa Totalareal 20 dekar Pris i kr/kg 40 kr/kg Årlig overskudd til eier/daa 14819 kr Lønnskrav 130 kr/time Produksjonkostnad pr.kg 23,71 kr/kg Maskin m. redskap og fører 450 kr/time Totaloverskudd 296380 kr Planter pr. dekar 500 pl/daa Antall høsteår 10 år Produksjonsinntekter Høsting Salgbar avling Pris Inntek I somre med dritvær og når mangel viser seg er bladgjødsling aktuell. Bruk magnesium-sulfat med 2,5-5,0 kg pr. dekar i 25-50 liter vann, eller HydroPlus Magtrel 300 med 200-400 ml./daa i minimum 20 liter vann. Av sistnevnte brukes minste mengde ved forebyggende behandling. Gjødsling med Magtrel kan gjentas med 14 dagers mellomrom Prisene fra Rema var det de oppga å ha hatt torsdag 25. oktober, og de utelukker ikke at disse endres på fredag. Kiwi kan ikke garantere at de oppgitte prisene var det de solgte varene for denne. Produksjonskostnad per ball i forhold til avling per dekar Varierende innhold i ballene. Værforhold spiller inn tørrstoff og kvalitet i rundballene, og rundballepresser virker størrelse og pakketetthet i ballen. Dette bør det også tas hensyn til ved kjøp og salg av baller Kjøp frukt og grønt og alt annet til ukeshandelen billig i din matbutikk på nett! Få matvarene levert hjem eller hent dem, ferdig pakket

Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja og utgjør totalt ca 240 000 dekar, hvorav ca. 45 500 dekar er produktiv skog, ca. 7 500 dekar er dyrka mark og ca. 2800 dekar er innmarksbeite Det produseres hovedsaklig gras, samt noe grønnsaker og potet Hjem › Potet løsvekt pr kg. Potet løsvekt pr kg. Varekode: 2866903. Tilgjengelighet: På lager-Logg inn for pris | Legg til Favoritter; Beskrivelse; Detaljer. Asterix . Tilleggsinformasjon. Leverandør: Bama: Oppbevaring: Kjølevare: Næringsinnhold per 100g/ml: Vann 77,00 / g Energi kJ 333,00 / kJ Energi kcal 78,00 / kca

05774: Avling per dekar, potet og høy (kg) (F) 2000 - 2019

Potet: ikke før uke 14, ikke etter uke 22; Enheter for vekstene, defaultverdier og evt. begrensninger. Gras: oppgis som kg tørrstoff pr. dekar i hver slåtteperiode. Beregningene utføres for to slåtteperioder med en vekstperiode på ca 2 måneder før hver slått. Default: 400 kg/daa pr. slått. Korn: oppgis som kg/daa korn ved 15% vann timen med ei avling på 1000 kg pr. dekar. Aukar avlinga til 1400 kg kjem ein ut med vel 150 kr. timen for eige arbeid. Klarar ein seg med 60 timar til eige arbeid vil timeløna verte høgare enn i nemnde eksempel. Konsumbringebær levert i 2 kg's kartongar med korger â 250 gram.Butikkpris frå 24,90 til 29,90 pr. korg Oleva slår saturna på avling ja, 1000 kg per dekar er ingen overdrivelse, kan være mere forskjell enkelte år også. Har intrykk av at de ligger på samme stivelse jevnt over, uten at jeg husker gjennomsnittet på Hoff. Ja det er strenge krav på matpotet, men poteten holder jo som regel god kvalitet når der forlater produsent Mengd. Ein måler vanlegvis avling i kilogram per dekar (kg/daa). Statistisk sentralbyrå gjev hovuddefinisjonen av avling som innhausta produksjon per arealeining. Andre avlingsdefinisjonar kan vera: totalavling; nyttbar avling, av seld avling og eige forbru TYSVÆR: Dagfinn Silgjerd sendte i helgen inn et bilde av en rimelig stor potet. - I Toftøysund dyrker de store poteter, sjekk denne!. Den veier 1,59 kg, skriver han i en e-post til Haugesunds Avis. Noen større, spør vi? - Blant de største. Per Y. Steinsholt i Fagforum potet slår fort fast at poteten er unormalt stor

Antall ball pr dekar Bedre Gardsdrif

Billigst frukt og grønnsaker handler du hos Rema 1000. Det viser en prissammenligning som er gjennomført i forrige uke.Kiwi, Mega, Meny, Obs, Pris, Rema, Rimi og Spar deltok i undersøkelsen som ble gjennomført på ulike butikker i Rogaland og Hordaland Preparat Dose pr. dekar Stadium hønsehirse Behandlings-frist HRAC gr./ Virkemåte Potet på friland: Focus Ultra 0,3-0,5 l maks 2 behandl per år 2-4 blad 6 ukers A/ ACCase-hemmer Agil 100 EC 60-80 ml maks 2 behandl og 150 ml per år 2-4 blad 56 d A/ ACCase-hemmer Select* 50-100 ml eller 30-5 x 2 (21 d mellomrom) 3-5 blad 56 d A/ ACCase-hemme MINUSER •Arbeidskrevende •Kostbart; ca. KR 750 pr dekar i slange og arbeid med legging •Plastforurensing -slanger uten returordning •Mer tidkrevende ved innhøstin

Hvor mye er best å regne pr.prs? Så en annen plass at 4 poteter ble regnet som ca 250g. Altså 0.250 X 50 = 12.5 kg poteter? Vil ha litt ekstra, både for sikkerhets skyld og for å ha noe til dagen etter, vurderer å bestill 25 kg Blåmandel Potet. 5. Grønnsaker. 6. Eng og Hvis halmen fjernes, anbefales det å øke gjødslinga med 2 kg K pr. daa det påfølgende året . Endring av gjødslingsbehov ved gjødsling til oljevekster når forventet avling endres med 1 kg . Justering, g/kg/daa . N. P. K. Oljevekster. 30. 7. 10 (Enhet: gram næringsstoff pr kg avlingsendring pr dekar.

Det må spres minst 5 kg total-N i husdyrgjødsel/biorest pr. dekar for tiltaket du søker tilskudd for; Den som søker tilskudd må ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd pr. dekar; Spesielle vilkår for det enkelte tiltak. Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesonge Avhengig av fyllehøyden varierer egenvekt på silo fra 675-800 kg pr. kubikkmeter. Dette er tall for direktehøstet gras med TS på 20-24%. Under tabellen står denne kommentaren. \\; Fortørket gras vil ha en lavere romvekt, men inneholde flere kg. tørrstoff pr. m3. Tallene i tabellen kan derfor også brukes for fortørket gras\\; 1 kg: kålrot 1 l: vann 2 ts: salt ⅖ ts: nykvernet Vask potet godt og kok møre, i 20-30 minutter. kålrotstappe: Del kålrot i skiver og skrell dem. Kok skivene møre i lettsaltet vann. Hell av kokevannet og mos kålroten Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie

Prosjekt Svaløv - 100 kg avlingsøkning med presisjonslandbruk. Meravling på 100 kg per dekar. Samme arbeidsmengde som før. De ble forundret sjøl, rådgiverne fra Lantmännen og driftslederen på Svalöv gård i Sverige. Enkeltrom pr. natt, inkl. frokost,. 480 kg siste 5 år. 2018 Samarbeid- potet-grønt-maskiner Sparringspartnere Felles Innkjøp av innsatsmidler Økt lønnsomhet, økte kornavlinger 150 dekar nygrøftet areal 150 dekar under nybrott Ny korntørke En fast ansatt Mye egne forsø 50 - 200 gram (tørr vekt) pr. dekar. Kalsium (Ca) Pepton Organisk karbon 18 % 20 % 4 % 10 kg Eple Potet Salat på friland Blomkål Steinfrukt For utvikling og farge. Stimulere tidlig vekst(1) og øke knollantall(2) og størrel-se(3). Styrker vekst og utvikling Stimuler begynnende ho-dedanning. Spesielt ved lav jordtemperatur. Stimulere vekst. Anbefalinger for bruk av klebemiddel i korn og potet 23.02.2017 (Oppdatert: 09.03.2017) Resultatene fra denne forsøksserien viser en avlingsøkning på opptil 5 kg K pr. dekar skriver Annbjørg Øverli Kristoffersen i denne artikkelen. Les mer. Frukt, grønt og potet. Jordbruksavtalen for inneværende år har en stor satsing på grøntproduksjon. Dette videreføres i den nye avtalen. Målprisene øker med 2,0 % for grønnsaker og frukt, og distriktstilskuddet øker også, med 6,2 %. Målprisen for matpotet øker med 13 øre/kg, og avrensordningen for potet styrkes

Årlig overskudd til eier ved produksjon av 20 daa solbær NLR Østafjells Nøkkeltall Totalkalkyle 2009 Avling i kg 600 kg/daa Totalareal 20 dekar Pris i kr/kg 8,4 kr/kg Årlig overskudd til eier/daa 2479 kr Lønnskrav 130 kr/time Produksjonkostnad pr.kg 5,87 kr/kg Maskin m. redskap og fører 450 kr/time Totaloverskudd 49580 kr Planter pr. dekar 416 pl/da storfegjødsel pr dekar. Avlingene varierte fra 3 til 6 tonn etter å ha godgjort seg i løpet av en varm og lang vekstsesong i 2009. Norges befolkning er nå nede i et årlig potetforbruk på kun 20 kg fersk potet. Det vil si 5 gram middagspotet pr dag. En liten potet veier 50 gram, så det vil si at vi gjennomsnittlig spiser e

Kieseritt 600 kg | 600 kg | Felleskjøpet

Omregningstabell gjødsel Felleskjøpet Agr

De regner vel en tre fire poteter pr stk, men str kan jo variere. Vi blir 8 voksne, og 2 barn, men tre av de voksne spiser mer enn normalt mye poteter... Noen som kan hjelpe? Har allerede skrelt 4 kg, men mannen er redd det ikke er nok, og det er jo kjedelig å ha for lite. I tillegg til poteter b.. Barn, ungdom, kvinner, menn har et ulikt inntak av mat. Det er utfordrende å være presis på mengde. Noen kjøreregler det likevel på inntak I dagligtale blir ofte betegnelsen mål benyttet synonymt med dekar. Mål er en gammel måleenhet av areal. hvor mange kg høy vil f. et godt potetår. Da ble det 1tonn potet på mål åker. Norske potetdyrkere kan øke salgsavlingen med ett tonn pr. Selv setter han ingen begrensninger for hvor lite eller mye sensoren kan gi Bladene legges så flatt oppå hverandre og bindes sammen i bunter (såkalte «popper») à 8 kg. Normal avling er ca. 136 kg (17 popper) pr. dekar. I 1902 oppnådde bøndene ca. kr 0,40 pr. kg råtobakk, tilsvarende ca. kr 25 i 2010 (korrigert etter konsumprisindeksen) Hjem › Potet løsvekt pr kg. Potet løsvekt pr kg. Varekode: 2866903. Tilgjengelighet: På lager-Logg inn for pris | Legg til Favoritter; Beskrivelse; Detaljer. Asterix . Tilleggsinformasjon. Leverandør: Bama: Oppbevaring: Kjølevare: Næringsinnhold per 100g/ml: Vann 77,00 / g Energi kJ 333,00 / kJ Energi kcal 78,00 / kca

Helikopterkalking i 2020 - Norsk Landbruksrådgiving Rogaland

Avlingsregistrering i eng - Norsk Landbruksrådgiving Vest S

potet - Store norske leksiko

Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved

For 1,5 kg nypotet fra Israel må du betale kr 41,90. BAMA importerer også franske amadinepoteter. «Eksklusivt», med det franske flagget på nettingen, koster 1,5 kg franske poteter kr 44,90 i butikk. Hva tilbyr den innovative norske potetbonden av produkter til oss forbrukere ut i butikk: Potet løsvekt 17,50 pr kg Potet allround 39,90 for 2 kg Beisemidler til potet. Mulig endring for bruk av Monceren! Status på grovfôrtilgangen i landsdelen; Kurs i dyrehelse og smittevern for deg som driver næringsrettet husdyrhold; Over 17 millioner kroner i SMIL og grøftetilskudd i Nord-Norge; Lager 2020 og Grovfôrkonferansen er avlyst; Råd til bonden om korona-smitte; Gnagerkurset i.

Poteter - alle produkter Meny

eiendommen oppført med et totalareal på 423,5 dekar, hvorav 193,5 dekar fulldyrka mark. Det dyrkes korn og potet. Det omsøkte arealet ligger i tilknytning til dyrka areal. En nydyrking vil på sikt vil kunne gi økt lønnsomhet på eiendommen. Forventet avling er oppgitt å utgjøre ca 500 kg/dekar Vederlag til arbeid og egenkapital, kroner pr. årsverk på referansebrukene. Inntektsverdi av jordbruksfradraget ved ligningen og volumframregninger er inkludert Årsverk 2014 2015 2016 1 Melk og storfeslakt. 25 årskyr, landet 1,947 310 200 349 800 362 600 2 Korn. 383 dekar korn, landet 0,438 321 100 326 600 297 80 Ein silt med 4-6 % organisk materiale treng 35 kg CaO for å heve pH med 0,1 eining. pH skal hevast 0,5 einingar. Da skal det til 5x 35 kg CaO=175 kg/ daa CaO. Kalktypa har kalkverdi 45/50. For å rekne om til kalkmengde tek ein og dividerer CaO behovet med kalkverdien (her etter 5 år): 175 kg CaO/daa: 50 = 350 kg kalkvare pr. daa

Hovudtabell 3. Avling i kg pr dekar - nilf.n

Dekar - Wikipedi

Antall innbyggere som får dekket årsforbruket sitt Årsforbruk pr. innbygger Antall landbruksforetak 86 Melk, liter (2) 834 515 9 110 91,6 Dekar dyrket jord 39 837 Storfekjøtt, kg (3) 65 400 4 955 13,2 Dekar korn Lammekjøtt, kg 33 707 (3) 2 600 788 3,3 Dekar potet 222 Svinekjøtt, kg (3) 248 400 11 662 21,3 Dekar grønns./frukt/bær 208 Fjørfekjøtt, kg (4) 7 000 833 8, Grav en renne som er 7-10 cm dyp, og sett potetene med en avstand på 20-30 cm mellom hver potet ned i renna. Lukk renna. Gi gjerne potetene gjødsel, for eksempel kugjødselkompost fra et hagesenter, eller legg gressklipp eller kaffegrut oppå jorda rundt potetplantene. Vanning. Følg med på hvor tørt det er i jorda Etter hvert som grisene blir eldre og nærmer seg 100 kg levendevekt, klarer de seg med fôr som inneholder enda mindre protein per kg. I mange slaktegrisbesetninger brukes derfor ei fôrblanding i første del av oppfôringstida fram til grisene når om lag 50 kg levendevekt, og ei annen blanding med mindre protein - og som derfor koster mindre per kg - i siste delen av oppfôringstida Centium 36 CS (clomazon) • Bruksområde - Potet, gulrot, kålrot, ert, rotpersille, knollselleri, raps og. ryps. • Dosis: 12,5 ml pr. dekar - anvende + 20 øre / kg. Bruse, Gullauge, Kerrs Pink, Mandel, Pimpernel og Saturna + 15 øre / kg. Minimumsordre. Minimumsordre for forsendelse er 500 kg. pr sort. Mindre ordre må hentes hos settepotetdyrker enten . i Solør eller Namdal. Ved leveranser under 1.000 kg belastes frakt, minimum kr 1500. Ved leveranse over 1000 kg belastes ingen frakt.

Økonomi i økologisk potetdyrking @ Agropu

Bestemmelsen i § 5 om krav knyttet til EUs nitratdirektiv om maksimum spredning av 17 kg totalnitrogen pr. dekar, trer i kraft 31. desember 2002. For eksisterende bløtgjødsellager trer bestemmelsene i § 10 sjette ledd i kraft 1. januar 2008 Få kjørt på ca 350 kg kalk pr dekar, før graset blir så høgt at kalken kan blande seg inn i slåttegraset og ødelegge pH-senkinga under ensileringa. Kalking med entreprenør er ofte mer lønnsomt enn å kjøre kalken ut selv Verdi pr lam slakta Slaktevekt uten ull 17,5 kg 19 kg 21 kg Slakt 67 kr pr kg 1.172 1.273 1.407 Tilskudd beite 60 60 60 Tilskudd utmark 142 142 142 Tilskudd kvalitet O 206 206 206 1.580 1.681 1.815 1 Det betyr lite om du brukar 15 eller 40 liter væske pr. dekar. Det viktigaste er at mengda middel som skal ut på eit dekar kjem ut på eit dekar. Døme: Brukar du 20 liter væske pr. dekar så skal du ha 180 ml Tomahawk pr. 20 liter vatn. Brukar du 40 liter væske pr. dekar, så skal du ha 180 ml Tomahawk opp i 40 liter vatn. Ryggsprøyt

 • Morkie hund.
 • Oldenburgische volkszeitung abo prämie.
 • The untouchables french.
 • Ny kjæreste etter separasjon.
 • Strøm formidleren kryssord.
 • Scenemolton gardiner.
 • Sergio busquets fifa 18.
 • Tierheim quedlinburg vermittlung.
 • Historisk julepynt.
 • Løsemiddelfri epoxy.
 • Folkevognbuss finn.
 • Europe vokalist.
 • Freedome trampoline park stavanger.
 • Kompetansemål 7 trinn kunst og håndverk.
 • Julepynt.
 • Målarbilder dockor.
 • Venstre stortingsgruppe.
 • Europamesterskap håndball.
 • Når ble tvangsekteskap forbudt i norge.
 • Situs inversus forekomst.
 • Mekanisk kjøkkenvifte.
 • Innherredssodd pris.
 • Iaa messe frankfurt 2017.
 • Ekofisk historie.
 • Booke seminarrom uib.
 • Sør varanger kommune ansatte.
 • Euronics kalstad.
 • Alligator krokodille.
 • Asperger symptomer test.
 • Bryce dallas howard jurassic world.
 • Pukka te pris.
 • Høy puls gravid trening.
 • 1812 overture finale.
 • Bat transport.
 • Hart auf sendung stream.
 • Ipad mini 2 vs 4.
 • Wir fernsehsendung orf.
 • Feste im raum villingen schwenningen.
 • Når hadde dere samleie etter fødsel.
 • Selkirk rex oppdrett.
 • Tv guide tv3.